Základy ESD a optimální ochrana pro vás

S účinnou ochranou proti ESD se vyvarujete velmi nepříjemným okamžikům

Elektrostatický výboj je dobrým příkladem drobného jevu, který může mít dalekosáhlé následky. Elektrostatický výboj, také známý pod zkratkou ESD, popisuje nekontrolované vyrovnávání elektrického náboje mezi dvěma různě nabitými objekty.

Základním principem je, že tam, kde není náboj, nemůže dojít k výbojům.

Řada elektrostatických výbojů je tak malých, že si jich člověk ani nevšimne – člověk je totiž nevnímá, dokud nedosáhnou napětí kolem 3000 V. Přesto je však třeba dávat si na tento jev pozor, protože pouhých 30 V stačí k tomu, aby elektrostatický výboj způsobil velké škody, např. při výrobě polovodičů.

Pokud se podíváme na typické příčiny, je jasné, že musíte předpokládat přítomnost ESD prakticky všude, zejména pak v průmyslovém prostředí:

 • Odvíjení lepicí pásky
 • Pohyblivé dopravní pásy
 • Chůze po plastové podlaze
 • Tření o syntetické oblečení
 • Přenášení plastových boxů

Z tohoto důvodu je klíčové předcházet takovým nebezpečím ve vašich oblastech výroby elektroniky. Pokud se řádně vyzbrojíte proti elektrostatickému výboji, můžete ochránit kvalitu svých komponent a tím i svou dobrou pověst. Vyberte si zařízení odolné proti ESD – zejména ve výrobních oblastech, kde pohyby představují nedílnou součást vašeho hodnotového řetězce.

Pozor na skrytá rizika

Elektrostatický výboj se vyznačuje nízkým proudem, který prakticky vylučuje možnost tělesného poranění. V závislosti na příslušné úrovni napětí je elektrostatický výboj

 • patrný od 3000 V
 • slyšitelný od 5000 V
 • viditelný od 10 000 V ve formě jiskry nebo záblesku.

Nízká vlhkost podporuje tvorbu elektrostatických nábojů, takže účinným preventivním opatřením je jednoduše zajistit, aby vlhkost ve vašich výrobních prostorách zůstala na úrovni mezi 40 % a 60 %.

Proč je účinná ochrana zcela zásadní

ESD se téměř vždy vyskytuje nečekaně. Komponenty poškozené ESD jsou vizuálně k nerozeznání od nepoškozených. Skutečnost, že ESD může do takové míry ovlivnit funkčnost a životnost komponent, aniž by si toho někdo všiml, činí z ochranných opatření ve výrobě elektroniky a na souvisejících pracovištích naprostou nutnost.
Ačkoli lidé sami o sobě obvykle nejsou ohroženi, ESD může mít velmi snadno zásadní dopad na kvalitu vašich komponent, protože v závislosti na pracovním prostředí mohou existovat úrovně napětí vyšší než 10 000 V. Dobrým příkladem jsou plasty, které můžete najít na řadě míst výrobního procesu. Mají velmi dobré elektrostatické nabíjecí vlastnosti na základě svého vysokého povrchového odporu. Výsledkem je, že povrchový potenciál běžné plastové přepravní krabice může být až 20 000 V, což značně zvyšuje rizika pro elektronické komponenty a součásti uvnitř. A zapomenout nelze ani na klimatizaci. Třebaže vlhkost může být pro vaše zaměstnance v létě příjemným zpestřením, představuje riziko pro elektronické komponenty, protože čím nižší je vlhkost, tím větší je riziko elektrostatického náboje. To je dostatečný důvod pro udržení úrovně vlhkosti mezi 40 % a 60 %.

Malý detail s velkými důsledky: jak se projevuje nedostatečná ochrana proti ESD

Elektronické komponenty, jako jsou polovodičové sestavy, mohou způsobit viditelné i neviditelné poškození. Vezměte na vědomí, že poškození se někdy neprojeví, dokud nebude komponenta integrována do finálního produktu, který musí být po určitou dobu v provozu.

V praxi to znamená:

 • Selhání zařízení po instalaci
 • Stížnosti
 • Náklady na opravy a výměny
 • Ztráta dobré pověsti coby dodavatele elektroniky
 • Ztráta zákazníků

ESD pracovní stanice

Vaše pracovní stanice, zaměstnanci, židle, podlaha a označení musí mít neutrální náboj.

Obuv s ochranou proti ESD

Pro zaměstnance je povinné nosit antistatickou obuv.

Oblečení s ochranou proti ESD

Musíte nosit oblečení, které zneškodňuje nebo rozptyluje elektrostatický náboj.

Nástroje ESD

Nástroje s ochranou proti ESD zaručují, že můžete bezpečně manipulovat se svými sestavami.

Nádoby a regály s ochranou proti ESD

V ideálním případě používejte jako skladovací a přepravní jednotky takové nádoby, které dokážou odvádět elektrostatický náboj, a jako úložná místa používejte regály a skříně, které odvádějí elektrostatický náboj.

Kontroly na ESD

Vaše ochranné vybavení je nutné pravidelně kontrolovat pomocí vhodné měřicí techniky.

Dodržujte princip:

„Tam, kde není náboj, nemůže dojít k výbojům“. Omezení počtu pohybů a přesunů na minimum a používání zařízení odolného proti ESD minimalizuje riziko statického náboje způsobeného personálem.

Máte dotaz ohledně OOP, zařízení provozů a skladovacích zařízení nebo nástrojů s ochranou proti ESD?

Společnost Hoffmann Group vám nabízí vše z jediného zdroje:

 • Rádi vám pomůžeme vybrat ty správné produkty v souladu s vaším plánem řízení rizik ESD
 • Můžeme vám nabídnout podporu, kterou potřebujete k nastavení vaší elektrostaticky chráněné oblasti (EPA), jak je stanoveno ve vašem plánu řízení rizik ESD

Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo faxem.

K poradenství

Vysvětlení klíčových pojmů týkajících se ESD/EPA naleznete zde:

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku