PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming in het bedrijf

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) hebben tot doel de gezondheid van medewerkers voor potentiële gevaren op de werkplek te beschermen en de prestaties op peil te houden. Het is van toepassing wanneer er tijdens de werktijd een risico bestaatop letsel en gezondheidsproblemen, die niet door anere technische of organisatorische maatregelen kunnen worden voorkomen. Collectieve technische maatregelen omvatten onder meer risicopreventie. In het kader van een werkorganisatiemaatregel wordt de impact van gevaren gescheiden van mensen of tijdelijk tot een minimum beperkt.

PERSOONLIJKE BESCHERMING VAN KOP TOT TEEN

De afzonderlijke elementen van de persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen afhankelijk van de beroepsmatige omgeving alle delen van het lichaam van top tot teen beschermen, van hoofd- en gezichtsbescherming, adembescherming, veiligheidskleding en handschoenen tot en met voetbescherming. Adembeschermingsmaskers beschermen bijvoorbeeld tegen giftige gassen. Speciale veiligheidshandschoenen zorgen ervoor dat er veilig gewerkt kan worden met materiaal met scherpe kanten of chemicaliën en veiligheidsschoenen bieden een optimale bescherming tegen vallende objecten of puntige voorwerpen op de vloer.

Lees meer over de verschillende gebieden van persoonlijke beschermingsmiddelen:

PLICHTEN VAN DE WERKGEVER

De werkgever is wettelijk verplicht de veiligheid en bescherming van zijn medewerkers te waarborgen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de gevaren op de werkplek te identificeren en passende beschermende maatregelen te nemen.

Risicobeoordeling

Voordat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor de medewerkers kunnen worden geselecteerd, is een zogenaamde risico-evaluatie noodzakelijk. Dit omvat een analyse van de werkplek:

  • Aan welke gevaren worden de medewerkers blootgesteld?
  • Wat zijn de heersende bedrijfs- en omgevingscondities?
  • Zijn medewerkers in een goede gezondheid om de PBM’s te kunnen gebruiken?

Collectieve en individuele beschermingsmaatregelen

Na de risicobeoordeling hebben werkgevers de plicht om technische en organisatorische maatregelen te nemen om het risico op letsel of schade aan de gezondheid tot een minimum te beperken. Indien aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn, worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. Volgens de wet moet de werkgever zijn werknemers de persoonlijke beschermingsmiddelen, die nodig zijn voor hun veiligheid gratis ter beschikking stellen.

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het opleiden van medewerkers in het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Plaatsen binnen het bedrijf of buiten (bijv. op bouwplaatsen) waar persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) nodig zijn, moeten dienovereenkomstig worden gemarkeerd. De werkgever is tevens verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen schoon te maken, te onderhouden, te repareren en zo nodig te vervangen, zodat deze te allen tijde in perfecte staat zijn. Hij moet ook de bedrijfsveiligheidsfunctionaris bij het hele proces betrekken.

Ons competente team van PBM-specialisten helpt u graag bij het selecteren van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw bedrijf, van risicoanalyse en productslijtagetests tot het opleiden van uw medewerkers.

Heeft u nog vragen? Onze experts helpen u te allen tijde graag verder:

PBM-RISICOCATEGORIEËN

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er in drie risicocategorieën, die zich zowel in de beschermende werking als in de vereiste testmethoden onderscheiden.

Categorie I

● Werkzaamheid: eenvoudige PBM’s om te beschermen tegen minimale risico’s.
● Testmethode: zonder externe test, met CE-markering.
● Voorbeelden: handschoenen voor tuinieren, veiligheidsbrillen tegen zonlicht, wintermutsen.

Categorie II

● Werkzaamheid: PBM’S ter bescherming tegen gematigde risico’s.
● Testmethode: CE-markering, test door gecertificeerd laboratorium en typegoedkeuring van door een instantie die bevoegd is om certificaten af te geven.
● Voorbeelden: veiligheidshelmen, lassershandschoenen, veiligheidsbrillen.

Categorie III

● Werkzaamheid: complexe PBM’s ter bescherming tegen dodelijke gevaren en onomkeerbare schade aan de gezondheid.
● Testmethode: CE-markering, laboratoriumtests, typegoedkeuring, interne jaarljkse productietest en identiteitscode van de aangemelde instantie naast de CE-markering.
● Voorbeelden: valbeveiligingsmiddelen, vlamwerende kleding, adembeschermingsmiddelen etc.

HOFFMANN GROUP: DE SPECIALIST VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Het is een belangrijke taak om de gezondheid en de prestaties van mensen op het werk in stand te houden en te waarborgen. Ons PBM-assortiment van de beste kwaliteitsmerken voor bescherming van top tot teen en een toegewijd team van gespecialiseerde adviseurs bieden optimale ondersteuning voor deze uitdaging. Samen werken we aan een passende oplossing.

Bij de Hoffmann Group krijgt u alles uit één hand. Wij gebruiken onze meer dan 100 jaar ervaring in het adviseren van klanten en als specialist in de branche om van uw bedrijf een van de veiligste plekken ter wereld te maken. Ons competente team van meer dan 60 PBM-specialisten beschikt over de nodige specialistische kennis beschermingsmiddelen en de wettelijke voorschriften en normen. Zij hebben een overzicht van wat er op de PBM-markt beschikbaar is en ondersteunen u bij het inkopen en verbeteren van de arbeidsveiligheid in uw bedrijf. Wij bieden u professionele ondersteuning, van risicoanalyse, productselectie en draagtests tot en met de opleiding van uw medewerkers..

Uw voordelen:

  • Uitgebreide keuze uit persoonlijke beschermingsmiddelen van top tot teen.
  • Producent-onafhankelijk, deskundig en individueel advies op locatie.
  • Krachtige logistiek voor betrouwbare levering.

DE BELANGRIJKSTE OVERKOEPELENDE NORMEN IN EEN OOGOPSLAG

Sinds 21 april 2018 is de nieuwe PBM-verordening 2016/425 bindend. Het vervangt de voorheen geldende PBM-richtlijn 89/391/EEG. Vanaf deze datum worden de PBM's alleen nog maar gecertificeerd volgens de nieuwe richtlijn. Voor gebruikers van persoonlijke beschermingsmiddelen zal er weinig veranderen. In de toekomst zullen producenten echter strengere en regelmatiger maatregelen voor duurzame kwaliteitsborging en -controle moeten ondergaan. Bovendien moet de nieuwe CE-markering en beschermende werking op alle producten en verpakkingen worden vermeld.
Daarnaast definieert de Arbo-wet de verplichtingen van werkgevers en werknemers om de veiligheid op het werk te verbeteren en de bescherming van de gezondheid van werknemers te waarborgen. Naast deze overkoepelende normen zijn specifieke nationale en Europese normen van toepassing op elk gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Deze zijn te vinden op onze volgende pagina's:

VEELGESTELDE VRAGEN OVER PEROONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

1. Wat betekent "persoonlijk gebruik"?

Bedrijven moeten hun werknemers altijd voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is vooral om hygiënische redenen, maar ook om ergonomische redenen. PBM's moeten individueel voor elke werknemer op maat worden gemaakt, bijvoorbeeld schoenen, beschermende kleding of ademhalingsapparatuur. In sommige gevallen kan het ook door meerdere mensen worden gebruikt, zoals reddingsvesten en waarschuwingsvesten. Deze onderdelen moeten echter na elk gebruik worden gereinigd en gedesinfecteerd in overeenstemming met de instructies van de producent en de DGUV-voorschriften 112-139 tot en met 112-201. Volledig chemische beschermpakken daarentegen zijn wegwerppakken.

2. Wie betaalt er voor persoonlijke beschermingsmiddelen?

De kosten zijn voor rekening van de werkgever, aangezien het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen wettelijk verplicht is.

3. Moeten bedrijven hun werknemers trainen in het gebruik van PBM's?

Ja, bedrijven zijn verplicht hun werknemers op te leiden in het correct gebruik van PBM's voordat ze deze voor het eerst gebruiken. Op deze manier leren medewerkers hoe ze persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier aan en uit moeten doen, hoe ze deze in het kader van hun professionele activiteiten moeten gebruiken en hoe ze correct moeten reageren in gevaarlijke situaties. Werknemers dienen zich ook bewust te zijn van eventuele defecten die zij bij de controle van de beschermingsmiddelen vóór gebruik moeten kennen. Hoe vaak en of er instructies moeten worden gegeven, hangt af van de categorie van de PBM's.

HEEFT U NOG VRAGEN? WILT U EEN PBM-CONSULDATIE?

Bij de Hoffmann Group vindt u alles onder één dak:

  • Wij adviseren u individueel
  • Gevarenanalyse, hulp bij productselectie, draagtests, scholing en speciale diensten (handschoenplannen, huidbeschermingsplannen).

Nu contact opnemen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen