Hudværn: Vigtige forebyggende foranstaltninger på arbejdspladsen

Huden er det største menneskelige organ. Den opfylder en vigtig beskyttelsesfunktion og støtter mennesket med immunforsvaret. I det daglige arbejdsmiljø er huden permanent udsat for talrige skadelige indflydelser, hvorved der består en større risiko for hudsygdomme. Under 38 % af alle sygemeldinger på arbejdet er en af de hyppigste hudsygdommen dermatitis, der forårsages af allergieudløsende stoffer, kemiske eller sågar giftige substanser.

Omkostninger pga. fejltiderne er tilsvarende høje og også helingen af hudsygdomme er ofte noget, der varer længe. Af disse grunde er hudværn på arbejdspladsen af afgørende betydning for at bibeholde hudens sunde tilstand. Ved passende beskyttelse af huden og regelmæssig håndhygiejne kan sygdombetingede fraværstider og høje omkostninger til behandlinger reduceres med op til 40 %.

Et omfattende hudværn beskytter mod skader eller hudbeskadigelser pga.:

 • Arbejde i fugtige omgivelser
 • Kontakt med farestoffer (f. eks. kemikalier etc.)
 • Fysikalske indflydelser (f. eks. skarpe kanter eller faldende genstande)
 • UV-stråling (f. eks. forbrændinger)

DE FIRE SKRIDT TIL OPTIMALT HUDVÆRN

Hudværn

Hudrengøring

Hånddesinfektion

Hudpleje

Tilbehør

Første hjælp

Hvad de enkelte produktkategorier indeholder og hvad du skal være opmærksom på ved produktvalget, får du at vide i næste afsnit.

Har du spørgsmål? Vores eksperter hjælper dig altid gerne videre:

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ VED PRODUKTVALGET

For at dine medarbejdere er optimalt beskyttet begynder hudværn allerede inden arbejdet og fornys mens man arbejder. Det drejer sig herved om forholdsregler til prævention. Hudværn forhindrer at arbejdsstoffer trænger ind i huden og er en beskyttelsesbarriere mod skadelige stoffer. Hudrengøringen gøres nemmere. De forskellige hudværnsprodukter beskytter bl. a. mod:

 • Stærkt snavs
 • Stærkt haftende arbejdsstoffer
 • Vandbaserede arbejdsstoffer eller fugtopgaver
 • UV-belastning
 • Fugtighedsophobning

Følsom hudrengøring

Hudrengøring bør gennemføres inden, under og efter arbejdet. Produkterne i denne kategori løsner skånende snavs, uden at irritere huden unødvendigtn. Virksomheden rækker alt efter produkt fra let og mellemstærkt snavs til meget stærkt snavs samt stærkt haftende arbejdsstoffer.

Hygiejnisk hånddesinfektion

I produktionsområder, hvor hygiejne spiller en vigtig rolle, er hånddesinfektion absolut nødvendig. Den beskytter mod overførsel af smittekim, bakterier samt virer og skal foretages inden, under og efter arbejdet.

Fugtighedsgivende hudpleje

For at den naturlige beskyttelsesbarriere i huden bibeholdes, har den brug for lipider og fugtighed. For at regenerere og pleje irriteret hud , kan dine medarbejdere bruge tilsvarende hudplejeprodukter efter arbejdet. Afhængit af de individuelle behov findes der produkter til normal, tør og irriteret hud samt meget tør og meget irriteret hud.

Vigtige indholdstoiffer i hudværnprodukter

Lige som i mange hudplejeprodukter støtter bestemte virkstoffer fugtighedsforsyningen af huden, reducerer kløe og sætter gang i helingsprocessen:

 • Allantoin er et naturligt stof, der virker sårhelende og celleregenerende. Det anvendes til at reducere hudirritationer.
 • Glycerin reducerer derimod det egne tab af fugtighed.
 • Hamamelis, en plantetype fra familien troldhasselplanter, lindrer let kløe og sætter gang i sårhelingen.
 • Panthenol danner et forstadium til vitaminer. Det styrker hudens barrierefunktion, øger hornhudens evnen til til at binde vand og forbedrer elasticiteten. Desuden hæmmer virkstoffet betændelse og kløe.
 • Emulgatorer er et yderligere betydningsfuldt indholdsstof i hudværn. Det hjælper med at blande ikke blandbare væsker som vand og olie til en emulsion.

Hvordan du undgår vekselvirkninger og allergier
Vær opmærksom på at de forskellige hudværnmidler er afstemt nøjagtigt efter hinanden for at undgå vekselvirkninger. Dette gælder endnu mere, hvis du desuden anvender beskyttelseshandsker som del af de personlige værnemidler i dit firma.

Nogle af virkstofferne i produkterne kan skade handskematerialet.
En sund hud er essenciel for at undgå allergier og uforenelighed, der udløses af bestemte stoffer på arbejdspladsen. For at hudoverfladen forbliver intakt, spiller hudpleje en vigtig rolle. Desuden undlader mange produkter indholdsstoffer som silikone, parabene eller sæbe.

HUDBESKYTTELSESPLAN I FIRMAET SOM VEJLEDNING FOR DINE MEDARBEJDERE

Hudværns- og hygiejneplan informerer om, hvordan du kan beskytte din hud optimalt. Den viser desuden, hvornår hvilket hudværnmiddel skal anvendes og derved tager den hensyn til de forskellige farer på arbejdspladsen samt arbejdsprocessen. Vores kompetente ekspertteam rådgiver dig om temaet hudværn og ved fremstillling af denne plan og ved valget af de egnede produkter til dit firma.

OMFATTENDE PRODUKTPALETTE OG PERSONLIG RÅDGIVNING

I Hoffmann Groups sortiment finder du et stort udvalg af produkter, ved hjælp af hvilke dine medarbejdere kan beskytte, rense, desinficere og pleje deres hud optimalt. Derudover omfatter vores udbud af firmaforbindskasser iht. DIN 13157 og DIN 13169 samt forbindsskabe til opbevaring af første-hjælps-materiale.

Rådgivning om hudværn

Hudværn i shoppen

FØRSTE HJÆLP PÅ ARBEJDSPLADSEN

På trods af alle forsigtigheds- og beskyttelsesforanstaltninger kan det ske, at medarbejderne kommer til skade under arbejdet. For at hurtigt kunne hjælpe dem er første hjælp i virksomheden meget vigtig. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) forstår under dette begreb „mediciniske, organisatoriske og plejende foranstaltninger til syge eller tilskadekomne på en enkel måde inklusive nødkald“.

Hertil er på den ene side i første hjælp skolet personale nødvendigt , som i et nødstilfælde kan gribe ind og hjælpe den tilskadekomne på passende måde. På den anden side skal virksomheden sørge for, at passende hjælpemateriale står til rådighed. Dertil hører bl. a.:

Alt efter firmaet type og størrelse samt de eksisterende farer på arbejdspladsen er en eller flere forbindskasser i forskellige udførelser.

Derudover skal arbejdsgiveren anbringe markeringer i deres firma, for at man hurtigt kan finde første-hjælps-anordninger, opbevaringsteder for forbindsmateriale samt første-hjælps-rummene.

HYPPIGE SPØRGSMÅL OM HUDVÆRN

Hvilke alternativer findes der for ansatte, som reagerer allergisk på et hudværnmiddel?

Ofte reagerer personer på dufte eller konserveringsstoffer allergisk. Her anbefales det at sammenligne substanserne i allergipasset med bestanddelene i hudværnmidlet. I mellemtiden findes der hudværnmidler, der derklareres parfume-, duftstof- og konserveringsmiddelfrie.

Hvad er vigtigt ved valget af hudværnmiddel?

Hudværnmidler skal være ikke skadelige, egnet til arbejdet og tilstrækkeligt virksomme. Udover producentens specifikationer bør virksomhedens læge også inddrages i udvalget. Se hertil også: Information „Allgemeine Präventionsleitlinie Hautschutz“ – DGUV Information 212–017 (ex BGI/ GUV-I 8620).

I hvilken rækkefølge skal hudrengørings- og huddesinfektionsmidler anvendes?

For at undgå hudirritationer skal der foretages en mild hudrensning før desinfektionen. Alt efter branche kan sich der også være en anden rækkefølge iht. hygiejneplanen.

HAR DU SPØRGSMÅL? ØNSKER DU AT FÅ EN PPE RÅDGIVNING?

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:

 • Vi rådgiver dig individuelt
 • Fareanalyse, hjælp ved produktvalg, bæretests, skolinger og specielle servicetilbud (handskeplaner, hudbeskyttelsesplaner)

Kontaktér os nu

Til personlige værnemidler hører også: Øjenværn, åndedrætsværn, høreværn, fodværn, håndværn, hovedværn, beskyttelsestøj, arbejdstøj og faldsikring.

Her kommer du til oversigten.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven