PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Arbejdssikkerhed og sundhedsværn i firmaet

Personlige værnemidler (PPE) sørger for at beskytte medarbejdernes sundhed mod potencielle farer på arbejdspladsen og for at bibeholde ydelsesevnen. De bruges, hvis der i arbejdstiden opstår farer for skader og sundhedsindskrænkninger, som ikke kan forhindres ved hjælp af andre tekniske eller organisatoriske forholdsregler. At undgå farer hører til de kollektive tekniske forholdsregler. I sammenhæng med en arbejdsorganisatorisk forholdsregel skilles farevirkningerne fra menneskene eller de begrænses til et minimum for et stykke tid.

OMFATTENDE BESKYTTELSE FRA TOP TIL TÅ

De enkelte elementer af personlige værnemidler kan beskytte alle kroppens områder fra top til tå alt afhængigt af arbejdsmiljøet, begyndende med hoved- og ansigtsværn samt åndedrætsværn over beskyttelsestøj og handsker til fodværn. Åndedrætsmasker for eksempel beskytter mod giftig gas. Specielle beskyttelseshandsker muliggør sikkert arbejde med materialer med skarpe kanter eller kemikalier og fodværn giver dig optimal beskyttelse mod nedfaldende genstande eller spidse objekter på gulvet.

Få mere at vide om personlige værnemidlers enkelte områder:

ARBEJDSGIVERENS PLIGTER

Arbejdsgiveren er ifølge loven forpligtet til at sørge for beskyttelsen af hans medarbejdere. Det er hans opgave, at finde farer på arbejdspladsen og tage passende forholdsregler til beskyttelse.

Fareanalyse

Inden man kan vælge de egnede personlige værnemidler til medarbejderne, er en såkaldt fareanalyse nødvendig. Derved analyseres de forskellige arbejdpladser:

 • Hvilken type farer udsættes medarbejderne for?
 • Hvilke anvendelses- og omgivelsesbetingelser hersker?
 • Er medarbejderne i en passende helbredstilstand til at kunne anvende PPE?

Kollektive og individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Efter fareanalysen er arbejdsgiveren forpligtet til i første linje at gribe til tekniske og organisatoriske forholdsregler for at holde risikoen for skader og påvirkninger af helbredet så lave som muligt. Er det derudover nødvendigt at foretage yderligere beskyttelsesforanstaltninger, kommer de personlige værnemidler ind i billedet. Ifølge loven skal arbejdsgiveren stille nødvendige personlige værnemidler gratis til rådighed for sine medarbejdere.

Derudover er han ansvarlig for at skole ansatte i den korrekte anvendelse af PPE. Områder i firmaet eller udendørs (f. eks. på byggepladser), hvor PPE er nødvendig, skal markeres tilsvarende. Arbejdsgiveren er også forpligtet til at rengøre, vedligeholde, reparere og i givet tilfælde erstatte de personlige værnemidler, for at de til enhver tid er i en fejlfri tilstand. Desuden skal han inddrage den sikkerhedskommiterede i hele processen.

Vores kompetente team af PPE-specialister hjælper dig gerne med at vælge de egnede personlige værnemidler til din virksomhed, fare fareanalysen, produkttests til skoling af dine medarbejdere.

Har du spørgsmål? Vores eksperter hjælper dig altid gerne videre:

PPE-RISICIKATEGORIER

Personlige værnemidler eksisterer i tre risicikategorier, der skelnes både vha. deres beskyttelsesvirkning og den nødvendige kontrolmetode.

Kategori I

 • Virksomhed: Enkel PPE til beskyttelse mod minimale farer
 • Kontrolmetode: Uden ekstern kontrol, med CE-markering
 • Eksempler: Handsker til havearbejde, beskyttelsesbriller mod solstråler, vinterhuer

Kategori II

 • Virksomhed: PPE til beskyttelse mod mellemstore risici
 • Kontrolmetode : CE-markering, kontrol af certificeret laboratorium og typeautorisation fra et offentligt kontor, der er berettiget til at udstede certificeringer
 • Eksempler: Sikkerhedshjelme, svejsebeskyttelseshandsker, bøjlebriller

Kategori III

 • Virksomhed: kompleks PPE til beskyttelse mod dødbringende farer og irreversible helbredsskader
 • Kontrolmetode : CE-markering, Laborkontrol, typeautorisation, interne årlige produktionstests og identitetskode fra notificeret offentligt kontor udover CE-markering
 • Eksempler: Apparater til faldsikring, flammebeskyttelsestøj, åndedrætsværn

HOFFMANN GROUP: SPECIALISTEN I PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Bibeholdelsen og sikringen af menneskets helbred og ydelsesevne på arbejdspladsen er en stor opgave. Vores PPE-sortiment af bedste kvalitetsmærker til beskyttelse fra top til tå og et engageret fagrådgivningsteam støtter dig optimalt ved denne udfordring. Sammen finder vi en passende løsning.

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted. Vores over 100-årige erfaring i kunderådgivning og som branchespecialist udnytter vi for at gøre din virksomhed til et af de sikreste steder i verden. Vores kompetente team af over 60 PPE-specialister har den nødvendige fagviden om de forskellige beskyttelsesvirkninger samt de lovmæssige regler og normer. De har et overblik over udbudet på PPE-markedet og hjælper dig ved indkøb og forbedring af arbejdssikkerheden i dit firma. Vi ledsager dig professionelt fra fareanalyse, produktvalg og anvendelsestests til skoling af dine medarbejdere.

Dine fordele:

 • Omfangrigt udvalg af personlige værnemidler fra top til tå
 • Producentuafhængig, kompetent og individuel rådgivning på stedet
 • Ydelsesstærk logistik til pålidelig forsyning

DE VIGTIGSTE OVERORDNEDE NORMER I EN OVERSIGT

Siden den 21. april 2018 har den nye PPE-forordning 2016/425 været bindende. Den erstatter den hidtil gyldige PPE-retningslinje 89/391 EWG. Fra dette tidspunkt certificeres PPE kun iht. den nye forordning. Til anvenderes af personlige værnemidler ændrer der sig kun lidt. Producenter skal i fremtiden underkaste sig endnu strengere og mere regelmæssige foranstaltninger til vedvarende kvalitetssikring og -kontrol. Derudover skal den nye CE-markering og beskyttelsesvirkning anbringes på alle produkter samt forpakningen.

Desuden definerer Arbejdsbeskyttelsesloven arbejdsgiverens og de ansattes pligter for at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen og garantere de ansattes helbredsbeskyttelse. Udover disse overordnede standards finder specifikke nationale og europæiske normer anvendelse i hvert område for personlige værnemidler.

Disse finder du på vores videreførende sider:

HYPPIGE SPØRGSMÅL OM PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

1. Hvad betyder „personlig anvendelse“?
Virksomheder skal principielt stille deres medarbejdere personlige værnemidler til personlig rådighed. Det har især hygiejniske, men også ergonomiske grunde. PPE skal være individuelt tilpasset til hver medarbejder, for eksempel ved sko, beskyttelsestøj eller åndedrætsværn. I nogle tilfælde er også en anvendelse af flere personer mulig, f. eks. ved rednings- og advarselsveste. Disse komponenter skal dog rengøres og desinficeres efter hver anvendelse iht. producentspecifikationer og DGUV regler 112-139 til 112-201. Kemikaliebeskyttelsesdragter er derimod engangsartikler.

2. Hvem overtager omkostningerne for personlige værnermidler?
Arbejdsgiveren overtager omkostningerne, da det er foreskrevet pr. lov at stille personlige værnemidler til rådighed.

3. Skal virksomheder skole deres medarbejdere i anvendelsen af PPE?
Ja. Virksomheder er forpligtet til at skole deres medarbejdere inden første brug i den rigtige anvendelse af PPE. Sådan lærer medarbejderne at tage de personlige værnemidler rigt på og af, at anvende dem i forbindelse med deres daglige arbejde samt at reagere korrekt i faresituationer. De ansatte skal desuden vide hvilke mangler de skal holde øje med, når de kontrollerer værnemidlerne inden brug. Hvor ofte og om en skoling skal finde sted er afhængig af kategorien for tilsvarende PPE.

HAR DU SPØRGSMÅL? ØNSKER DU AT FÅ EN PPE RÅDGIVNING?

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:

 • Vi rådgiver dig individuelt
 • Fareanalyse, hjælp ved produktvalg, bæretests, skolinger og specielle servicetilbud (handskeplaner, hudbeskyttelsesplaner)

Kontaktér os nu

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven