Den tyske lov om forsyningskæden (LkSG)

Med indførelsen af den tyske Supply Chain Act (LkSG) - i daglig tale kendt som forsyningskædeloven - har lovgiveren skabt en ramme for ansvarlig og bæredygtig værdiskabelse i hele forsyningskæden.

Hoffmann SE's overholdelse af kravene i LkSG

Som Europas førende systempartner inden for kvalitetsværktøjer er bæredygtig praksis et af vores kerneprincipper. Vi forpligter os til bæredygtig og ansvarlig forretning som beskrevet i vores Hoffmann SE policy statement om respekt for menneskerettigheder. (PDF). Overholdelse af de gældende love og regler i de respektive lande er grundlaget for vores samarbejde. Vi respekterer også den kulturelle, sociale, politiske og juridiske mangfoldighed i samfund og nationer. På samme måde forventer vi, at vores leverandører handler i overensstemmelse med vores principper.

For at leve op til vores krav om at anerkende og respektere menneskerettighederne hos Hoffmann SE, har vi implementeret retningslinjer, der udtrykker vores holdning til os selv, vores medarbejdere og vores leverandører. Hoffmann SE Code of Conduct (PDF) og Hoffmann SE Code of Conduct for leverandører og forretningspartnere (PDF) er særligt relevante i denne sammenhæng. Sidstnævnte forpligter vores leverandører og forretningspartnere til at overholde etiske og juridiske standarder. For os som Hoffmann SE bidrager dette væsentligt til en bæredygtig praksis i forsyningskæden.

Vi har etableret et passende risikostyringssystem og gennemfører regelmæssige analyser for at identificere og minimere potentielle menneskerettighedsrisici og miljørisici og for at forhindre, afslutte eller minimere omfanget af eventuelle krænkelser af menneskerettigheder eller miljørettigheder. Vi bruger også passende forebyggende foranstaltninger for at undgå krænkelser af menneskerettigheder og miljørettigheder i vores eget forretningsområde eller hos leverandører.

Klagemekanisme

For at sikre, at LkSG overholdes i vores eget forretningsområde og i forsyningskæden, har vi oprettet en klagemekanisme. Klager og oplysninger om menneskerettigheder og miljørisici samt overtrædelser af menneskerettigheder eller miljørettigheder kan rapporteres via denne procedure.

Hvordan kan man indgive klager og bekymringer?

Klager og bekymringer kan indsendes online ved hjælp af vores whistleblowing-system:

Til Whistleblower-portalen

Hvordan håndteres klager og bekymringer?

Ved modtagelse af klager og bekymringer gennemgås disse og videresendes til de ansvarlige personer til videre behandling. Hvis det er muligt, søger vi derefter kontakt med den person, der har givet oplysningerne, for at diskutere sagens fakta og iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at afklare sagen. Yderligere oplysninger om proceduren kan findes i vores forretningsorden.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven