• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Ochrona słuchu - zapobiega nieodwracalnym uszkodzeniom

Hałas w miejscu pracy jest często bagatelizowany.

Ochrona słuchu odnosi się do wszystkich typów urządzeń ochronnych lub środków ochrony, które chronią słuch przed głośnym hałasem i zapobiegają urazom akustycznym. Silne natężenie hałasu lub praca w warunkach stałego hałasu przyczynia się do powstawania chorób i może mieć negatywny wpływ na wydajność pracownika.

W szczególności hałas w miejscu pracy jest bardzo często bagatelizowany i nie uznaje się go za szkodliwy.
Upośledzenie słuchu spowodowane hałasem jest coraz poważniejszym problemem w Europie i najczęściej diagnozowaną chorobą zawodową. Przyczyną upośledzenia słuchu spowodowanego hałasem jest uszkodzenie komórek rzęsatych w uchu wewnętrznym przez fale akustyczne. W przypadku ich obumarcia regeneracja jest niemożliwa.

Choroba jest tak podstępna, ponieważ rozwija się powoli i jest nieuleczalna. Osoby nią dotknięte nie słyszą najpierw wyższych tonów, a dopiero później percepcja tonów średnich i niskich jest osłabiona. Szczególnie tragiczne jest to, że poszczególnych upośledzeń słuchu spowodowanych hałasem można było uniknąć w 100% poprzez zastosowanie odpowiedniej ochrony słuchu.

Hałas ma nie tylko szkodliwy wpływ na nasz słuch, ale może mieć również negatywny wpływ na cały organizm. Hałas może być przyczyną na przykład bólów głowy, problemów metabolicznych, problemów z trawieniem i wielu innych dolegliwości.

 1. Bóle głowy
 2. Szumy uszne, uszkodzenia słuchu
 3. Zwiększone ryzyko zawału serca i nadciśnienia
 4. Zwiększony wyrzut adrenaliny i wiążące się z nim problemy metaboliczne
 5. Problemy z trawieniem
 6. Obniżona perfuzja krwi

Kiedy stosowanie ochrony słuchu jest konieczne?

Hałas powstaje w wyniku drgań, które rozprzestrzeniają się w powietrzu jako fale ciśnienia. Im silniejsze fale ciśnienia, tym głośniejszy hałas. Fale te można zmierzyć i wyraża się je w decybelach (dB). Obciążenie poziomem hałasu dla uszu mierzy się w jednostce dB(A).

Ochronę pracowników w środowisku pracy obciążonym hałasem reguluje dyrektywa WE 2003/10/WE w sprawie ochrony przed hałasem. Stwierdza się w niej, że pracodawca zobowiązany jest zapewnić ochronę słuchu od obciążenia hałasem rzędu 80 dB, a od 85 dB pracownik zobowiązany jest do stosowania odpowiedniej ochrony słuchu:

 1. Brak obowiązku stosowania ochrony słuchu: ⌀ poziom hałasu < 80 dB, hałas impulsowy < 135 dB
 2. Obowiązek zapewnienia ochrony słuchu przez pracodawcę, lecz brak obowiązku jej stosowania przez pracownika: ⌀ poziom hałasu 80 dB do 85 dB lub hałas impulsowy 135 dB do 137 dB
 3. Obowiązek zapewnienia ochrony słuchu przez pracodawcę i obowiązek jej stosowania przez pracownika: ⌀ poziom hałasu > 85 dB, hałas impulsowy > 137 dB

Należy przy tym przestrzegać wymogów bezpieczeństwa technicznego wynikających z norm od EN 352-1 do EN 352-8.

Dobór odpowiedniej ochrony słuchu

Przy doborze ochrony słuchu należy uwzględnić następujące aspekty:

 • wyznaczenie obciążenia hałasem w miejscu pracy
 • preferencje osobiste, ponieważ mogą one zadecydować o tym, czy pracownik będzie stosował ochronę słuchu, czy nie
 • wartość SNR w przypadku produktów służących do ochrony słuchu: informuje ona o tym, jak silnie produkt obniża pierwotny poziom hałasu
 • jeśli częstotliwość jest dokładnie znana, zaleca się dobranie ochrony słuchu według wartości H (hałas wysokoczęstotliwościowy), M (hałas średnioczęstotliwościowy) lub L (hałas niskoczęstotliwościowy). W większości przemysłowych zakładów produkcyjnych panuje hałas średnioczęstotliwościowy
 • Nie należy wybierać zbyt mocnej izolacji akustycznej: jeżeli poziom hałasu resztkowego jest niższy od 70 dB, dochodzi do nadmiernego wytłumienia dźwięków, co może powodować problemy z rozumieniem przekazywanych treści oraz poczucia izolacji
 • Poziom hałasu resztkowego powinien wynosić pomiędzy 70 i 80 dB

Wariancja: W zależności od rodzaju zastosowanej ochrony słuchu należy uwzględnić wartość korekty wariancji. 5dB dla nauszników kapsułowych, 5dB dla wkładek stoperowych wielorazowych, 9dB dla wkładek stoperowych jednorazowych i 5dB dla nauszników kabłąkowych. Poziom hałasu resztkowego można ustalić w wyżej zaprezentowany sposób.

Uwaga: Ochronę słuchu w otoczeniu pracy obciążonym hałasem należy stosować ciągle. Nawet krótkie przerwy w stosowaniu ochrony słuchu spowodują całkowitą utratę działania ochronnego produktów.

Czy masz pytania? Nasi eksperci służą pomocą:

Rodzaje ochrony słuchu

Stopery do uszu

Nauszniki kabłąkowe

Nauszniki kapsułowe

Aktywne ochronniki słuchu

Kryteria doboru właściwej ochrony słuchu

Jednorazowe stopery do uszu

Wkładki stoperowe wkłada się z reguły do kanału słuchoweg. Nadają się szczególnie do stosowania w wilgotnym i ciepłym otoczeniu. Charakteryzują się również dobrymi wartościami izolacji akustyczne dzięki filtracji wartości progowych, nawet przy niskich częstotliwościach.

Zalety:

 • Ciężar własny produktu jest ledwo lub praktycznie niewyczuwalny.
 • Możliwość łączenia z innymi środkami ochrony.
 • Nie gromadzą ciepła.
 • Łatwa dostępność dzięki systemom dyspenserów.

Wady:

 • Nieprawidłowe włożenie zmniejsza wydajność izolacji akustycznej.
 • Uczucie docisku przy długotrwałym użytkowaniu.
 • Mniejsza skuteczność przy zmieniających się warunków hałasu.

Kluczowe dla uzyskania odpowiednich wartości SNR, a tym samym optymalnego stopnia ochrony, jest prawidłowe włożenie wkładek stoperowych.

Jednorazowe wkładki stoperowe należy wkładać w następujący sposób:
1. Zwinąć całą wkładkę tak mocno, jak to możliwe, unikając jej zmarszczenia. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu odpowiedniej higieny dłoni.
2. Unieść wolną rękę nad głową, a następnie odciągnąć ucho do góry i do tyłu. Włożyć wtyczkę głęboko do przewodu słuchowego.
3.& 4. Przytrzymać wkładkę stoperową przez około 30 do 40 sekund, aż rozszerzy się ona całkowicie w przewodzie słuchowym. Wkładka została prawidłowo umieszczona w uchu, jeżeli nie jest widoczna z przodu.

Wkładki stoperowe należy wyjmować i utylizować w następujący sposób:
Aby wyjąć wkładkę stoperową, należy ją powoli wyciągnąć z przewodu słuchowego przekręcając lekko.
Jednorazowe wkładki stoperowe należy po użyciu przekazać do specjalistycznej utylizacji.

Wkładki do uszu wielokrotnego użytku

Wkładki stoperowe wkłada się zazwyczaj do przewodu słuchowego, nadają się one do wielokrotnego użytku dzięki zmywalnej powierzchni, ponieważ nie tracą swojego pierwotnego kształtu. Po opuszczaniu strefy obciążonej hałasem, wkładki można przechowywać w praktycznym pudełku.

Zalety:

 • Ciężar własny produktu jest ledwo lub praktycznie niewyczuwalny.
 • Możliwość łączenia z innymi środkami ochrony.
 • Sznureczek zapobiega zgubieniu wkładek.
 • Możliwość przechowywania w pudełku.

Wady:

 • Nieprawidłowe włożenie zmniejsza wydajność izolacji akustycznej.
 • Uczucie docisku przy długotrwałym użytkowaniu.
 • Mniejsza skuteczność przy zmieniających się warunków hałasu.

Kluczowe znaczenie do uzyskania odpowiednich wartości SNR, a tym samym optymalnego stopnia ochrony, jest prawidłowe włożenie wkładek stoperowych.

Wkładki stoperowe należy włożyć w następujący sposób:

 1. Chwycić wkładkę jedną ręką u podstawy. Drugą ręką odciągnąć ucho do góry i do tyłu jednocześnie wkładając wtyczkę do przewodu słuchowego. Odciągnięcie wkładki do góry i do tyłu przy wkładaniu wkładki zwiększa jej efekt ochronny.
 2. Nawet przy prawidłowym włożeniu wkładki stoperowej, jest ona widoczna z zewnątrz.

Pudełka do przechowywania wkładek stoperowych:
Małe pudełko do przechowywania wkładek, w zależności od producenta z zaczepem do paska lub w kształcie nerki, umożliwia praktyczne przechowywanie wtyczek, gdy nie są one używane. Dzięki sznureczkowi, wkładki stoperowe można nosić zawieszone na szyi podczas krótkich przerw w pracy. Należy pamiętać o zachowaniu czystości odzieży.

Nauszniki kabłąkowe

Nauszniki przeciwhałasowe są łatwe w użyciu i wygodne w noszeniu dzięki możliwości ich szybkiego zakładania i zdejmowania. Wkładka nie znajduje się w przewodzie słuchowym, ale zamyka go od zewnątrz, zapewniając przyjemny komfort noszenia. Nadaje się do stosowania w środowiskach pracy o wysokich temperaturach, ponieważ nie dochodzi do akumulacji ciepła. Wkładki można wymieniać, a kabłąk można nadal używać.

Zalety:

 • Szybkie i łatwe zakładanie.
 • Przyjemne w noszeniu.
 • Niewielka waga.

Wady:

 • Niska skuteczność izolacji akustycznej.
 • Dźwięk transmisyjny powstający na skutek ocierania odzieży ochronnej.
 • Nieprawidłowe włożenie zmniejsza wydajność izolacji akustycznej.

Kluczowe znaczenie do uzyskania odpowiednich wartości SNR, a tym samym optymalnego stopnia ochrony, jest prawidłowe włożenie wkładek stoperowych.

Nauszniki kabłąkowe należy nosić w następujący sposób:

 1. Chwycić kabłąk obiema dłońmi pod brodą.
 2. Odciągnięcie ucha do góry i do tyłu przy wkładaniu wkładki zwiększa jej efekt ochronny.
 3. Aby sprawdzić, czy wkładki zostały umieszczone prawidłowo, należy lekko wcisnąć je do środka przebywając w głośnym otoczeniu. Nie powinno być dużej różnicy.

Wkładki nauszników kabłąkowych należy wymieniać w następujący sposób:

4. Wyjąć zabrudzoną wkładkę z kabłąka.

5. Umieścić nową wtyczkę z lekkim jej obróceniem na kabłąku.

Nauszniki kapsułowe

Nauszniki kapsułowe są szczególnie przydatne przy zmieniającym się natężeniu hałasu i w przypadku pracy w brudnym otoczeniu. Kapsuła obejmuje całe ucho, a kabłąk nagłowny zapewnia stabilną i wygodną pozycję nauszników. Włożenie do przewodu słuchowego nie jest konieczne. Szczególnie nadaje się do bardzo wąskich i wrażliwych na ucisk przewodów słuchowych. Dostępne są kabłąki na głowę, szyję lub podbródek, a także pasujące uchwyty do montażu na hełmie roboczym.

Zalety:

 • Możliwa wysoka skuteczność izolacji akustycznej.
 • Łatwe zakładanie.
 • Brak poczucia ucisku w uchu.
 • Możliwość łatwego sprawdzenia, czy nauszniki są noszone.

Wady:

 • Pocenie się pod kapsułą.
 • Większa waga.
 • Produktu nie można dowolnie łączyć z innymi środkami ochrony.

Kluczowe znaczenie do uzyskania odpowiednich wartości SNR, a tym samym optymalnego stopnia ochrony, jest prawidłowe włożenie wkładek stoperowych.

Nauszniki kapsułowe należy nosić w następujący sposób:

1. W przypadku składanych nauszników kapsułowych, kapsuły należy składać od wewnątrz na zewnątrz.

2. Umieścić kapsuły nasz uszami.

3. Ustawić pozycję kabłąka przesuwając go w górę i w dół.

Wskazówki dotyczące stosowania nauszników kapsułowych:

4. Pomiędzy uszami i ochroną słuchu nie powinny znajdować się włosy lub okulary, pozwoli to uniknąć wycieków.

5. Należy upewnić się, że nie widać uszu.

Połączenie z hełmem ochronnym:

 1. Proste zakładanie i zdejmowanie nauszników kapsułowych poprzez ich wczepianie i wyczepienie.
 2. Ochronę słuchu można łatwo złożyć do góry, gdy nie jest używana.

Aktywne ochronniki słuchu

Ochronnik słuchu z funkcjami specjalnymi umożliwia porozumiewanie się i jednocześnie zapewnia ochronę w hałaśliwym otoczeniu. Technologia izolacji akustycznej z aktywną redukcją hałasu umożliwia usłyszenie ostrzeżeń i instrukcji. Szkodliwy hałas jest redukowany do poziomu poniżej 82 dB, co pozwala ochronić słuch. Sygnały ostrzegawcze, rozmowy i dźwięki procesu produkcyjnego są dobrze słyszalne, a porozumiewanie się na większe odległości za pomocą telefonów komórkowych i urządzeń radiowych przebiega bez problemu. Dostępne są funkcje uzupełniające, takie jak funkcja regulacja głośności, regulacja balansu, equalizer i ustawianie głośności zewnętrznych sygnałów wejściowych.

Zalety:

 • Do wymagających środowisk pracy.
 • Komunikacja radiowa lub za pomocą telefonu komórkowego.
 • Wbudowana elektronika rozrywkowa pomocna przy monotonnych pracach.
 • Odgłosy otoczenia są słyszalne, w przypadku hałasu impulsowego nastąpi automatyczna blokada.
 • Zwiększenie produktywności i motywacji pracowników.

Disadvantages:

 • Produkt nieodpowiedni do użytku sporadycznego.
 • Większa waga.
 • Akumulacja ciepła pod kapsułą.

Kluczowe dla uzyskania odpowiednich wartości SNR, a tym samym optymalnego stopnia ochrony, jest prawidłowe włożenie wkładek stoperowych.

As the Safety Officer in your company, are you responsible for the annual instructions? This video deals with all the relevant points that are required for the annual hearing protection instructions according to the guidelines of the DGVU (German Statutory Accident Insurance).

Różnorodny asortyment i indywidualne doradztwo

Hoffmann Group posiada szeroki asortyment ochronników słuchu, od wyselekcjonowanych producentów gwarantujących wysoką jakość, który jest przeznaczony do różnego rodzaju zastosowań: do stosowania w halach produkcyjnych, na placach budowy, podczas prac leśnych lub do użytku prywatnego. Nasz asortyment produktów obejmuje wysokiej jakości wkładki stoperowe i dozowniki , nauszniki kabłąkowe , nauszniki kapsułowe , aktywne ochronniki słuchu oraz odpowiedni osprzęt .

Skorzystaj z naszej wiedzy specjalistycznej w obszarze środków ochrony indywidualnej: Oferujemy profesjonalne usługi doradztwa, poczynając od analizy zagrożeń, przez dobór odpowiednich produktów i testy ich użytkowania, aż po szkolenie pracowników. Nasz zespół wysokiej klasy specjalistów chętnie doradzi Państwu osobiście w kwestii ochronników słuchu: Z naszymi wykwalifikowanymi specjalistami mogą się Państwo skontaktować osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.

FAQ - ochrona słuchu

Od jakiego natężenia hałasu stosowanie ochrony słuchu jest konieczne?

Ochronę słuchu należy stosować od poziomu ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy rzędu 85 dB lub od szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego rzędu 137 dB. Dla osób posiadających uszkodzenia ucha wewnętrznego zastosowanie mają przepisy TRLV w rozdziale „Hałas”: Ochronę słuchu należy stosować konsekwentnie od poziomu ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy rzędu 80 dB.

Do jakiego poziomu hałasu można stosować wkładki stoperowe?

To zależy od danej wartości SNR (wartości izolacji akustycznej) wkładki stoperowej. Wkładkę stoperową o wysokiej wartości izolacji akustycznej można stosować, po uwzględnieniu wartości korekty, przy wyższym poziomie hałasu, niż wkładkę stoperową o niskiej wartości izolacji akustycznej.

Czy stosowana ochrona słuchu jest wystarczająca do wykonywania danej pracy?

Do doboru odpowiedniej ochrony słuchu służą specjalne programy dostępne na płycie CD lub w Internecie.

Jak mocno ochrona słuchu redukuje poziom hałasu?

Redukcja poziomu hałasu może wynieść w przypadku wkładek stoperowych 15-32 dB(A), a w przypadku nauszników kapsułowych 19-28 dB(A).

W jaki sposób wyznaczono wartości graniczne?

Komisja specjalistyczna ds. „środków ochrony indywidualnej” przeprowadziła próbę międzylaboratoryjną dla określonych elementów składu produktów, w której uczestniczyły cztery laboratoria analityczne, zgodnie z wytycznymi zastosowano różne metody badawcze. Odpowiednie procedury analizy i kryteria jakości opracowano w oparciu o doświadczenia prób międzylaboratoryjnych. Wysokość poszczególnych wartości granicznych została określona przy udziale ekspertów z Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsschutz (BGIA) i z uwzględnieniem aktualnego stanu techniki.

Pomoc

W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:

 • indywidualne doradztwo
 • analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.

Kontakt

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka