• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

FALDSIKRING: DEN OPTIMALE BESKYTTELSE MOD DØDBRINGENDE FARER

I Europa forulykker der hver dag mindst en person under arbejdet ved et dødbringende styrt, for det meste fra en højde på to til tre meter. Dermed hører styrt med til den hyppigste dødsårsag ved ulykker på arbejdspladsen. I de fleste lande er de sågar ansvarlig for 50 procent af alle dødbringende arbejdsulykker.

Med en faldsikring som del af de personlige værnemidler (PPE) bevarer du dine medarbejdere mod talrige farer. Dertil hører:

 • Utilstrækkelig uddannelse af brugeren og dem, der leder arbejdet i højde
 • Fare for at skride pga. fugtighed og stejle hældningsvinkler
 • Fare for at snuble pga. ujævne overflader
 • Indre skader pga. for stærkt fangstød

Anvendelsesområderne for faldsikringer er mangfoldige: ved opgaver i højreollager,på løfteplatforme, på fassader eller på tage, i stillads- og stålmontagekonstruktion samt ved rednings- og specialstyrker.

FORSKELLIGE SIKRINGSSYSTEMER MOD STYRT

Med en faldsikring beskytter du dine medarbejdere. Den første variant er et tilbageholdelsessystem,det holder anvenderen væk fra de områder, hvor der er en risiko for at falde ned, og forhindrer således styrtet. Den anden variant kaldes fangsystem og griber den styrtende person i frit fald.

Begge systemer sættes sammen af flere bestanddele. Dertil hører mindst en kropsholdeanordning, for eksempel en fangsele, og et forbindelsesmiddel, der forbindes med et fast eller mobilt anslagspunkt.

Enkelte bestanddele og deres funktioner

De enkelte komponenter af faldsikringen har forskellige opgaver. Fangseler består af seler, der omslutter kroppen. De fanger den styrtende person, overfører de optrædende kræfter til egnede kropsdele og holder kroppen i en opret position.

Fangindretningerne findes i to grundlæggende udførelser: med et fast og en bevægeligt føringssystem. Ved den faste føring blokerer den medløbende fangindretning ved et styrt automatisk og holder anvenderen med fangselen. Den faste føring indskrænker bevægelser til siden. Fangindretningen med bevægelig føring løber med på føringen ved op- og nedadgående bevægelser. Ved et styrt blokerer det automatisk.

Som forbindelsesmiddel betegnes liner eller remme med endeforbindelser. Forbindelseselementerne forbinder de enkelte bestandsdele med et fangsystem. Energiabsorbere reducerer ved styrt de optrædende stødkræfter, der virker på personen, fangselen og forankringsanordningen.

Højdesikringsanordninger fanger automatisk bremsende personer ved et styrt. De tillader fri bevægelse inden for linens udtræksområde.

Forankringsanordninger sammensættes af dele, der indeholder et eller flere forankringspunkter. Disse udgør en fast forbindelse mellem systemet og bygningen/konstruktionen.

Faldsikringssæt omfatter alle bestanddele, der er nødvendige for et basisudstyr. Dermed kan du for eksempel sikre dine medarbejdere, der arbejder på løfteplatforme eller tag. Desuden skal værktøjet,som dine medarbejdere arbejder med i højden, være faldsikkert, for at personer på gulvet ikke kommer til skade pga. nedfaldende genstande. Hertil findes der en speciel værktøjssikring.

Faldsikringsseler

Fangindretninger

Forbindelsesled

Energiabsorbere

Højdesikringsanordninger

Do you have any questions? Our experts are keen to help you at any time:

To advice for fall prevention

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ VED PRODUKTUDVALGET

For valget af de egnede personlige værnemidler mod styrt (PSAgA), spiller anvendelsesområde, faldhøjde og komfort en afgørende rolle.

Det rigtige system til ethvert anvendelsesområde

For at den personlige faldsikring fungerer uden problemer, skal de enkelte komponenter af tilbageholdelse- eller fangsystemet være afstemt efter hinanden. De må desuden kun anvendes ifølge bestemmelser, for hver enkelt komponent opfylder spezifikkekrav , der er defineret af de tilsvarende normer. Producenterne angiver for deres produkter, under hvilke betingelser de forskellige systemer kan anvendes. Derved spiller bl. a. følgende faktorer en rolle:- Anvendelsesområde

 • Anvenderens størrelse og vægt
 • Hvor længe faldsikringen bæres (punktuelt eller permanent)
 • Omgivelsesbetingelser (f. eks. stor varme)

Opfange styrt sikkertn

Målet med PPE mod styrt lyder altid: Begrænse faldhøjden. Allerede ved 0,5 m faldhøjde virker uden energiabsorber op til 1,2 t faldvægt på anvenderen. Med energiabsorber er det maksimalt op til 600 kg. Denne vægt bestemmes af fangstøddets styrke, hvilket kan føre til svære skader hos anvenderen. Styrtfaktoren svarer til forholdet mellem styrltlængde og systemlængden. Fangstøddets styrke stiger med styrtfaktoren. Styrtfaktoren skal i idealtilfældet være ≤ 1. For at holde denne faktor så lav som muligt er også den optimale positionering afgørende. Så opfanges der sikkert ved et eventuelt styrt.

Optimal komfort

Hvis din medarbejder i sit arbejde skal have faldsikringen på permanent, spiller komforten en afgørende rolle. Rygpolstring på selerne samt elastiske og indstillelige remme sørger derved for en behagelig bærefølelse.

Kontrol og vedligeholdelse af faldsikringen

Medarbejderne er ansvarlige for at kontrollere for mangler og i givet tilfælde reparere eller bytte den personlige beskyttelsesudrustning inden hver anvendelse. Hvis der er en indskrænkning ved produktet skal dette kontrolleres af en certificeret person,eller faghandlen. Virksomheden skal anvende og lagre faldsikringen, at dens sikre funktionsvis altid er garanteret. Desuden skal faldsikringen en gang om året kontrolleres af en uddannet sagkyndig, der dokumenterer resultaterne i en kontrolbog. Seler bør udskiftes hver sjette til hver ottende år og forbindelsesdele hver fjerde til hver sjette år, hvis produkterne ikke har nogle mangler i løbet af dette tidsrum.

FØRSTEKLASSES FALDSIKRING OG KOMPETENT PPE-RÅDGIVNING

Hoffmann Groups produktsortiment omfatter alle komponenterne til faldsikring som del af de personlige værnemidler. Du finder hos os udvalgte produkter fra kendte producenter, der imponerer gennem høj kvalitet, funktionalitet og sikkerhed.

Faldstopseler

Faldstopudstyr

Forbindelsesmidler

Falddæmpere

Højdesikringsudstyr

Faldsikringssæt

Faldsikringstilbehør

Mobil anhugningsanordning

Værktøjssikring

Hvis du har spørgsmål til temaet faldsikring, rådgiver vores kompetente team af PPE-specialister dig gerne personligt og i samarbejde med producenten. For den rigtige anvendelse er her livsvigtig! Gerne formidler vi dig skolinger til korrekt anvendelse af PPE mod styrt. Dertil hører forskellige moduler af trainings og skolinger. Disse kan tilpasses dine individuelle behov. Det er også muligt at afholde skolinger på en af tolv skolingssteder i Europa. Fra et bestemt personantal er det også muligt at få skoling på stedet.

SPECIFIKKE NORMER TIL FALDSIKRING

Inden valget og anvendelsen af personlige værnemidler til faldsikring skal arbejdsgiveren gennemføre en fareanalyse. Derved skal der fastælægges farer, som ikke kan forhindres eller reduceres vha. tekniske eller organisatoriske forholdsregler. I al almindelighed kollektivbeskyttelse, for eksempel et sikkerhedsgelænder principielt første rang i sammenligning med mobile anhugningsanordninger eller et sikringsystem. De anvendte personlige værnemidler til beskyttelse mod styrt skal overholde relevante forskrifter for sikkerhed og helbredsbeskyttelse:

 • EN 353-1: Medløbende fangstopanordninger inkl. fast føring
 • EN 353-2: Medløbende fangstopanordninger inkl. bevægelig føring
 • EN 354/362: Forbindelsesmidler
 • EN 355: Falddæmpere
 • EN 360: Højdesikringsudstyr
 • N 361: Fangstopseler
 • EN 795: Anhugningsudstyr

HYPPIGE SPØRGSMÅL TIL FALDSIKRING

Er det tilladt at sætte flere certificerede delprodukter fra forskellige producener sammen til et samlet produkt?

Det er tilladt, hvis de enkelte delprodukter sættes sammen til et fangstopsystem. Eksempler hertil er beskrevet i DGUV regel 112-198 og i DIN EN 363. Ved kombinationsmulighederne skal der tages hensyn til kontrolkriterierne til kontrollen af de enkelte systembestanddele. Kombinationen af enkelte elementer/ delprodukter, som ikke blev kontrolleret i denne kombination er ikke tilladt. Eksempelvis kan en medløbende fangstopanordning fra en producent „A“ ikke kombineres med med en fast eller bevægelig føring fra en anden producent, da i forbindelse med EG-kontrollen medløbende fangstopanordninger altid kontrolleres med den tilsvarrende føring (DIN EN 353-1, DIN EN 353-2).

Skal man have en brugsanvisning til nedfiringsanordninger?

Der skal være en brugsanvisning fra producenten/leverandøren til hver nedfiringsanordning for at sikre adgang til alle nødvendige informationer, der ernødvendige for sikker anvendelse. Overholdelsen af henvisningerne i brugsanvisningen garanterer sikkert arbejde og nedfiringsanordningens holdbarhed.

HAR DU SPØRGSMÅL? ØNSKER DU AT FÅ EN PPE RÅDGIVNING?

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:

 • Vi rådgiver dig individuelt
 • Fareanalyse, hjælp ved produktvalg, bæretests, skolinger og specielle servicetilbud (handskeplaner, hudbeskyttelsesplaner)

Kontaktér os nu

Til personlige værnemidler hører også: Øjenværn, åndedrætsværn, høreværn, fodværn, håndværn, hovedværn, beskyttelsestøj, arbejdstøj og hudværn.
Her kommer du til oversigten.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven