Ochrona danych osobowych

Chcielibyśmy poinformować Ciebie, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  • Ogólnie obowiązujące warunki znajdziesz w sekcji „Ogólne informacje o ochronie danych osobowych”
  • Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych podczas korzystania z poszczególnych produktów i / lub usług znajdziesz w odpowiednich sekcjach.

Polityka prywatności Hoffmann Group

Polityka prywatności

Polityka prywatności Toolscout

Polityka prywatności Toolscout (PDF)

Warunki Użytkowania; Polityka Prywatności

Warunki Użytkowania; Polityka Prywatności (PDF)

Lista firm partnerskich i ich inspektorzy ochrony danych osobowych

Do partnerów i inspektorów danych osobowych

W koszyku

Do kasy
Do kasy