PRINCIPIELT OM ESD OG HVILKEN BESKYTTELSE, DER ER OPTIMAL FOR DIG

HVAD ER EGENTLIG ESD?

Som ESD (Electrostatic Discharge) betegnes elektrostatisk afladning. På grund af stor potentialdifference opstår der en gnist eller et gennemslag, en kort, elktrisk strøm. Alt afhængigt af spændingen, kan man

 • føle det (fra 3000 volt)
 • høre det (fra 5000 volt) og
 • se det i form af en gnist eller blitz (fra 10.000 volt).

Mange elektrostatiske afladninger ligger dog under menneskets fornemmelsesformåen, men kan være skadelig for f. eks. elektroniske elementer. For at mennesket kan føle en afladning, er ca. 3000 volt nødvendige. I sammenligning er allerede 30 volt nok til at ødelægge et halvledermodul.

Samme lader støder hinanden væk. Hvis et menneske er elektrostisk opladet, "rejser hårene sig" bogstaveligt fra hovedet.

HVORDAN OPSTÅR ELEKTROSTATISK AFLADNING?

Elektrostatisk afladning opstår, når elektriske ladninger adskilles. Det sker f. eks. når to forskellige materialer gnides mod hinanden eller skilles ad.Den opstår ofte i ganske normale dagligdags situationer, for eksempel når man går hen over et tæppe med kunststofsåler. Derved opstår hovedsageligt negative elektriske ladninger, der fordeler sig over hele genstanden eller kroppen. Kommer det nu til kontakt med en anden ledende krop eller jording (f. eks. en radiator), forsvinder ladningen med et slag. Eksempler på opståelsen af adskilte ladninger:

 • Gå på kunststofgulve• friktion på syntetisk beklædning
 • forrykning af plastikbeholdere• afrulning af klisterbånd
 • bevægelse af samlebånd
Lav luftfugtighed fremmer opståelsen af elektrostatisk opladning, derfor burde luftfugtigheden ligge mellem 40 % og 60 %.

Circuit board with ESD-sensitive assemblies (ICs)

HVORNÅR ER ESD FARLIGT?

En fare for mennesker opstår som regel ikke. Elektrostatisk opladning kan dog være farlig i producerende firmaer i elektroindustrien.

Ukontrolleret elektrostatisk afladning kan føre til totalskade på elektroniske komponentgrupper (halvlederelementer) samt til skjult defekt, der kan forårsage høje omkostninger.

 • sen totalskade
 • reklamationer
 • reparations- og ombytningsomkostninger
 • tab af godt ry
 • tab af kunder

I moderne arbejdsområder kan der let opstå spændinger på over 10.000 volt. Specielt kunststof er på grund af deres høje overflademodstand meget let at oplade elektrostatisk. For eksempel er overfladepotentialet på en normal kunststofkasse op til 20.000 Volt – en farlig omgivelse for elektroniske elementer, der transporteres i den

Symbol for ESD-følsomme elementer

Elementer, der er i fare på grund af elektrostatiske afladninger ved bearbejdning eller transport, kaldes ESDS (engl. Electrostatic Discharge Sensitive Devices) og er markeret med følgende symbol:

BESKYTTELSE MOD ESD

Effektiv beskyttelse mod skader på grund af elektrostatiske afladninger giver ESD beskyttelseszoner, såkaldte EPA (engl. Electrostatic Protected Area). Her træffes alle forholdsregler for at kunne arbejde med elektrostatisk følsomme elementer uden at beskadige dem.

En omfattende ESD beskyttelseszone (EPA) omfatter følgende områder (minimalkrav iht. DIN EN 61340-5-1):

ESD arbejdsplads

Din arbejdsplads, medarbejder, stol, gulv og markeringer er ladningsneutrale.

ESD sko

Kravene til antistatisk skoværk er forpligtende for medarbejderne.

ESD tøj Du har tøj på, der forhindrer eller afleder elektrostatisk afladning.

Du har tøj på, der forhindrer eller afleder elektrostatisk afladning.

ESD værktøjer

ESD-beskyttede værktøjer garanterer den sikre håndtering af dine elementer.

ESD beholdere og reoler

Afledende beholdere til lagring og transport samt reoler og skabe til opbevaring er det ideelle udstyr.

ESD-test

Din beskyttelsesindretning bliver regelmæssigt måleteknisk kontrolleret.

Bid mærke i princippet:
„Når der ikke er opladning, er der ingen afladning“. Så få bevægelser som muligt og et ESD-sikkert udstyr sænker risikoen for en statisk opladning pga. personer til et minimum.

Elementer fra en ESD-beskyttelseszone (EPA) er markeret med følgende symbol.

HAR DU SPØRGSMÅL? ØNSKER DU EN ESD RÅDGIVNING?

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:

 • Vi udvikler den skræddersyede EPA til dig
 • og forsyner dig med de passende produkter til omgangen med ESD-følsomme elementer.
Du får fat på os pr. telefon, pr. Email eller fax.

Til ESD rådgivning

De vigtigste begreber omkring temaet ESD hhv. EPA finder du forklaret her:

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven