HOVEDVÆRN – OPTIMALT SIKRET MED ARBEJDSBESKYTTELSESHJELME

Beskyt den følsomme hovedregion mod farer

Hovedet hører til den menneskelige krops mest følsomme regioner. Forskellige mekaniske ydre årsager kan ikke kun beskadige hud og knogler, men specielt også hjernen med dens livsvigtige funktioner. For at beskytte sig mod disse årsager opdagede mennesket allerede for århundreder siden hovedbeklædning. Specialiserede beskyttelseshjelme og såmed industrielle beskyttelseshjelme, som vi kender dem i dag, kom først frem i industrialiseringens tidsalder. I nutidens arbejdsverden skal beskyttelseshjelme dække forskellige fareområder. Disse områder kan man dele op i fem kategorier:

 • Mekanisk: faldende genstande, svingende last, stødning
 • Kemisk: Sprøjt fra kemiske væsker
 • Termisk: smeltede metalsprøjt, gnister, varmestråling, varme væsker, vejr
 • Optisk: UV-stråling
 • Elektrisk: FejllysbuerFor at undgå arbejdsuheld er det meget vigtigt at beskytte sig mod disse farer.

FORSKELLIGE TYPER AF HOVED- OG ANSIGTSVÆRN

Beskyttelseshjelme

Ansigtsværn

Sikkerhedskasketter

Svejsemasker

BESKYTTELSESHJELME

Hjelme eksisterer i tre forskellige skalformer: lige(1), lige med tagrende (2) samt med forlænget nakkedel og tagrende (3). Industribeskyttelseshjelmene består af termoplast eller Duroplast – hver især med forskellige egenskaber og anvendelsesområder i byggeindustri, industri, varmvirksomheder og elektrik. Mere præcise informationer om dette giver blandt andet typeskiltet. Specialformer i denne kategori er klatrehjelme samt skovbrugshjelme.

De forskellige skalformer i en oversigt:

Industrihjelmenes materialetyper:

Markering:

 1. Forkortelse „CE“
 2. 4-cifret markeringsnummer for tilmeldt sted
 3. Producents identifikation
 4. Fremstillingsn år og kvartal
 5. Producentens typebetegnelse
 6. Anvendt norm
 7. Anvendt hjelmmateriale
 8. Størrelse hhv. størrelsesområde i cm
 9. Andre kendetegn iht. DIN EN 397:

 • LD (Lateral Deformation) Fare ved belastning fra siden
 • MM (Molten Metal) Fare pga. sprøjt fra smeltet metal
 • 440 V AC Fare pga. kortristet utilsigtet kontakt med vekselspænding op til 440 V
 • + 150 °C Anvendelse ved meget høje temperaturer
 • − 20 °C eller − 30 °C Anvendelse ved meget lave temperaturerANSIGTSVÆRN

ANSIGTSVÆRN

Ansigtsværn er specielt vigtigt, hvis der kan forekomme hurtigt flyvende partikler, metalsprøjt, kemikalier eller lysbuer under arbejdet. Det består af et gennemsigtigt beskyttelsesvisir, der kan fastgøres direkte på hejlmen eller på hovedholderen.

SIKKERHEDSKASKETTER

Sikkerhedskasketternes form ligner baseballcaps. Takket være kunststofindlægget sikrer de en let hovedbeskyttelse, for eksempel mod faststående skarpkantede dele. De må ikke anvendes som erstatning for industribeskyttelseshjelme.

SVEJSEMASKER

Ved svejsning opstår der bl.a. meget høje temperaturer, som medarbejderne skal beskytte sig mod. En svejsemaske beskytter hele hovedet og ansigtet mod stråling, varme og gnister. Takket være det integrerede synsfelt med svejsefilter kan medarbejderen se sin arbejdsplads. De meget moderne automatiksvejsemasker har flere forskellige mørketrin, der muliggør forskellige svejseopgaver. Man kan bære huer af flammehæmmende bomuld under masken.

TILBEHØR

Enkelte komponenter af hoved- og ansigtsværnet skal regelmæssigt udskiftes – enten af hygiejniske grunde eller fordi de er beskadiget. Andre er nødvendige for at supplere udstyret. Til tilbehør tæller for eksempel:

Har du spørgsmål? Vore eksperter hjælper dig gerne videre:

KRITERIER FOR VALG AF HOVED- OG ANSIGTSVÆRN

Sikkerhed

Alt efter arbejde og indflydelsesfaktorer kommer forskellige produkter til hoved- og ansigtsværn på tale. Det vigtigste udvalgskriterie er derved sikkerhedsaspektet. Beskyttelseshjelme til byggeri skal opfylde andre krav end beskyttelseshjelme til industrien, varmvirksomheder eller elektrikere.
I byggeri, ved montage, i mekaniske værksteder og levnedsmiddelindustri kommer derfor hjelme af termoplast til anvendelse. Det kan være et højtryks-polyethylen (HD-PE) eller et ABS-mixpolymerisat (ABS).
Hovedværn i den metalforarbejdende industri, den kemiske industri, i værfter samt ved energi- og gasleverandører består derimod af Duroplast, foreksempelvis glasfiber-polyester-kunstharpiks eller tekstil-phenol- kunstharpiks. Disse materialer er specielt holdbare, formfaste op til ca. +200 °C og brudstærke ved kulde. Derudover beskytter det bæreren mod flydende metalsprøjt og deformering fra siden og reagerer ufølsomt overfor kemikalier. Hjelme til elektrikere beskytter desuden mod fejllysbuer.

Bærekomfort og bærevarighed

Som ethvert andet element af personlige værnemidler kan hoved- og ansigtsværnet blive til en belastning for medarbejderen, fx pga. ekstra vægt eller indskrænket synsfelt. Derfor spiller bærekomforten en afgørende rolle ved valget af det egnede produkt: Ved industribeskyttelseshjelme skal der for eksempel være bærebånd som indvendigt udstyr (1) lavet af tekstilbånd og et svedbånd (2). Desuden må der kun vælges hovedværn, der muliggør individuel tilpasning (3) (§ 2 af PPE-brugerforordning). Ved industribeskyttelseshjelme sker den præcise tilpasning til bærerens hovedomfang vha. en finindstilling.

SIKKERHEDSHJELME TIL SVEJSEOPGAVER

Ved svejse- og afkortningsopgaver opstår der farlige lysstrålinger, der kan forårsage øjenskader,som nethindeforbrændinger eller skader på hornhinden. Af denne grund er det absolut nødvendigt at bære adekvat beskyttelsesudstyr og at indstilling det rigtige beskyttelsestrin. Svejsefiltrets beskyttelsestrin afhænger af den valgte svejsemetode og tilsvarende strømstyrke. Eksemplevis anbefales der til mikroplasmasvejsning op til ni mørketrin (trin 4-12), til plasmastrålesvejsning derimod fem (trin 9-13).

Denne tabel anbefaler sevejsefiltrets bedste mørketrin til forskellige svejsemetoder. Alt efter anvendelsesbetingelser kan der vælges det nærmeste højere eller lavere trin:

OMFATTENDE PRODUKTUDVALG OG RÅDGIVNING FOR HOVEDVÆRN

Sammensætningen af personlige værnemidler til alle medarbejdere i dit firma kan være en kompleks opgave. Personlig støtte tilbyder vore PPE-eksperter: Vi rådgiver dig individuelt og ledsager dig professionel ved fareanalysen, produktudvalg, ved bæretests og skoling af dine medarbejdere. Vore eksperter kender de enkle PPE-produkter beskyttelsesvirkninger bedst, ved besked med de forskellige lovmæssige regler og har et overblik over markedet.

Beskyttelseshjelme

Ansigtsværn

Sikkerhedskasketter

Svejsemasker

I vores sortiment finder du desuden forudvalgt hoved- og ansigtsværn fra kendte producenter. Lige som ved værktøjer forfølger vi her vores krav: Quality driven since 1919. Førsteklasses arbejdsbeskyttelseshjelme , ansigtsværnvisirer , sikkerhedskaskett , svejsehovedværn samt passende tilbehør hører til vores leveringsomfang.

Rådgivning

Hovedværn i shoppen

VIGTIGE LOVMÆSSIGE FORSKRIFTER

Forskellige tyske og europæiske normer fastlægger hvilke egenskaber de forskellige hoved- og ansigsværn skal have. Hertil hører:

 • DIN EN 397: Industribeskyttelseshjelme
 • DIN EN 812: Industri-sikkerhedskasketter
 • EN 50365: Elektrisk isolerende hjelme til arbejde ved lavspændingsanlæg
 • EN 168: Ikke-optiske kontolmetoder
 • EN 166: Visir/ klart glas

Specielt til hoved- og ansigtsværn til svejseopgaver gælder følgende normer:

 • EN 169 om filter til svejseopgaver
 • EN 175 til svejsemasker
 • EN 379 til automatiksvejsefiltre

HYPPIGE SPØRGSMÅL OM HOVEDVÆRN

Findes der specielle industribeskyttelseshjelme til personer, der ofte klager over hovedpine?
Der findes ingen beskyttelseshjelme til personer, der lider under hovedpine. For at reducere faren for hovedpine er det vigtigt at vælge en ergonomisk specielt egnet arbejdsbeskyttelseshjelm. Her spiller en god pasform (hovedstørrelse), en lav vægt samt et godt indstilleligt indvendig udstyr en vigtig rolle. Indstillingsmekanismen med drejelukning er en fordel i sammenligning med en kliklukning, fordi den kan tilpasse det indvendige udstyr trinløst til bærerens hovedomfang.

Kan industribeskyttelseshjelme markeres med farver, omlakeres eller forsynes med klistermærker?
Det er ikke muligt, for pga. farverstofferne, løsemidlerne, klistermidlerne eller selvklæbende etiketter kan materialet blive angrebet og såmed hjelmens beskyttelsesvirkning begrænses. Undtagelser gælder kun efter producentens udtrykkelige henvisning.

Hvilken holdbarhed har arbejdsbeskyttelseshjelme?
Det afhænger grundlæggende af to faktorer: Hovedværnets tilstand og alder. Hvis man kan se mangler og beskadigelser på hjelmen eller der har der et stærkt slag, bør du udskifte produktet for at garantere dine medarbejderes sikkerhed.
Pga. forskellige faktorers indflydelse reduceres desuden med tiden hjelmen beskyttelsesfaktor. Hertil hører for eksempel vejrindflydelse, UV-stråling og luftforsmudsning. Industribeskyttelseshjelme i termoplast skal udskiftes efter fire års brug. Hjelmskaller i Duroplast kan anvendes sikker op til otte år.

HAR DU SPØRGSMÅL? VIL DU GERNE HAVE EN PPE-RÅDGIVNING?

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:

 • Vi rådgiver dig individuelt
 • Fareanalyse, hjælp til produktvalg, bæretests, skolinger og specielle servicetilbud (handskeplaner, hudbeskyttelsesplaner)

Kontaktér os nu

Til personlige værnemidler hører også: Øjenværn, åndedrætsværn, høreværn, fodværn, håndværn, beskyttelsetøj, arbejdstøj, faldsikring og hudværn.
Her kommer du til oversigten.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven