BESKYTTELSESTØJ TIL SIKKERT ARBEJDE I FARLIGE OMGIVELSER

Ved beskyttelsestøj drejer det sig om en del af de personlige værnemidler. Det skal bæres ved arbejde, der kan forårsage skader og indskrænkning af sundheden. Anvendelsesområderne omfatter forskellige brancher: Maskinkonstruktion, metalindustri, kemisk industri, luft- og rumfart, energiforsyning, logistik og skibsbygning.

Beskyttelsestøj beskytter dine medarbejdere mod forskellige farer:

 • Visuelt: Dårlig synlighed dag og nat
 • Kemisk: Sprøjtetåge, sprøjt, gas, partikler
 • Termisk: Flyvende gnister, smeltede metalsprøjt, varmestråling, varm væske
 • Elektrisk: Fejllysbuer, elektrostatisk opladning.

SPECIELT SIKKERHEDSTØJ TIL ALLE ANVENDELSEOMRÅDER

Der findes forskellige typer beskyttelsestøj, der skelnes alt efter anvendelsesområde. De vigtigste er advarselsbeskyttelsestøj, ildbeskyttelse- og svejsebeskyttelsestøj, varmebeskyttelsestøj, multinormtøj samt kemikaliebeskyttelsestøj og engangsbeskyttelsestøj.

Advarselsbeskyttelsestøj er nødvendigt, der hvor der hersker dårlige synsforhold. Advarselsjakker, veste og bukser består af fluorescerende eller reflekterende materialier og opdeles i tre beskyttelsesklasser. Beskyttelsesvirkningen stiger, jo højere andelen af disse materialer der er på beskyttelsestøjet. Afhængigt af anvendelsesområde og den nødvendige kontrast til omgivelsen kan der vælges mellem advarselsgul, advarselsorange og advarselsrød.

Ildbeskyttelsestøj bæres hovedsageligt for at garantere, at tøj ikke antændes og/eller begrænse ildens udbredning. Svejsebeskyttelsestøj hører til personlige værnemidler, hvis der medarbejder udfører svejseopgaver. Varmebeskyttelsestøj er for eksempel nødvendigt i tungmetalindustrien, hvor der arbejdes med høje temperaturer. I opgavefelterne, hvor beskyttelsestøj skal opfylde forskellige normer, kommer multinormtøj i brug. Alt efter udførelse, giver tøjet alsidig beskyttelse, for eksempel mod fejllysbuer, varme og ild eller flydende kemikalier.

Ved arbejde med kemikalier har du brug for kemikaliebeskyttelsestøj. Alt efter krav og kemikalie skal der her anvendes genanvendeligt beskyttelsestøj eller specielt engangsbeskyttelsestøj. Sidstnænte kommer til anvendelse, hvis medarebjderen arbejder med farlige atomare, biologiske eller kemiske stoffer.

Har du spørgsmål? Vores eksperter hjælper dig altid gerne videre:

Til kontakt til beskyttelsestøj-rådgivning

SPECIELLE ANVENDELSESOMRÅDER FOR BESKYTTELSESTØJ

Efterfølgende forklarer vi nogle specielle anvendelsesområder for sikkerhedstøj.

Krav til ild- og svejsebeskyttelsestøj

Ildbeskyttelsestøj beskytter anvenderen mod varme og flammer, der opstår pga. konvektions-, strålingsvarme, smeltet metal eller en kombination af dem. En antænding af tøjet eller udbredningen af flammer skal dermed forhindres.Svejsebeskyttelsestøj beskytter anvenderen mod smeltede metalsprøjt, mod kort kontakt med flammer og holder strålingsvarme væk. Tøjhet opdeles i to klasser. Mens produkter i klasse 1 er egnet til lejlighedsvis svejsning med mindre farlige svejsemetoder, skal der til regelmæssig svejsning i farlige arbejdspladssituationer anvendes produkter i klasse 2. Til anvenderens optimale beskyttelse skal kroppen bedækkes komplet med beskyttelsestøj.

Varmebeskyttelsestøj til forskellige belastninger

Afhængit af medarbejderens arbejdsplads i et varmr firma er varmebeskyttelsestøj til lav eller høj belastning nødvendigt. I tilfælde af lav belastning må materialet ved kort kontakt med flammer ikke brænde videre i mere end to sekunder.

Varmebeskyttelsestøj til høj belastning skal beskytte ved kortvarig påvirkning af en flamme eller ildflydende masse. Det kan bæres via varmebeskyttelsestøj til lav belastning og i et tidsrum på mindst 30 minutter. Ved intensiv påvirkning af flammer skal der eventuel vælges en anden form for beskyttelse.

Kemibeskyttelsesdragter til beskyttelse mod farlige stoffer

Kemibeskyttelsestøj forhindrer skader pga. flydende, faste eller gasformede kemikalier og holder farlige stoffer væk. Specielle normer til denne type af beskyttelsestøj hjælper ved orienteringen, for tøjet skal afstemmes efter de kemikalier, der forekommer på arbejdspladsen.

KOMFORT OG PRAKTISKE TIPS

Funktionelt design til optimal komfort

For at øge beskyttelsestøjets akceptans hos medarbejderne lægger producenterne hvis muligt vægt på behagelig komfort og et funktionelt design. Praktiske egenskaber til valget kan alt efter anvendelsesområde være:

 • specielt let vægt (f.eks. ved svejsejakker)
 • svejsede sømme
 • gemte lynlåse (f.eks. ved varme- og ildbeskyttelse)
 • Indstillelige jakkeærmer
 • kortere front ved jakker til bedre bevægelsesfrihed.

Optimal pleje af beskyttelsestøj

Beskyttelsestøj skal altid være i en fejlfri tilstand, for at det kan beskytte anvenderen optimalt mod farerne på hans arbejdsplads. Eksemplevis må beskyttelsestøj ikke være snavset, for at det kan opfylde deres beskyttelsesfunktion ved dårlige synsforhold. Derfor er regelmæssig kontrol lige så nødvendig som den rigtige pleje af advarsels- eller sikkerhedstøj. Vær opmærksom på vasketemperaturen af de forskellige modeller og udskift beskadiget beksyttelsestøj.

OMFANGRIGT PRODUKTSORTIMENT OG PERSONLIG RÅDGIVNING

I vores produktsortiment finder du udvalgt beskyttelsestøj fra kendte producenter, der udmærker sig gennem høj kvalitet, meget moderne materialer og behagelig komfort. Lige meget om det er advarselsbeskyttelsestøj, ild- og svejsebeskyttelsestøj, kemikaliebeskyttelsestøj eller multinormtøj – de overholder de seneste sikkerhedsstandards og normer.

Du vil gerne udstyre dit firma med personlige værnemidler? Vores kompetente team af PPE-specialister hjælper dig gerne med det – fra fareanalyse over produktvalg til tests og skolingen af medarbejderne. Vi rådgiver dig personligt, pr. telefon og pr. e-mail.

DE VIGTIGSTE NORMER FOR BESKYTTELSESTØJ I EN OVERSIGT

Arbejdsgiveren er ansvarlig for hans medarbejderes arbejdssikkerhed og sundhedsværn. Derfor skal han gratis stille de nødvendige personlige værnemidler til rådighed i dit daglige arbejde, der er certificeret til de forskellige anvendelsesområder. Normen EN ISO 13688:2013 regulerer de almene krav til beskyttelsestøj som f. eks. ergonomi, ældning, størrelsesbetegnelse, markering, udskadelighed, forenelighed og informationer, som producenten skal levere sammen med beskyttelsestøjet. Den må kun anvendes i kombination med andre normer.

Derudover findes der en række specifikke normer:

 • EN ISO 20471:2013/2017 – Meget synligt advarselstøj
 • EN 1149 – Tøj mod elektrostatisk opladning
 • EN ISO 11612:2015 – Beskyttelsestøj til beskyttelse mod varme og flammer
 • EN ISO 11611:2015 – Beskyttelsestøj til svejsning og lignende farer
 • EN ISO 14116: Beskyttelsestøj til beskyttelse mod flammer med begrænset flammeudbredelse
 • EN 61482-1-2: Beskyttelsestøj mod termiske farer så som fejllysbuer ved arbejde under spænding

Normer til kemikaliebeskyttelse:

Piktogrammer i følgende rækkefølge: Gastæt, ikke gastæt, væsketæt, sprøjtetæt, faste partikler, begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier, beskyttelse mod radioaktiv kontamination, beskyttelse mod infektionsfremkaldende bakterier, beskyttelse mod pesticider.

HYPPIGE SPØRGSMÅL OM BESKYTTELSESTØJ

Hvornår skal man have en svejsebeskyttelsesdragt på ved svejsning?

Når svejsning eller flammeskæring er en vedvarende opgave eller situationen på stedet gør det nødvendigt, skal man have en svejse beskyttelsesdragt på.

Må certificeret advarselsbeskyttelsestøj ændres med print eller emblem?

DIN EN 20471 lægger ydelseskravene til materialets farve på advarselstøjetsamt det retroreflekterende materiale fast, efter at tøjet er blevet kontrolleret hhv. certificeret. I denne norm er den nødvendige basisflade for det fluorescerende materiale, samt fladen for refleksstriberne fastlagt. Heraf resulterer advarselstøjets forskellige beskyttelsesklasser (klasse 1,2 eller 3).

En forandring af testet advarselsbeskyttelsestøj vha. en forædling (f.eks. direkte brodering eller tilføjelse af emblem) kan reducere fladen for det fluorescerende baggrundsmaterial så meget, at den krævede mindste flade for tøjklassen ikke mere opnås. Dette kan føre til, at tøjet i nøgle områder ikke er synligt nok.

Certificeret PPE må principielt ikke forandres, da overholdelsen af sikkerhedstekniske krav ikke mere kan garanteres.

Må man arbejde med korte bukser om sommeren?

Det kan kun afklares vha. en fareanalyse. I arbejdsområder med en høj skaderisiko er det ikke fornuftigt at arbejde med korte bukser. I nøgle områder som f. eks. i affaldshåndteringen må der generelt ikke arbejdes med korte bukser.

HAR DU SPØRGSMÅL? VIL DU GERNE HAVE EN PPE-RÅDGIVNING?

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:

 • Vi rådgiver dig individuelt
 • Fareanalyse, hjælp ved produktvalg, bæretests, skolinger og specielle servicetilbud (handskeplaner, hudbeskyttelsesplaner)

Kontaktér os nu

Til personlige værnemidler hører også: Øjenværn, åndedrætsværn, høreværn, fodværn, håndværn, hovedværn, faldsikring, arbejdstøj og hudværn.
Her kommer du til oversigten.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven