OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH – BEZPIECZNA PRACA W CZYSTEJ ATMOSFERZE

Optymalna ochrona przed cząsteczkami stałymi i gazami

Osoba dorosła oddycha dziennie około 25 000 razy, to ok. 18 do 20 oddechów na minutę. Czyste powietrze jest niezbędne do zachowania zdrowia i życia. Jednak zazwyczaj doceniamy jego znaczenie dopiero wtedy, gdy nie ma go w wystarczających ilościach lub jest obciążone bądź zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Takie substancje niebezpieczne mogą występować w różnych procesach podczas pracy. Są to bardzo drobne cząsteczki, gazy lub pary. Jeśli przedostaną się one do błon śluzowych lub płuc, działają szkodliwie na organizm, a w najgorszym przypadku mogą nawet doprowadzić do śmierci.

Substancje niebezpieczne można podzielić na dwie kategorie:

 1. Cząsteczki stałe: obejmują suche pyły, takie jak włókna, miał lub dym, jak również pyły higroskopijne, takie jak kryształy, sole, zarodniki, zarazki lub aerozole.
 2. Gazy i opary: obejmuje swobodnie unoszące się cząsteczki, takie jak ozon oraz pary i gazy rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w tłuszczach, kwaśne lub zasadowe.

Dzięki odpowiedniej ochronie dróg oddechowych wiele z tych substancji można łatwo odfiltrować z powietrza. Tylko w taki sposób można zapewnić bezpieczeństwo pracy. O tym, kiedy należy zastosować środki ochrony dróg oddechowych podczas pracy, decydują oddzielne przepisy prawne.

JAK ZAPEWNIĆ OCHRONĘ SWOIM PRACOWNIKOM

Ochrona przed cząsteczkami stałymi

Do ochrony przed cząsteczkami stałymi służą maski przeciwpyłowe. Są one dostępne w postaci masek jednorazowych w następujących wersjach:

 1. Składane: Praktyczne w codziennej pracy dzięki płaskiemu składanemu korpusowi maski
 2. Kopułkowe: Łatwe użycie dzięki kształtowemu wyprofilowaniu korpusu maski

Takie maski ochronne stosowane są między innymi podczas szlifowania muru, żelaza lub farb oraz podczas przetwarzania włókien szklanych i mineralnych bądź azbestu.

Prawidłowy sposób zakładania maski przeciwpyłowej:

Ochrona przed gazami/oparami i cząsteczkami

Maski wielokrotnego użytku

Do ochrony pracowników przed gazami i oparami konieczne jest stosowanie specjalnych masek przeciwgazowych. Takie maski wielokrotnego użytku stosowane są podczas dłuższego użytkowania i dłuższego czasu noszenia. Występują w dwóch wersjach:
3. Półmaski: stabilny korpus maski, obejmujący obszar ust i nosa
4. Maski pełnotwarzowe: maska ochronna z dodatkową osłoną twarzy

Jeżeli maski mają dodatkowo chronić przed cząsteczkami stałymi, wtedy zastosowanie filtropochłaniacza będzie prawidłowym wyborem. Obejmuje on filtr cząsteczek stałych i pochłaniacz gazu w jednym korpusie, przy czym filtrem cząstek stałych zawsze umieszczony jest przed filtrem gazu.

Aparaty wspomagające oddychanie

Podczas długiego narażenia i w wymagających warunkach pracy stosowane są aparaty wspomagające oddychanie. Można je podzielić na dwie kategorie:
5.Aparaty z wymuszonym przepływem powietrza: filtrowanie powietrza atmosferycznego bez oporu dróg oddechowych (zawartość O2 > 17%)
6. Aparaty sprężonego powietrza: doprowadzenie czystego powietrza przy braku tlenu (zawartość O2 ≤ 17%)

Aparaty wspomagające oddychanie są również dostępne w wersji z filtropochłaniaczem.

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego i detektory gazu

Ponadto sprzęt ochrony indywidualnej do ochrony dróg oddechowych obejmuje również ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego . Zapewniają one wystarczającą ochronę w nagłych sytuacjach awaryjnych, na przykład w przypadku nagłego wystąpienia zagrożenia narażenia na cząsteczki stałe lub gazy. Dodatkowo detektory gazu ostrzegają użytkownika wyposażonego w sprzęt o przekroczeniu wartości granicznych określonych niebezpiecznych gazów lub oparów.

Mają Państwo pytania? Nasi eksperci służą pomocą:

SZCZEGÓLNE WYMOGI DLA MASEK OCHRONNYCH

Klasy filtrów do masek przeciwpyłowych

Drobne cząsteczki pyłu i aerozole we wdychanym powietrzu są niemal niewidoczne, dlatego stanowią duże zagrożenie dla zdrowia w środowisku pracy. Wskazana graniczna wartość stężenia w miejscu pracy informuje, powyżej jakiego stężenia substancji szkodliwej należy nosić maskę przeciwpyłową. W zależności od poziomu ochrony i całkowitego przecieku, które są wyznacznikami przepuszczalności filtra i nieszczelności w okolicach twarzy i nosa, filtry cząsteczek stałych pogrupowane są na trzy następujące klasy:

 • FFP 1: ochrona przed cząsteczkami substancjami szkodliwymi, które nie są toksyczne, ale podrażniają błony śluzowe
 • FFP 2: w przypadku cząsteczek o substancji szkodliwych dla zdrowia (pyły, dym, aerozole)
 • FFP 3: w przypadku szkodliwych dla zdrowia, trujących cząsteczek oraz rakotwórczych, radioaktywnych substancji szkodliwych (wirusy, bakterie, zarodki grzybni).

Klasy filtrów i znakowania umieszczone na maskach przeciwgazowych

Pochłaniacze gazowe i filtropochłaniacze dzielone są na trzy klasy:

 • Klasa filtra 1: dla wartości granicznych stężenia objętościowego substancji szkodliwej poniżej 0,1%
 • Klasa filtra 2: dla wartości granicznych stężenia objętościowego substancji szkodliwej na poziomie 5%, odpowiednia dla masek pełnotwarzowych i aparatów z wymuszonym przepływem powietrza
 • Klasa filtra 3: dla wartości granicznych stężenia objętościowego substancji szkodliwej powyżej 1,0%, odpowiedna dla aparatów z wymuszonym przepływem powietrza lub instalacji odciągowych.

Dodatkowo barwne oznakowania i litery umieszczone na maskach przekazują informację o tym, przed jakimi rodzajami gazów chroni dany sprzęt. Ułatwiają one orientacje w miejscu pracy.

Oto kilka przykładów

 • „E“ w kolorze żółtym: tlenek siarki, chlorowodór i inne gazy kwaśne
 • „Hg“ w kolorze czerwonym: rtęć
 • „K“ w kolorze zielonym: amoniak i organiczne pochodne amoniaku

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU DO OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Podstawowym kryterium prawidłowego wyboru ochrony dróg oddechowych jest obszar zastosowania i występujące tam cząstki i gazy. W tym zakresie pomagają strony przeglądowe, które szczegółowo opisują poszczególne czynności i potencjalne zagrożenia oraz podają odpowiednie zalecenia dotyczące wymaganych klas filtrów:

Sprawdź wskazówki doboru środków ochrony dróg oddechowych

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać podczas osobistej konsultacji z ekspertami ds. środków ochrony indywidualnej z Hoffmann Group.


Jak dobrać optymalną maskę?
Przykład: Podczas natryskowego nakładania farb pracownicy mogą używać różnych rodzajów substancji. W przypadku farb zawierających rozpuszczalniki zaleca się stosowanie sprzętu do ochrony dróg oddechowych z filtrem klasy P3 z oznaczeniem „A” dla par i gazów organicznych o temperaturze wrzenia powyżej 65°C.
Lakiery zawierające izocyjanian wymagają z kolei maski ochronnej klasy P3 z oznaczeniem „A” „B”, „E” i „K”. Symbol „B” jest oznaczeniem par i gazów nieorganicznych. „E“ chroni w atmosferze z kwaśnymi gazami, a „K” – z amoniakiem.
Jeżeli pracownik stosuje jedynie farby na bazie wody zawierające słabe rozpuszczalniki, wystarczy maska ochronna oznaczona literą „A”.

WYBÓR PRODUKTÓW I DORADZTWO W HOFFMANN GROUP

Quality driven since 1919 – to dewiza Hoffmann Group. Nasza oferta środków ochrony indywidualnej obejmuje najwyższej jakości maski ochronne renomowanych producentów. Maski przeciwpyłowe, półmaski i maski pełnotwarzowe, aparaty wspomagające oddychanie, ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego lub detektory gazu – posiadamy odpowiedni produkt do każdego zastosowania.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w wyposażeniu zakładu, nasi specjaliści ds. środków ochrony indywidualnej służą pomocą: znają obowiązujące przepisy w tym zakresie i różnorodność marek oraz modeli. Na życzenie możemy również pomóc w analizie zagrożeń, testach użytkowania i szkoleniu personelu.

FAQ DOTYCZĄCE OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Kiedy należy zmienić filtr?

Okres użytkowania filtrów oddechowych zależy od wielu czynników, w szczególności od stężenia substancji szkodliwej, wilgotności powietrza i temperatury oraz wydajności oddechowej użytkownika. Zakończenie okresu użytkowania filtrów gazowych lub filtropochłaniaczy używanych przeciwko gazom można rozpoznać po zapachu, smaku lub podrażnieniu podczas wdychania. Koniec okresu użytkowania filtrów cząstek stałych lub filtropochłaniaczy używanych przeciwko cząsteczkom stałym następuje w momencie zauważalnego zwiększenia się oporu oddychania. Filtry cząstek stałych przeciwko substancjom radioaktywnym, zarodnikom, bakteriom, wirusom i enzymom proteolitycznym powinny być stosowane tylko raz, niezależnie od stopnia nasycenia. Filtry AX przeciw gazom i parom organicznym nie mogą być używane dłużej niż przez jedną zmianę roboczą (tj. osiem godzin). Na wszystkich filtrach lub ich opakowaniach nadrukowana jest data ważności. Najpóźniej w tym terminie lub sześć miesięcy po otwarciu oryginalnego opakowania należy wykluczyć dany filtr z eksploatacji do ochrony przed substancjami niebezpiecznymi.

Czy występuje ograniczenie czasu noszenia sprzętu do ochrony dróg oddechowych?

Dokładny czas noszenia wynika z oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, która powinna zostać zaopiniowana również przez lekarza medycyny pracy. Pracodawcy muszą podjąć środki techniczne i organizacyjne w celu jak największego ograniczenia obciążenia substancjami szkodliwymi. Ochrona dróg oddechowych powinna być wtedy tak silna, jak to konieczne, a obciążenie, na przykład przez ciężar aparatu, tak małe, jak to możliwe.

Czy pracownicy z brodą mogą nosić maski pełnotwarzowe?

U osób noszących brodę w obszarze linii uszczelniających mogą wystąpić nieszczelności. Osoby z brodą nie powinny zatem nosić masek pełnotwarzowych. Testy wykazały, że nieszczelności powodują przenikanie powietrza z otoczenia do maski pełnotwarzowej lub przepływ powietrza z wnętrza na zewnątrz. Gdyby w pierwszym przypadku doszło do wymieszania powietrza atmosferycznego z toksycznymi substancjami z otoczenia, pracownik doznałby uszczerbku na zdrowiu. W drugim przypadku wypływające powietrze powoduje wychłodzenie danych obszarów skóry.

POMOC

W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:

 • indywidualne doradztwo
 • analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.

Kontakt

Do środków ochrony indywidualnej zalicza się również: ochronę oczu, ochronę dróg oddechowych, ochronę słuchu, ochronę głowy i twarzy, ochronę stóp, ochronę rąk, odzież ochronną, odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości oraz ochronę skóry.

Zakupy bezpośrednie

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka