BAZELE ESD ŞI PROTECŢIA OPTIMĂ PENTRU DVS.

CE ÎNSEAMNĂ ESD?

ESD (engl. electrostatic discharge) denumeşte descărcarea electrostatică. Ca urmare a diferenţelor mari de potenţial (tensiuni diferite), se formează un scurt curent electric sub formă de scânteie sau de descărcare. În funcţie de tensiune, deci de numărul de volţi, acest fenomen poate fi

 • simţit (de la 3000 V)
 • auzit (de la 5000 V) şi
 • văzut, sub forma unei scântei sau a unui fulger (de la 10.000 V).

Numeroase descărcări electrostatice rămân totuşi sub pragul de la care sunt percepute de om, dar pot provoca distrugeri elementelor constructive electronice. Pentru ca omul să simtă o descărcare electrostatică, aceasta trebuie să aibă cca 3000 V. Comparativ, sunt suficienţi 30 V pentru a defecta un element constructiv cu semiconductori.

Sarcinile egale se resping. Dacă un om este încărcat electrostatic, literalmente „i se ridică părul”.

CUM APARE ÎNCĂRCAREA ELECTROSTATICĂ?

Încărcarea electrostatică apare când se separă sarcinile. Acest lucru se întâmplă când două materiale diferite se freacă unul de celălalt sau la separarea acestora.Adesea, ia naştere în situaţii obişnuite din cotidian, de exemplu la deplasarea cu încălţăminte cu talpă din plastic pe un covor. Sarcinile electrice negative care sunt distribuite pe întregul obiect sau întregul corp sunt în cea mai mare parte absorbite. Dacă la acest moment se intră în contact cu alt corp conductor sau cu un obiect legat la pământ (de ex., un generator de căldură), această sarcină se scurge brusc.

Exemple de generare a sarcinilor separate:

 • Deplasarea pe podele de plastic
 • Frecarea de îmbrăcăminte sintetică
 • Mutarea recipientelor din plastic
 • Desfăşurarea benzilor adezive
 • Deplasarea benzilor transportoare

O umiditate redusă a aerului facilitează formarea încărcării electrostatice şi de aceea umiditatea aerului trebuie să fie între 40% şi 60%.

Circuit board with ESD-sensitive assemblies (ICs)

CÂND ESTE ESD PERICULOASĂ?

În mod normal, nu există pericole pentru oameni. Totuşi, descărcările electrostatice pot fi periculoase în întreprinderile producătoare din industria electronică.

Descărcările electrostatice necontrolate pot conduce la o distrugere totală a elementelor electronice constructive (elemente constructive semiconductoare), precum şi la defecte ascunse care pot genera costuri ca urmare a:

 • Defectărilor din cauza uzurii complete
 • Reclamaţiilor
 • Costurilor pentru reparare şi înlocuire
 • Pierderii bunei reputaţii
 • Pierderii clienţilor

În prezent, în sectoarele de muncă, pot apărea uşor tensiuni de peste 10.000 V. În mod special materialele plastice se încarcă uşor electrostatic ca urmare a rezistenţei foarte mari a suprafeţei lor. De exemplu, potenţialul suprafeţei unei cutii obişnuite de plastic ajunge la 20.000 V, ceea ce reprezintă un mediu periculos pentru elemente electronice constructive transportate în ea.

Symbol for assemblies at risk from ESD

Elementele constructive puse în pericol de descărcarea electrostatică la prelucrare sau la transport se numesc ESDS (engl. Electrostatic Discharge Sensitive Devices) şi sunt marcate cu următorul simbol:

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ESD

Protecţia efectivă împotriva distrugerilor provocate de descărcarea electrostatică o oferă zonele de protecţie ESD, aşa-numitele EPA (engl. Electrostatic Protected Area). Aici sunt toate măsurile preventive pentru a putea lucra cu elemente constructive sensibile electrostatic, fără a le afecta.

O zonă corespunzătoare de protecţie ESD (EPA) cuprinde următorele zone (cerinţă minimă conform DIN EN 61340-5-1):

Spaţiul de lucru ESD

Spaţiul de lucru, lucrătorii, scaunul, podeau şi marcajele sunt neutre din punct de vedere electric.

Încălţămintea ESD

Cerinţele privind încălţămintea antistatică sunt obligatorii pentru muncitori.

Îmbrăcăminte ESD

Purtaţi îmbrăcăminte care împiedică încărcarea electrostatică sau care permite disiparea acesteia.

Scule ESD

Uneltele conforme ESD garantează manevrarea sigură a elementelor lor constructive

Recipientele şi rafturile ESD

Recipientele cu descărcare pentru depozitare şi transport, precum şi rafturile şi dulapurile pentru depozitare reprezintă echipamentul ideal.

Testare ESD

Echipamentele dvs. de protecţie sunt verificate metrologic în mod regulat.

Ţineţi cont de principiul:
„Unde nu există încărcare, nu există nici descărcare”. Mişcările reduse la minim şi echipamentele de protecţie împotriva ESD minimizează riscul de încărcare statică prin prezenţa persoanelor.

AVEŢI ÎNTREBĂRI? DORIŢI ASISTENŢĂ REFERITOARE LA ESD?

La Hoffmann Group, obţineţi toate acestea dintr-o singură sursă:

 • Noi concepem EPA personalizată pentru dvs.
 • şi vă oferim produsele adecvate pentru manipularea elementelor constructive sensibile ESD.

Ne puteţi contacta telefonic, prin e-mail sau prin fax.

Asistenţă ESD

Aici puteţi găsi cei mai importanţi termeni referitori la tema ESD sau EPA:

Comandaţi direct

Sign in to your Account

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături