ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE PERSONALĂ

Siguranţa muncii şi protecţia sănătăţii în întreprindere

Echipamentul de protecţie personală (PSA) serveşte pentru protecţia sănătăţii angajaţilor împotriva potenţialelor pericole la locul de muncă şi totodată pentru eficienţa la lucru. Este folosit în timpul programului de lucru, când există risc de vătămări şi de afectare a sănătăţii, care nu pot fi prevenite prin alte măsuri tehnice şi organizatorice. Printre măsurile tehnice colective, se numără şi prevenirea riscurilor. În cadrul unei măsuri de organizare a activităţii, oamenii sunt feriţi de pericole ori acestea sunt reduse la un minim în privinţa duratei.

PROTECŢIE DIN CAP PÂNĂ ÎN PICIOARE

În funcţie de mediul profesional, elementele individuale ale echipamentului de protecţie personală protejează toate zonele corpului, din cap până în picioare, începând de la protecţia capului şi a feţei şi până la îmbrăcămintea, mănuşile şi încălţămintea de siguranţă. Măştile de protecţie respiratorie, de exemplu, protejează împotriva gazelor toxice. Mănuşile speciale de protecţie permit executarea în siguranţă a lucrărilor care implică materiale cu muchii tăioase sau substanţe chimice, iar încălţămintea de lucru asigură o protecţie optimă împotriva obiectelor care pot cădea sau a obiectelor ascuţite aflate pe podea.

Aflaţi mai multe despre diferitele elemente ale echipamentului de protecţie personală:

OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

Angajatorul este obligat prin lege să se preocupe de siguranţa şi de protecţia angajaţilor săi. El are obligaţia să identifice riscurile la locul de muncă şi să ia măsurile de protecţie corespunzătoare.

Evaluarea riscului

Înainte de alegerea echipamentului adecvat de protecţie personală pentru angajaţi, este necesară o aşa-numită evaluare a riscului. În acest scop, la respectivul spaţiu de lucru sunt analizate:

 • Cărui tip de pericole îi sunt supuşi angajaţii?
 • Care sunt condiţiile operaţionale şi de mediu prevalente?
 • Sunt angajaţii într-o stare de sănătate corespunzătoare, care să le permită să folosească echipamentul de protecţie personală?

Măsuri colective şi individuale de protecţie

După evaluarea riscurilor, angajatorul are obligaţia să ia înainte de toate măsuri tehnice şi organizatorice pentru diminuarea pe cât posibil a riscului de vătămare sau de afectare a sănătăţii. Dacă sunt necesare şi măsuri suplimentare de protecţie, va fi folosit echipamentul personal de protecţie. Conform legii, angajatorul are datoria de a pune gratuit la dispoziţia angajaţilor săi elementele de echipament personal de protecţie necesare pentru siguranţa acestora.

În plus, angajatorul este responsabil de instruirea angajaţilor în sensul utilizării corecte a EPP. Zonele din spaţiul de producţie şi din exterior (de ex., şantierele) în care EPP este necesar, trebuie marcate corespunzător. Angajatorul are de asemenea obligaţia de a curăţa echipamentul de protecţie personală, de a-l întreţine, repara şi, dacă este cazul, de a-l înlocui, pentru ca acesta să fie oricând în stare perfectă. Mai trebuie spus că în întregul proces trebuie să fie implicat şi agentul responsabil cu securitatea în întreprindere.

Echipa noastră competentă de specialişti EPP vă stă la dispoziţie în procesul de alegere a echipamentului de protecţie personală pentru compania dvs., începând de la analiza riscului şi până la testele de produs, fără să lipsească instructajele oferite angajaţilor dvs.

Aveţi întrebări? Experţii noştri vă stau oricând la dispoziţie:

CATEGORII DE RISC EPP

Echipamentul de protecţie personală se împarte în trei categorii de risc, care diferă atât în ceea ce priveşte efectul de protecţie, cât şi prin metodele de testare.

Categoria I

 • Eficienţă: Echipament simplu de protecţie personală, pentru protecţia contra pericolelor minime.
 • Metodă de testare: Fără testare externă, cu marcaj CE
 • Exemple: Mănuşi pentru lucrări de grădinărit, ochelari de protecţie solară, căciulă de iarnă

Categoria II

 • Eficienţă: Echipament de protecţie personală, pentru protecţia contra pericolelor medii.
 • Metodă de testare: Marcajul CE, verificare la un laborator certificat şi omologare de tip de către o autoritate notificată pentru emiterea de certificări
 • Exemple: Cască de protecţie, mănuşi de protecţie la sudură, ochelari de protecţie cu cadru

Categoria III

 • Eficienţă: Echipament complex de protecţie personală, pentru protecţia contra pericolelor mortale sau a daunelor ireversibile asupra sănătăţii.
 • Metodă de testare: Marcaj CE, verificare de laborator, omologare de tip, testare anuală a procedurilor de producţie şi cod de identitate al autorităţii notificate lângă marcajul CE
 • Exemple: Echipamente de siguranţă contra căderii, îmbrăcăminte ignifugă, dispozitive de protecţie respiratorie

HOFFMANN GROUP: SPECIALISTUL ÎN ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE PERSONALĂ

Menţinerea şi protejarea sănătăţii persoanelor şi asigurarea eficienţei acestora la locul de muncă reprezintă o responsabilitate importantă. Gama noastră de mărci de cea mai bună calitate pentru o protecţie din cap până în picioare şi o echipă implicată de consultanţi de specialitate sunt sprijinul dvs. perfect în găsirea unei soluţii pentru această provocare. Împreună dezvoltăm o soluţie potrivită.

La Hoffmann Group, obţineţi totul dintr-o singură sursă. Suntem în măsură să ne folosim experienţa de peste 100 de ani în consilierea oferită clienţilor şi calitatea noastră de specialişti în domeniu pentru a face din compania dvs. unul dintre cele mai sigure locuri din lume. Echipa noastră competentă formată din 60 de specialişti EPP dispune de cunoştinţele necesare în ceea ce înseamnă capacitate de protecţie, norme şi prevederi legale în domeniu. Aceştia au o înţelegere de ansamblu a ofertei existente pe piaţa EPP şi vă sunt alături la achiziţia de echipament de protecţie şi la sporirea siguranţei lucrului în întreprinderea dvs. Vom fi alături de dvs. începând de la analiza de risc, trecând prin alegerea produselor şi a testelor de purtare şi până la instructajul oferit angajaţilor dvs.

Avantajele dumneavoastră:

 • O gamă largă de echipamente de protecţie personală din cap până în picioare
 • Consiliere competentă şi individuală la beneficiar, independentă de producător
 • Logistică performantă pentru o aprovizionare de încredere

CELE MAI IMPORTANTE NORME SUPRAORDONATE, DINTR-O SINGURĂ PRIVIRE

Din 21 aprilie 2018, noul regulament EPP, 2016/425, devine obligatoriu. El înlocuieşte directiva EPP 89/391 CEE, în vigoare până atunci. De la acel moment, EPP a fost certificat numai conform noii directive. În ceea ce priveşte utilizatorii echipamentului de protecţie personală, lucrurile se schimbă doar puţin. Totuşi, pe viitor, producătorii trebuie să măsuri mai stricte şi regulate pentru siguranţa şi controlul durabile ale calităţii. În plus, trebuie ca noile etichete CE şi gradul de protecţie oferit să apară pe toate produsele şi pe supraambalaje.

La rândul său, legea protecţiei muncii defineşte obligaţiile angajatorului şi ale angajaţilor pentru îmbunătăţirea siguranţei la locul de muncă şi pentru asigurarea protejării sănătăţii angajaţilor. Dincolo de aceste norme supraordonate, în fiecare arie din domeniul echipamentului personal de protecţie îşi găsesc aplicaţie norme naţionale şi europene specifice.

Puteţi afla mai multe despre acestea pe următoarele noastre pagini:

 • Protecţia capului şi a feţei
 • Protecţia vizuală
 • Protecţia auditivă
 • Protecţia respiratorie
 • Protecţia mâinilor
 • Protecţia picioarelor
 • Îmbrăcăminte de lucru
 • Îmbrăcăminte de protecţie
 • Dispozitive de asigurare împotriva căderii
 • Protecţia pielii

ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND ECHIPAMENTUL DE PROTECŢIE PERSONALĂ

1. Ce înseamnă „utilizare personală”?

Companiile trebuie să pună întotdeauna la dispoziţia angajaţilor echipamentul personal de protecţie. Raţiunile ţin înainte de toate de igienă, dar sunt şi ergonomice. EPP trebuie să fie personalizat pentru fiecare angajat, cum ar fi în cazul încălţărilor, al îmbrăcămintei de protecţie sau al dispozitivelor de protecţie respiratorie. Unele elemente EPP pot fi purtate de mai multe persoane, cum ar fi vestele de salvare sau cele de avertizare. În orice caz, după ce aceste articole au fost purtate, trebuie curăţate şi dezinfectate conform indicaţiilor producătorului şi normelor DGUV de la 112-139 până la 112-201. Costumele de protecţie chimică integrală sunt însă de unică folosinţă.

2. Cine suportă costurile pentru echipamentul de protecţie personală?

Angajatorul suportă costurile deoarece punerea la dispoziţie a echipamentului de protecţie personală este prevăzută de lege.

3. Companiile trebuie să-şi instruiască angajaţii în ceea ce priveşte EPP?

Da. Înainte de prima utilizare, companiile sunt obligate să-şi instruiască angajaţii să poarte corect EPP. Angajaţii vor învăţa astfel să-şi pună şi să-şi desfacă în mod corespunzător echipamentul de protecţie personală, să-l folosească în activităţile profesionale şi să reacţioneze corect în situaţii periculoase. În plus, angajaţii trebuie să ştie la ce eventuale defecte să fie atenţi atunci când verifică echipamentul de protecţie personală înainte de utilizare. Cât de des şi dacă este nevoie de instructaj depinde de categoria respectivului EPP.

AVEŢI ÎNTREBĂRI? DORIŢI ASISTENŢĂ REFERITOARE LA EPP?

La Hoffmann Group, obţineţi toate acestea dintr-o singură sursă:

 • Vă oferim asistenţă individuală
 • Analiză de risc, asistenţă la alegerea produselor, teste de purtare, instructaje şi oferte speciale de service (planuri de utilizare a mănuşilor, planuri de protecţia pielii)

Contactaţi-ne acum

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături