RESPONSABILITATEA PENTRU OAMENI ŞI MEDIU

Asumarea responsabilităţii nu este numai o datorie pentru noi, ci reprezintă atitudinea noastră. Din acest motiv, Hoffmann Group se implică deja de decenii în susţinerea intereselor oamenilor şi a importanţei mediului. Acest angajament este o componentă stabilă a culturii şi a acţiunilor companiei noastre.

HOFFMANN GROUP FUNATION

Sprijinim copiii şi tineri defavorizaţi din cauza unui mediu social dificil, a unor afecţiuni grave sau a unor handicapuri mentale sau psihice. Obiectivul nostru este să facem aceşti tineri mai puternici, într-o manieră durabilă, pentru a fi capabili să aibă o viaţă autonomă, responsabilă şi plină de satisfacţii.

Acesta este scopul pentru care există fundaţia Hoffmann Group. Noi promovăm proiectul ORANGE HOUSE din Peißenberg. În cadrul proiectului ORANGE HOUSE se dezvoltă şi se pun în practică oferte pentru copii şi tineri cu situaţii familiale foarte dificile. Conceptul se bazează pe trei piloni: activităţi comune, terapie şi profesionalizare. În prim plan se află cursurile orientate spre experienţă cu scopul de a restabili încrederea în propriile forţe şi capacităţi. Un atelier, o sală de echitaţie şi alte spaţii generoase rezervate terapiei oferă loc pentru echitaţie cu valenţe pedagogice, terapeutice, pedagogie activă, terapie prin artă, muzică şi dans şi multe altele.

Încurajaţi de succesul acestui centru de creaţie şi terapie, în acest moment planificăm construirea unui al doilea ORANGE HOUSE în Bremen. În afară de aceasta, susţinem printre altele şi proiectul SPAŢII VITALE, un centru de îngrijire pe timp de zi de tipul „Grundmühle“ din Hann, pentru copii şi părinţii acestora care suferă de afecţiuni psihice. Münden.

Aţi dori să susţineţi acţiunile noastre în calitate de sponsor? Am fi încântaţi de angajamentul dumneavoastră.

MEDIU

Cele mai ecologice materiale sunt cele pe care nu le consumăm. Din acest motiv utilizăm resursele cât mai eficient posibil şi protector şi suntem extrem de exigenţi în ceea ce priveşte calitatea pe care o furnizăm. Suntem conştienţi că succesul economic de durată al companiei noastre este garantat numai dacă răspundem consecvent şi imperativelor ecologice.

Conformitatea activităţii noastre cu standardele DIN EN ISO 14001 este verificată periodic de auditori independenţi. Din angajamentul pe care ni l-am asumat fac parte condiţiile de producţie ecologice şi sociale pe plan mondial, conceptele optimizate de ambalare, logistică şi transport, utilizarea celor mai moderne şi ecologice concepte de energie în clădirile destinate producţiei, tratarea responsabilă a substanţelor periculoase şi durabilitatea datorată celei mai înalte calităţi a produselor.

În locaţiile sale din München, Nürnberg, Bremen şi Göppingen, Hoffmann utilizează energie electrică ecologică produsă în uzinele din München. Energia electrică ecologică, produsă în uzinele din München este generată 100% din energie hidraulică, fapt verificat şi confirmat de TÜV Süd.

Începând din 01.01.2012, Hoffmann Group expediază toate facturile cu "GoGreen" - o acţiune a Deutsche Post. GoGreen este un proiect care trebuie să compenseze emisiile de CO2 generate la expedierea corespondenţei. Taxele suplimentare plătite de companiile care iau parte la acest proiect către Deutsche Post, sunt utilizate pentru a susţine proiectele internaţionale de protecţie climatică.

Sustainability Report (PDF)

CODUL DE CONDUITĂ

Ne dorim să satisfacem cele mai înalte exigenţe. Şi din punct de vedere uman. O conduită ireproşabilă din punct de vedere etic, în conformitate cu legile în vigoare este de la sine înţeleasă pentru toţi angajaţii Hoffmann. Pentru a vă asista la respectarea acestor cerinţe am întocmit codul de deontologie. Conduita faţă de competitori, clienţi şi furnizori este reglementată clar, de exemplu cu privire la interdicţia discuţiilor despre preţuri şi la acordarea şi acceptarea de avantaje. Acest cod de deontologie este obligatoriu pentru toţi angajaţii. Punem acest cod la dispoziţia companiilor partenere cu rugămintea de a institui reguli similare pentru a asigura îndeplinirea principiilor de bază la nivelul întregii companii.

Code of Conduct (PDF)
Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături