Základy ESD a aká ochrana je pre vás optimálna

Čo znamená ESD?

ESD je skratkou pre elektrostatický výboj. Vďaka veľkým rozdielom potenciálov (rôzne napätia) vzniká krátky elektrický prúd ako iskra alebo preraz.
V závislosti od veľkosti napätia je možné tento jav

 • cítiť (od 3 000 V)
 • počuť (od 5 000 V) a
 • a vidieť vo forme iskier alebo zábleskov (od 10 000 V).
Mnohé elektrostatické výboje sú však pod prahom ľudského vnímania, ale môžu byť napr. škodlivé pre elektronické súčiastky,
Človek cíti výboj pri približne 3 000 V. Na porovnanie – na zničenie polovodičovej súčiastky stačí už 30 V.

Predmety s rovnakým nábojom sa navzájom odpudzujú. Ak je človek elektrostaticky nabitý, vlasy mu doslova „stoja vzpriamene“.

Ako vzniká elektrostatický náboj?

K elektrostatickému nabíjaniu dochádza oddeľovaním nábojov. To nastáva napríklad pri vzájomnom trení dvoch rôznych materiálov alebo pri ich vzájomnom oddelení.

Často vzniká v bežných každodenných situáciách, napríklad pri chôdzi s plastovou podošvou po koberci. Absorbujú sa pri ňom predovšetkým záporné elektrické náboje, ktoré sú rozložené po celom predmete alebo telese. Pokiaľ dôjde ku kontaktu s iným vodivým telesom alebo s uzemnením (napr. s radiátorom), tento náboj prudko odtečie.

Príklady vzniku oddelených nábojov:

 • Chôdza po podlahe z plastu
 • Trenie o syntetické oblečenie
 • Posuv plastových nádob
 • Odvíjanie lepiacich pások
 • Pohyb pásových dopravníkov

Malá vlhkosť vzduchu podporuje vznik elektrostatického nabíjania, preto je potrebné udržiavať vlhkosť vzduchu v rozmedzí 40 % až 60 %.

Doska s plošnými spojmi so zostavami citlivými na ESD (IC)

Kedy je ESD nebezpečný?

ESD normálne nepredstavuje ohrozenie pre osoby. Elektrostatický výboj však môže byť nebezpečný vo výrobných prevádzkach elektronického priemyslu.

Nekontrolovaný elektrostatický výboj môže spôsobiť totálne poškodenie elektronických konštrukčných celkov (polovodičových konštrukčných prvkov) a taktiež skryté závady, v dôsledku ktorých môžu vznikať vysoké náklady spojené s:

 • Následným zlyhaním
 • Reklamáciami
 • Nákladmi na opravy a výmeny
 • Stratou dobrej povesti
 • Stratou zákazníkov

Symbol pre zostavy ohrozené ESD

V moderných pracovných úsekoch sa môže ľahko vyskytnúť napätie viac ako 10 000 V. Predovšetkým plasty sa vďaka svojmu vysokému povrchovému odporu veľmi dobre elektrostaticky nabíjajú. Povrchový potenciál bežnej plastovej škatule je napríklad až 20 000 V – vzniká tak nebezpečné prostredie pre elektronické súčiastky v nej prepravované.

Súčasti, ktoré sú pri obrábaní alebo preprave ohrozené elektrostatickým nábojom, sa nazývajú ESDS (angl. Electrostatic Discharge Sensitive Devices, slovensky zariadenia citlivé na elektrostatický výboj) a sú označené nasledujúcim symbolom:

Ochrana pred ESD

Účinnú ochranu pred škodami spôsobenými elektrostatickým výbojom ponúkajú zóny s ESD ochranou, známe ako EPA (angl. Electrostatic Protected Area). Tu sú prijaté všetky preventívne opatrenia pre prácu s elektrostaticky citlivými súčasťami bez ich poškodenia.

Zóna s ochranou proti ESD (EPA) zahŕňa nasledujúce oblasti (minimálne požiadavky podľa DIN EN 61340-5-1):

Pracovisko ESD

Vaše pracovisko, zamestnanec, stolička, podlaha a značenie sú neutrálne voči náboju.

Obuv s ochranou proti ESD

Požiadavky na antistatickú obuv sú pre zamestnancov povinné.

Odev s ochranou proti ESD

Oblečenie, ktoré zamedzuje elektrostatický výboj alebo ho odvádza.

Nástroje s ochranou proti ESD

Nástroje vhodné pre ESD zaručujú bezpečné zaobchádzanie so súčiastkami.

Kontajnery a regály s ochranou proti ESD

Ideálne vybavenie na skladovanie a prepravu predstavujú škatule odvádzajúce elektrostatický náboj, a tiež regály a skrine určené na ukladanie citlivých súčastí.

Skúška ESD

Vaše ochranné zariadenia je potrebné pravidelne kontrolovať pomocou meracej techniky.

Dodržujte zásadu:
„Kde nie je nabíjanie, nie je ani vybíjanie“. Vykonávanie iba potrebného počtu pohybov a elektrostaticky bezpečná výbava zmenší riziko vzniku statického výboja spôsobeného osobami na minimum.

Symbol pre komponenty s ochranou proti ESD

Prvky oblasti s ochranou proti ESD (EPA) možno identifikovať podľa nasledujúceho symbolu:

Máte nejaké otázky? Potrebujete konzultanta na ESD?

Skupina Hoffmann vám poskytuje všetko z jedného zdroja:

 • Môžeme pre vás pripraviť EPA na mieru
 • A poskytnúť vám vhodné výrobky na prácu so zostavami citlivými na ESD.

Môžete nás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo faxom.

Na konzultáciu o ESD

Vysvetlenie všetkých najdôležitejších pojmov týkajúcich sa témy ESD/EPA nájdete tu:

Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka