ANSVAR FOR MENNESKER OG MILJØ

For os er det at påtage sig ansvar ikke en pligt, men vores holdning. Derfor har Hoffmann Group allerede gennem årtier beskæftiget sig aktivt med menneskers og miljøets interesser. Dette engagement udgør en fast bestanddel af vores virksomheds kultur og handlen.

HOFFMANN GROUP FOUNDATION

Vi hjælper børn og unge, som er ringere stillet pga. et vanskeligt socialt miljø, slem sygdom, psykisk eller fysisk handicap. Målet er, at gøre dem varigt stærke nok til et selvvalgt og tilfredst liv.

Til det formål findes Hoffmann Group Foundation. Vi støtter ORANGE HOUSE i Peißenberg. I ORANGE HOUSE udvikles og gennemføres der tilbud til børn og unge fra meget vanskelige familiære kår. Konceptet hviler på de tre søjler: fælles aktiviteter, terapi og professionalisering. Særlig prioritet har oplevelsesorienterede kurser med det mål at opbygge tillid til egne styrker og evner. Et værksted, ridehallen og andre storstilede terapirum giver plads til behandlingspædagogisk ridning, oplevelsespædagogik, kunst-, musik- samt danseterapi og meget mere.

Inspireret af dette kreativ- og terapicentrums succes planlægger vi aktuelt at bygge endnu et ORANGE HOUSE i Bremen. Desuden støtter vi blandt andet også projektet LEBENSRÄUME – en daginstitution for børn og deres psykisk syge forældre – samt "Grundmühle" ved Hann. Münden.

Du vil også gerne hjælpe som bidragyder? Vi ville være glade for dit engagement.

MILJØ

De mest miljøvenlige materialer er dem, som man ikke forbruger. Derfor udnytter vi ressourcerne så effektivt og skånsomt som muligt og stiller de højeste krav til vores kvalitet. Vi ved, at vores virksomheds økonomiske succes på langt sigt kun sikres, hvis vi også tager konsekvent hensyn til økologiske behov.

Vi får regelmæssigt uafhængige kontrollanter til at kontrollere overensstemmelsen med standarderne DIN EN ISO 14001.

Til vores engagement hører miljømæssigt og socialt ansvarlige produktionsbetingelser på verdensplan, optimerede emballage-, logistik- og transportkoncepter, anvendelsen af de mest moderne og miljøvenlige energikoncepter i driftsbygninger, den ansvarsfulde håndtering af farlige stoffer samt den lange levetid på grund af højeste produktkvalitet.

Bæredygtighedsrapport (PDF)

CODE OF CONDUCT

Vi ønsker at opfylde de største krav. Også menneskeligt. I den forbindelse bør det være en selvfølgelighed, at alle Hoffmann-medarbejdere har en adfærd, som er etisk forsvarlig og i overensstemmelse med lovgivningen. For at hjælpe dem med at overholde disse krav har vi udarbejdet Code of Conduct. Her reguleres adfærden klart i forhold til konkurrenter, kunder og leverandører – for eksempel med hensyn til forbuddet mod prisaftaler samt det at give og modtage fordele. Dette adfærdskodeks er bindende for alle medarbejdere. Vi stiller det til rådighed for vores tilknyttede virksomheder og beder dem om at indføre lignende regler, så overholdelse af principperne sikres på tværs af virksomheden.

Code of Conduct (PDF)
Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven