ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (BHP)

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) mają na celu ochronę zdrowia pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami zawodowymi oraz utrzymanie wydajności pracy. Stosuje się je, gdy istnieje ryzyko urazów i problemów zdrowotnych w godzinach pracy, któremu nie można zapobiec za pomocą innych środków technicznych lub organizacyjnych:
- środki techniczne powinny zapewnić unikanie zagrożeń
- środki organizacji pracy powinny odseparować pracowników od niebezpieczeństwa lub ograniczyć je do minimum.

Nasi doradcy ds. środków ochrony indywidualnej chętnie pomogą w doborze odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej dla Twojej firmy, od analizy ryzyka i testów zużycia produktów po szkolenie personelu.

KOMPLEKSOWA OCHRONA "OD STÓP DO GŁÓW"

Ochrona \

W zależności od środowiska pracy poszczególne elementy osobistego wyposażenia BHP mogą chronić wszystkie obszary ciała: od głowy i twarzy, narządy oddechowe, po ciało, skórę, nogi i stopy.

Posiadamy szeroki asortyment produktów BHP ponad 60 znanych marek. Każdy produkt jest doskonale przemyślany i stworzony po to, by przeciwdziałać niebezpieczeństwom w miejscu pracy. Maski oddechowe zapewniają na przykład ochronę przed trującymi gazami. Specjalne rękawice robocze umożliwiają bezpieczną pracę z materiałami o ostrych krawędziach lub chemikaliami, a obuwie bezpieczne zapewnia optymalną ochronę przed spadającymi przedmiotami lub ostrymi elementami na podłodze.

Dowiedz się więcej o różnych rodzajach środków ochrony indywidualnej:

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Ma też obowiązek zidentyfikować zagrożenia w miejscu pracy i podjąć odpowiednie środki ochronne.

Ocena ryzyka

Przed wyborem odpowiednich środków ochrony osobistej dla pracowników konieczne jest przeprowadzenie tzw. oceny ryzyka. W tym celu należy znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Na jaki rodzaj zagrożenia narażeni są pracownicy?
 • Jakie są panujące warunki operacyjne i środowiskowe?
 • Czy stan zdrowia pracowników pozwala im korzystać ze środków ochrony indywidualnej?

Zbiorowe i indywidualne środki ochronne

Po przeprowadzeniu oceny ryzyka pracodawca ma obowiązek podjęcia środków technicznych i organizacyjnych w celu ograniczenia do minimum ryzyka obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu. Jeśli wymagane są dodatkowe środki ochronne, użyte zostaną środki ochrony osobistej. Pracodawca ma prawny obowiązek bezpłatnego udostępnienia swoim pracownikom tych środków ochrony osobistej, które są niezbędne dla ich bezpieczeństwa.

Ponadto pracodawca ma również obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowego korzystania ze środków ochrony indywidualnej. Obszary wewnątrz firmy lub na zewnątrz (np. na placach budowy), na których konieczne są środki ochrony indywidualnej, muszą być odpowiednio oznaczone. Pracodawca ma obowiązek: dbać o czystość środków ochrony osobistej, utrzymywanie ich w należytej sprawności, naprawy i, jeśli to konieczne, wymiany – wszystko po to, by były zawsze w doskonałym stanie. Ważne jest, aby specjalista ds. bezpieczeństwa w firmie był zaangażowany w cały proces.

KATEGORIE RYZYKA

Środki ochrony indywidualnej są podzielone na trzy kategorie ryzyka w zależności od ich funkcji ochronnej i wymaganych procedur testowych.

Kategoria I

 • Skuteczność: proste środki ochrony indywidualnej dla ochrony przed minimalnym ryzykiem
 • Procedura testowa: bez badań zewnętrznych, ze znakiem CE
 • Przykład: rękawice do prac ogrodniczych, okulary przeciwsłoneczne, czapki zimowe

Kategoria II

 • Skuteczność: ŚOI chroniące przed średnim ryzykiem
 • Procedura testowa: znak CE, testowany przez certyfikowane laboratorium i wydany z zatwierdzeniem typu przez urząd posiadający licencję na wydawanie certyfikatów
 • Przykład: kaski ochronne, rękawice spawalnicze, okulary ochronne panoramiczne

Kategoria III

 • Skuteczność: złożone środki ochrony indywidualnej chroniące przed śmiertelnymi obrażeniami lub nieodwracalnymi szkodami dla zdrowia
 • Procedura badania: znak CE, badania laboratoryjne, zatwierdzenie typu, wewnętrzny roczny przegląd procedur produkcyjnych i kod identyfikacyjny notyfikowanego biura obok znaku CE
 • Przykład: uprzęże do zapobiegania upadkom, odzież ognioodporna, ochrona dróg oddechowych

NASI SPECJALIŚCI DS. ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Utrzymanie i ochrona zdrowia oraz wydajności ludzi w miejscu pracy jest dużym przedsięwzięciem. Nasza oferta ŚOI pochodzi od najlepszych producentów, a zaangażowany zespół doradców pomoże Tobie osiągnąć perfekcję w realizacji tego wyzwania.

Hoffmann Group zapewnia wszystko z jednego źródła, korzystając ze swojego 100-letniego doświadczenia w obsłudze klienta. Jako firma wyspecjalizowana w projektowaniu i produkcji narzędzi dla przemysłu, potrafimy uczynić Twoją firmę jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Nasz wykwalifikowany zespół tworzy ponad 60 specjalistów ds. ŚOI posiadających wymaganą, specjalistyczną wiedzę na temat funkcji ochronnych oraz przepisów i norm prawnych. Rozumiemy rynek środków ochrony indywidualnej i oferujemy doskonałe wsparcie w zakresie zakupów oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie. Oferujemy profesjonalne wsparcie, począwszy od analizy ryzyka, poprzez wybór produktów i test zużycia, po szkolenie personelu.

Twoje korzyści:

 • Kompleksowy wybór środków ochrony indywidualnej "od stóp do głów"
 • Niezależne od producenta, kompetentne i indywidualne porady na miejscu
 • Wydajna logistyka zapewnia niezawodne i szybkie dostawy

NAJWAŻNIEJSZE NORMY BHP

Nowe rozporządzenie PPE 2016/425 weszło w życie 21 kwietnia 2018 r., zastępując dyrektywę PPE 89/391 EWG. Od tego dnia ŚOI są certyfikowane tylko zgodnie z nowym rozporządzeniem. Dla użytkowników środków ochrony indywidualnej zmiany są tylko nieznaczne. Producenci muszą jednak w przyszłości przechodzić bardziej rygorystyczne i bardziej regularne środki kontroli jakości, aby zapewnić nie tylko kontrole jakości, ale także ciągłe zapewnianie jakości. Ponadto nowy znak CE wraz ze skutecznością ochronną musi być pokazany na wszystkich produktach, a także na ich opakowaniach.

Ponadto prawo ochrony pracy określa obowiązki pracodawcy i pracowników w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy i zapewnienia ochrony zdrowia pracowników. Oprócz tych uniwersalnych standardów istnieją określone normy krajowe i europejskie, które mają zastosowanie do każdej kategorii środków ochrony indywidualnej.

Możesz je znaleźć na następujących stronach:

FAQ

1. Co oznacza „użytkowanie indywidualne”?

Firmy powinny zawsze zapewniać swoim pracownikom ŚOI – zarówno w celu utrzymania higieny, ale też ze względów ergonomicznych. ŚOI powinny być dostosowane do każdego pracownika, na przykład w przypadku butów roboczych, odzieży roboczej lub respiratorów. Niektóre przedmioty mogą być używane przez więcej niż jedną osobę, na przykład kamizelki ratunkowe lub odblaskowe. Jednak po użyciu tych elementów należy je oczyścić i zdezynfekować zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z zasadami DGUV 112-139 do 112-201. Z drugiej strony kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi są przedmiotami jednorazowego użytku.

2. Kto ponosi koszty środków ochrony indywidualnej?

Pracodawca ponosi koszty, ponieważ zgodnie z prawem wymagane jest wobec pracodawcy zapewnienie swoim pracownikom wyposażenia w ŚOI.

3. Czy pracodawcy muszą szkolić swoich pracowników w zakresie korzystania z ŚOI?

Tak. Firmy są zobowiązane do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej przed ich pierwszym użyciem. To uczy pracowników, jak prawidłowo zakładać / zdejmować środki ochrony indywidualnej, jak używać ich w trakcie wykonywania pracy i jak prawidłowo reagować w niebezpiecznych sytuacjach. Pracownicy powinni również wiedzieć, jak zidentyfikować potencjalne wady podczas sprawdzania sprzętu BHP przed jego użyciem. Jak często należy podawać pracownikom instrukcje, o ile w ogóle należy to robić, zależy od kategorii danego ŚOI.

DORADZTWO

W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:

 • indywidualne doradztwo
 • analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.

Kontakt

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka