OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI: NIEZBĘDNA OCHRONA PRZED ŚMIERTELNYMI ZAGROŻENIAMI

W Europie, każdego dnia co najmniej jedna osoba ginie podczas pracy z powodu śmiertelnego upadku, zwykle z wysokości dwóch do trzech metrów. To sprawia, że upadki z wysokości od dwóch do trzech metrów są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w wypadkach przy pracy. W większości krajów stanowią one niemal 50 procent wszystkich śmiertelnych wypadków przy pracy.

Ochrona przed upadkiem z wysokości jako część wyposażenia przedsiębiorstwa w środki ochrony indywidualnej (ŚOI) pozwala chronić pracowników przed licznymi zagrożeniami. Należą do nich:

 • Niewystarczające szkolenie użytkowników i osób nadzorujących pracę na wysokości
 • Niebezpieczeństwo poślizgu na skutek wilgoci i stromych kątów nachylenia
 • Niebezpieczeństwo potknięcia się na skutek nierównych powierzchni
 • Urazy wewnętrzne spowodowane nadmierną siłą uderzenia

Systemy ochrony przed upadkiem z wysokości mają różnorodne zastosowania: w pracy w magazynach wysokiego składowania, na podnośnikach, na elewacjach lub na dachu, na rusztowaniach i konstrukcjach stalowych, a także w służbach ratowniczych i specjalnych.

RÓŻNE SYSTEMY OCHRONY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

Dzięki zabezpieczeniom przed upadkiem chroni się pracowników. Pierwszy wariant to system przytrzymujący, który utrzymuje użytkownika z dala od obszarów, w których istnieje ryzyko upadku, zapobiegając w ten sposób upadkowi. Drugi wariant nazywa się systemem awaryjnym i łapie osobę spadającą w swobodnym upadku.

Oba systemy składają się z kilku elementów. Obejmują one co najmniej jedno urządzenie podtrzymujące ciało, na przykład uprząż bezpieczeństwa, oraz urządzenie łączące, które jest podłączone do stałego lub ruchomego punktu mocowania.

Trzeci wariant to stałe zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, np. w postaci poręczy bezpieczeństwa.

Poszczególne elementy i ich funkcje

Poszczególne elementy urządzenia chroniącego przed upadkiem z wysokości mają różne zadania. Szelki bezpieczeństwa (1) składają się z pasów, które otaczają ciało. Chwytają one spadającego, przenoszą siły na odpowiednie części ciała i utrzymują ciało w pozycji pionowej.

Przyrządy asekuracyjne (2) występują w dwóch podstawowych wersjach: ze stałą i ruchomą prowadnicą. Na prowadnicy stałej działające urządzenie samozaciskowe blokuje się automatycznie w przypadku upadku i przytrzymuje użytkownika za pomocą uprzęży bezpieczeństwa. Stała prowadnica ogranicza ruchy boczne. Urządzenie samozaciskowe z ruchomą prowadnicą porusza się wzdłuż prowadnicy podczas ruchu w górę i w dół. W przypadku upadku blokuje się automatycznie.

Lonże (3) są linami lub pasami taśmowymi z połączeniami końcowymi. Elementy łączące (4) łączą poszczególne elementy z systemem powstrzymywania spadania. Amortyzatory upadku (5) zmniejszają siły uderzeniowe występujące podczas upadku, które działają na osobę, szelki bezpieczeństwa i urządzenie zatrzymujące.

Przyrządy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości (6) hamują osoby podczas upadku. Umożliwiają swobodny ruch w obszarze przedłużania liny.

Urządzenia kotwiczące (7) składają się z różnych części, które zawierają jeden lub więcej punktów mocowania. Tworzą one silne połączenie między systemem a konstrukcją.

Zestawy zabezpieczające przed upadkiem zawierają wszystkie elementy niezbędne do wyposażenia podstawowego. Pozwala to na bezpieczną pracę np. na podnośnikach lub dachach. Ponadto narzędzia używane przez personel na wysokości powinny być również zabezpieczone przed upadkiem, aby osoby na ziemi nie zostały ranne przez spadające przedmioty. Do tego celu służy specjalna blokada narzędzi (8).

Szelki bezpieczeństwa

Przyrządy asekuracyjne

Lonże

Amortyzatory upadku

Zabezpieczenia w pracy na wysokości

Masz pytania? Nasi eksperci z przyjemnością na nie odpowiedzą:

Kontakt

CO JEST WAŻNE PRZY WYBORZE PRODUKTÓW

Przy wyborze odpowiedniego sprzętu chroniącego przed upadkiem należy wziąć pod uwagę obszar zastosowania, wysokość upadku i komfort noszenia.

Odpowiedni system do każdego zastosowania

Aby osobisty system zabezpieczenia przed upadkiem działał prawidłowo, poszczególne elementy urządzenia przytrzymującego lub zabezpieczającego przed upadkiem muszą być precyzyjnie do siebie dopasowane. Ponadto, muszą być stosowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, ponieważ każdy element spełnia określone wymagania ujęte w odpowiednich normach. Producenci określają warunki, w jakich odpowiednie systemy mogą być stosowane. Ważną rolę odgrywają tu następujące czynniki:

 • zastosowanie
 • wysokość i waga użytkownika
 • czas używania zabezpieczenia przed upadkiem (chwilowo lub stale)
 • warunki środowiskowe (np. wysoka temperatura)
Bezpieczne przechwytywanie w trakcie upadku

Celem ŚOI chroniących przed upadkiem z wysokości jest zawsze: ograniczenie wysokości upadku. Bez amortyzatora upadku, nawet upadek z wysokości 0,5 m wytwarza na osobę siłę równą zrzuceniu na nią ciężaru 1,2 t. W przypadku amortyzatora upadku siła ta odpowiada maksymalnie 600 kg. Ciężar ten określa siłę uderzenia, która może prowadzić do poważnych obrażeń ciała użytkownika. Współczynnik upadku odpowiada stosunkowi długości upadku do długości systemu. Siła uderzenia udarowego rośnie wraz ze współczynnikiem upadku. Współczynnik upadku powinien idealnie wynosić ≤ 1. Aby utrzymać ten współczynnik na jak najniższym poziomie, kluczowe znaczenie ma optymalne ustawienie punktu mocowania. W ten sposób można niezawodnie wychwycić potencjalny upadek.

Optymalny komfort noszenia

Jeżeli pracownicy muszą nosić stałą ochronę przed upadkiem z wysokości, decydującą rolę odgrywa komfort noszenia. Tylne poduszki na paskach oraz elastyczne i regulowane paski zapewniają wygodne dopasowanie.

Kontrola i konserwacja systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości

Obowiązkiem pracowników jest sprawdzenie osobistego wyposażenia ochronnego pod kątem wad przed każdym użyciem i w razie potrzeby wymiany wadliwych elementów. Jeśli produkt jest uszkodzony, musi zostać skontrolowany przez certyfikowaną osobę lub przez wyspecjalizowanego dostawcę.
Firmy powinny stosować i przechowywać zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w taki sposób gwarantujący ich bezpieczne funkcjonowanie. Ponadto zabezpieczenie przed upadkiem musi być kontrolowane co rok przez przeszkolonego eksperta, który dokumentuje wyniki w książce testowej. Pasy należy wymieniać co 6 do 8 lat, a elementy złączne co 4 do 6 lat, pod warunkiem, że w tym okresie produkty są wolne od wad. Artykuły począwszy od roku produkcyjnego 2019 mają dziesięcioletni okres użytkowania, pod warunkiem, że przejdą pomyślnie przegląd roczny.

WYSOKIEJ JAKOŚCI OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI I DORADZTWO

Asortyment produktów Hoffmann Group obejmuje wszystkie elementy ochrony przed upadkiem z wysokości jako część wyposażenia w środki ochrony indywidualnej. Znajdziesz tu wybrane produkty renomowanych producentów, które charakteryzują się wysoką jakością, funkcjonalnością i bezpieczeństwem.

Nasz kompetentny zespół specjalistów ds. środków ochrony indywidualnej chętnie doradzi w zakresie skutecznej ochrony przed upadkiem z wysokości. Zapraszamy do kontaktu!

STANDARDY DLA OCHRONY PRZED UPADKIEM

Przed wyborem i użyciem środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości pracodawca musi przeprowadzić analizę ryzyka. Należy przy tym zidentyfikować zagrożenia, którym nie da się zapobiec ani ograniczyć za pomocą środków technicznych lub organizacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, ochrona zbiorowa, na przykład poręcz bezpieczeństwa, ma pierwszeństwo przed ruchomymi urządzeniami kotwiczącymi lub systemem bezpieczeństwa. Środki ochrony indywidualnej stosowane do ochrony przed upadkiem z wysokości muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • EN 353-1: Urządzenia samozaciskowe z prowadnicami stałymi, w tym sztywna linia kotwicząca.
 • EN 353-2: Urządzenia samozaciskowe z ruchomymi prowadnicami
 • EN 354/362: Lonże
 • EN 355: Amortyzatory upadku
 • EN 360: Przyrządy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości
 • EN 361: Szelki bezpieczeństwa
 • EN 795: Urządzenia kotwiczące

FAQ

Czy dopuszczalne jest łączenie w jeden produkt kilku produktów częściowych poddanych kontroli od różnych producentów?

Jest to dopuszczalne, o ile poszczególne części łączą się, tworząc jeden system przechwytywania.
Kombinacja poszczególnych elementów / produktów części, które nie są kontrolowane, jest niedopuszczalna. Na przykład, w ramach homologacji typu WE, urządzenia mocujące poruszające się z użytkownikiem są zawsze sprawdzane za pomocą odpowiadających im urządzeń prowadnice (DIN EN 353-1, DIN EN 353-2).

Czy dla urządzeń do zjazdów wymagana jest instrukcja obsługi?

Instrukcja obsługi dostarczona przez producenta/dostawcę musi być dołączona do każdego urządzenia do zejścia w celu ułatwienia dostępu do wszystkich wymaganych informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania. Przestrzeganie informacji zawartych w instrukcji obsługi zapewnia bezpieczne warunki pracy i długą żywotność urządzenia do zejścia.

POMOC

W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:

 • indywidualne doradztwo
 • analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.

Kontakt

Do środków ochrony indywidualnej zalicza się również: ochronę oczu,ochronę dróg oddechowych, ochronę słuchu, ochronę stóp, ochronę rąk, ochronę głowy i twarzy, odzież ochronną, odzież roboczązabezpieczenia przed upadkiem z wysokości oraz ochronę skóry.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka