Osebna varovalna oprema

Osebna varovalna oprema je namenjena varstvu zdravja delavcev pred potencialnimi nevarnostmi na delovnem mestu in ohranjanju njihove učinkovitosti. Uporablja se vedno, kadar delavcem pri delu grozijo nevarnosti telesnih poškodb in negativnih zdravstvenih vplivov, ki jih ni mogoče preprečiti z drugimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi. H kolektivnim tehničnim ukrepom spada tudi zmanjševanje nevarnosti. V okviru delovnih organizacijskih ukrepov se prepreči vpliv nevarnosti na človeka ali časovno omeji na minimalno možno mero.

Celovita zaščita od glave do pet

Glede na delovno okolje lahko posamezni elementi osebne varovalne opreme ščitijo vse dele telesa od glave do pet - od zaščite glave in obraza do zaščitnih delovnih oblačil in rokavic vse do zaščite stopal. Respiratorji na primer zagotavljajo zaščito pred strupenimi plini. Posebne zaščitne rokavice omogočajo varno delo z materiali z ostrimi robovi ali kemikalijami, zaščitni čevlji pa zagotavljajo optimalno zaščito pred padajočimi predmeti ali ostrimi predmeti na tleh.

Preberite več o različnih vrstah osebne varovalne opreme:

Obveznosti delodajalca

Delodajalec je po zakonu dolžan zagotavljati in varovati zdravje in varnost zaposlenih. Dolžan je prepoznati tveganja na delovnem mestu in sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe.

Ocena tveganja

Pred izbiro primerne osebne varovalne opreme za zaposlene je treba opraviti tako imenovano oceno tveganja. V ta namen je treba analizirati ustrezno delovno mesto:

 • Kateri vrsti nevarnosti so zaposleni izpostavljeni?
 • Kateri so prevladujoči operativni in okoljski pogoji?
 • Ali zdravstveno stanje zaposlenih dovoljuje uporabo osebne varovalne opreme?

Kolektivni in individualni zaščitni ukrepi

Po opravljeni oceni tveganja je delodajalec najprej dolžan sprejeti tehnične in organizacijske ukrepe za zmanjšanje tveganja za poškodbe ali zdravstvene motnje na minimum. Če so potrebni dodatni zaščitni ukrepi, se uporabi osebna varovalna oprema. Delodajalec ima zakonsko dolžnost, da zaposlenim brezplačno da na voljo tisto osebno varovalno opremo (OVO), ki je potrebna za njihovo varnost.

Poleg tega je delodajalec tudi dolžan usposabljati delavce za pravilno uporabo osebne varovalne opreme. Območja v podjetju ali zunaj njega (na primer na gradbiščih), kjer je potrebna osebna varovalna oprema, morajo biti ustrezno označena. Delodajalec je osebno varovalno opremo dolžan ohranjati čisto, jo vzdrževati, popravljati in po potrebi zamenjati ter zagotoviti, da je ves čas v vrhunskem stanju. Poleg tega mora biti v celotni postopek vključen tudi pooblaščenec za varnost podjetja.

Naša usposobljena ekipa strokovnjakov za osebno varovalno opremo vam bo z veseljem pomagala izbrati ustrezno osebno varovalno opremo za vaše podjetje – od analize tveganja in preizkusov nošenja izdelkov do usposabljanja osebja.

Imate kakršna koli vprašanja? Naša ekipa strokovnjakov vam bo z veseljem pomagala:

Kategorije tveganja glede osebne varovalne opreme

Osebna varovalna oprema je razdeljena v tri kategorije tveganja glede na njeno zaščitno funkcijo in zahtevane preizkusne postopke.

Kategorija I

 • Učinkovitost: preprosta osebna varovalna oprema za zaščito pred minimalnim tveganjem.
 • Preizkusni postopek: brez zunanjega preizkušanja, z oznako CE.
 • Primer: rokavice za delo na vrtu, sončna očala, zimske kape.

Kategorija II

 • Učinkovitost: osebna varovalna oprema za zaščito pred srednjim tveganjem.
 • Preizkusni postopek: oznaka CE, preizkušena s strani certificiranega laboratorija, homologacijo pa je izdal priglašeni urad z dovoljenjem za izdajanje certifikatov.
 • Primer: zaščitne čelade, zaščitne rokavice za varilce, zaščitna očala z nastavljivimi loki.

Kategorija III

 • Učinkovitost: kompleksna osebna varovalna oprema za zaščito pred smrtnimi poškodbami ali nepopravljivo škodo na zdravju.
 • Preizkusni postopek: oznaka CE, laboratorijsko preizkušanje, homologacija, interni letni pregled proizvodnih postopkov in identifikacijska oznaka priglašenega urada poleg oznake CE.
 • Primer: pasovi za preprečevanje padcev, ognjevarna oblačila, zaščita dihal.

Hoffmann Group: specialist za osebno varovalno opremo

Ohranjanje in varovanje zdravja in zmogljivosti ljudi na delovnem mestu predstavljata velik zalogaj. Naša ponudba osebne varovalne opreme blagovnih znamk najboljše kakovosti za zaščito od glave do pet in predana ekipa strokovnih svetovalcev vam bosta ta izziv pomagali rešiti do popolnosti.

Hoffmann Group vam ponuja vse na enem mestu. S svojimi 100-letnimi izkušnjami na področju storitev za stranke in kot specialist za orodja poskrbimo, da bo vaše podjetje med najvarnejšimi na svetu. Naša usposobljena ekipa z več kot 60 strokovnjaki za osebno varovalno opremo ima potrebno strokovno znanje o zaščitnih funkcijah ter zakonskih predpisih in standardih. Razumejo trg osebne varovalne opreme in vam nudijo popolno podporo pri nakupu ter izboljšanju varnosti in zdravja pri delu v vašem podjetju. Nudimo strokovno podporo od analize tveganja, izbire izdelka in preizkusnega nošenja do usposabljanja osebja.

Vaše prednosti:

 • Celovita izbira osebne varovalne opreme od glave do pet.
 • Neodvisno od proizvajalca, kompetentno in individualno svetovanje na vaši lokaciji.
 • Visoko zmogljiva logistika za zanesljivo dobavo.

Pregled najpomembnejših univerzalnih standardov

21. aprila 2018 je začela veljati nova Uredba 2016/425 o osebni varovalni opremi, ki je nadomestila Direktivo 89/391 EWG o osebni varovalni opremi. Od tega datuma naprej je OVO certificirana le v skladu z novo uredbo. Za uporabnike osebne varovalne opreme so spremembe le manjše. Vendar pa morajo proizvajalci v prihodnje izvajati strožje in rednejše ukrepe za zagotavljanje kakovosti, da se zagotovi ne le preverjanje kakovosti, temveč tudi trajno zagotavljanje kakovosti. Poleg tega mora biti nova oznaka CE skupaj z zaščitno učinkovitostjo navedena na vseh izdelkih in tudi na njihovi embalaži.

Poleg tega zakon o varstvu pri delu opredeljuje dolžnosti delodajalca in zaposlenih za izboljšanje varnosti na delovnem mestu in zagotavljanje varovanja zdravja zaposlenih. Poleg teh univerzalnih standardov obstajajo tudi posebni državni in evropski standardi, ki veljajo za vsako kategorijo osebne varovalne opreme.

Slednje lahko najdete na naslednjih straneh:

Pogosto zastavljena vprašanja o osebni varovalni opremi

1. Kaj pomeni »osebna uporaba«?
Podjetja morajo svojim zaposlenim vedno zagotoviti osebno varovalno opremo. To je nujno predvsem zaradi higienskih in tudi ergonomskih razlogov. Osebna varovalna oprema mora biti prilagojena vsakemu zaposlenemu posebej, na primer čevlji, zaščitna delovna oblačila ali dihalna maska. Nekatere predmete lahko uporablja več kot ena oseba, na primer rešilne jopiče ali jopiče z visoko vidljivostjo. Vendar je treba te predmete po uporabi očistiti in razkužiti v skladu z navodili proizvajalca in pravili DGUV 112-139 do 112-201. Po drugi strani pa so kombinezoni za kemično zaščito izdelki za enkratno uporabo.

2. Kdo bo kril stroške osebne varovalne opreme?
Stroške krije delodajalec, saj je zagotavljanje osebne varovalne opreme zakonsko predpisano.

3. Ali morajo delodajalci usposabljati svoje zaposlene za uporabo osebne varovalne opreme?
Da. Podjetja so obvezana temu, da morajo svoje zaposlene usposobiti za pravilno uporabo osebne varovalne opreme, preden jo prvič uporabijo. Pri tem se zaposleni naučijo, kako pravilno obleči in sleči osebno varovalno opremo, kako jo uporabljati med opravljanjem svojih poklicnih dejavnosti in kako se pravilno odzvati ob nevarnih situacijah. Zaposleni morajo tudi vedeti, na katere morebitne napake/okvare morajo biti pozorni pri preverjanju svoje varovalne opreme pred uporabo. Kako pogosto je treba dajati navodila, če sploh, je odvisno od kategorije zadevne osebne varovalne opreme.

Imate kakršna koli vprašanja? Ali se želite posvetovati o OVO?

Hoffmann Group vam ponuja vse na enem mestu:

 • Ponujamo individualizirano svetovanje, prilagojeno vašim potrebam.
 • Analiza tveganja, pomoč pri izbiri izdelkov, testno nošenje, usposabljanja in posebne storitve (načrti za rokavice, načrti za zaščito kože).

Takoj vzpostavite stik z nami

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico