ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Przejmowanie odpowiedzialności nie jest dla nas obowiązkiem, lecz postawą, którą reprezentujemy. Hoffmann Group już od wielu dziesięcioleci angażuje się w działania na rzecz ludzi i środowiska naturalnego. To zaangażowanie stanowi stały element kultury i aktywności naszego przedsiębiorstwa.

FUNDACJA HOFFMANN GROUP

Dlatego powołaliśmy do życia Fundację Hoffmann Group. Wspomagamy ORANGE HOUSE w Peißenberg. W ORANGE HOUSE przygotowujemy i realizujemy ofertę dla dzieci i młodzieży znajdującej się w ciężkiej sytuacji rodzinnej. Koncepcja naszej działalności opiera się na trzech kolumnach: wspólnych działaniach, terapii i profesjonalizacji. Na pierwszym planie znajdują się kursy mające na celu zbudowanie zaufania we własne siły i umiejętności. Warsztat, hala maneżowa oraz pozostałe pomieszczenia terapeutyczne oferują miejsce na hipoterapię, edukację poprzez doświadczenie, terapię sztuką, muzyką, tańcem oraz wiele innych propozycji.

Zmobilizowani sukcesem tego centrum kreatywności i terapii planujemy aktualnie budowę drugiego ORANGE HOUSE w Bremie. Ponadto wspieramy m.in. projekt LEBENSRÄUME (przestrzenie życiowe) –placówkę pobytu dziennego dla dzieci i ich chorych psychicznie rodziców – oraz „Grundmühle” w okolicy Hann. Münden.

Chcą się Państwo do nas przyłączyć w roli mecenasa? Cieszymy się na Państwa zaangażowanie i pomoc.

ŚRODOWISKO

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią kultury firmy Hoffmann. Poprzez holistyczną integrację różnych kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych, zarządzania) z naszą działalnością biznesową, tworzymy trwałą wartość dodaną dla naszych pracowników, klientów i innych interesariuszy.


Ze względu na różnorodność zrównoważonego rozwoju uważamy, że ważne jest nadanie priorytetu kwestiom ESG i zdefiniowanie strategicznych obszarów działania dla Hoffmanna. W oparciu o analizę istotności, którą regularnie poddajemy przeglądowi, definiujemy treść naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) również stanowią ważne ramy. Definiują globalne priorytety i cele zrównoważonego rozwoju do 2030 roku i mają na celu mobilizację globalnych wysiłków na rzecz osiągnięcia wspólnego zestawu celów i zadań. Grupa Hoffmann również chce przyczynić się do tej transformacji.

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2022 (po ang.) (PDF)
Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2023 (po ang.) (PDF)

KODEKS POSTĘPOWANIA

Chcemy spełniać najwyższe wymagania. Także w wymiarze ludzkim. Dlatego nienaganne etycznie, zgodne z zasadami zachowanie wszystkich pracowników firmy Hoffmann jest czymś oczywistym. Aby pomóc im w spełnieniu tych wymagań, opracowaliśmy Kodeks postępowania. W jasny i przejrzysty sposób reguluje on zachowanie pracowników wobec konkurentów, klientów i dostawców – np. wprowadza zakaz porozumień cenowych oraz przyznawania i przyjmowania korzyści. Kodeks ten obowiązuje wszystkich pracowników. Udostępniamy go powiązanym z nami przedsiębiorstwom z prośbą o wprowadzenie podobnych regulacji, by zagwarantować przestrzeganie zasad etyki zawodowej w całej Grupie.

Kodeks postępowania (po ang.) (PDF)
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka