ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Przejmowanie odpowiedzialności nie jest dla nas obowiązkiem, lecz postawą, którą reprezentujemy. Hoffmann Group już od wielu dziesięcioleci angażuje się w działania na rzecz ludzi i środowiska naturalnego. To zaangażowanie stanowi stały element kultury i aktywności naszego przedsiębiorstwa.

FUNDACJA HOFFMANN GROUP

Dlatego powołaliśmy do życia Fundację Hoffmann Group. Wspomagamy ORANGE HOUSE w Peißenberg. W ORANGE HOUSE przygotowujemy i realizujemy ofertę dla dzieci i młodzieży znajdującej się w ciężkiej sytuacji rodzinnej. Koncepcja naszej działalności opiera się na trzech kolumnach: wspólnych działaniach, terapii i profesjonalizacji. Na pierwszym planie znajdują się kursy mające na celu zbudowanie zaufania we własne siły i umiejętności. Warsztat, hala maneżowa oraz pozostałe pomieszczenia terapeutyczne oferują miejsce na hipoterapię, edukację poprzez doświadczenie, terapię sztuką, muzyką, tańcem oraz wiele innych propozycji.

Zmobilizowani sukcesem tego centrum kreatywności i terapii planujemy aktualnie budowę drugiego ORANGE HOUSE w Bremie. Ponadto wspieramy m.in. projekt LEBENSRÄUME (przestrzenie życiowe) –placówkę pobytu dziennego dla dzieci i ich chorych psychicznie rodziców – oraz „Grundmühle” w okolicy Hann. Münden.

Chcą się Państwo do nas przyłączyć w roli mecenasa? Cieszymy się na Państwa zaangażowanie i pomoc.

ŚRODOWISKO

Najbardziej przyjazne środowisku są materiały, których się nie zużywa. Dlatego wykorzystujemy zasoby możliwie efektywnie i stawiamy wysokie wymogi odnośnie jakości. Wiemy, że sukces ekonomiczny naszego przedsiębiorstwa jest zabezpieczony w długiej perspektywie tylko wtedy, gdy będziemy konsekwentnie uwzględniać potrzeby ekologiczne. Regularnie zlecamy przeprowadzanie niezależnego audytu w zakresie zgodności z normami DIN EN ISO 14001. Do naszych działań proekologicznych zaliczają się warunki produkcji akceptowalne społecznie i spełniające wymogi ochrony środowiska, zoptymalizowane koncepcje opakowaniowe, logistyczne i transportowe, stosowanie w budynkach zakładowych najnowocześniejszych i nieszkodliwych dla środowiska rozwiązań energetycznych, odpowiedzialne obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi oraz długi okres trwałości użytkowej naszych wysokogatunkowych produktów.

W zakładach w Monachium, Norymberdze, Bremen i Göppingen firma Hoffmann korzysta z prądu ekologicznego M. Monachijski prąd ekologiczny jest w 100% wytwarzany z energii wodnej, co potwierdza certyfikat TÜV. Od 01.01.2012 r. Hoffmann Group wysyła wszelkie faktury w ramach organizowanej przez Deutsche Post akcji „GoGreen”. GoGreen to projekt, który ma na celu skompensowanie emisji CO2 powstającego przy wysyłce listów. Dodatkowe opłaty, które firmy uczestniczące w tym projekcie przekazują Deutsche Post, są przeznaczane na wsparcie międzynarodowych projektów w zakresie ochrony klimatu.

Sustainability Report (PDF)

KODEKS POSTĘPOWANIA

Chcemy spełniać najwyższe wymagania. Także w wymiarze ludzkim. Dlatego nienaganne etycznie, zgodne z zasadami zachowanie wszystkich pracowników firmy Hoffmann jest czymś oczywistym. Aby pomóc im w spełnieniu tych wymagań, opracowaliśmy Kodeks postępowania. W jasny i przejrzysty sposób reguluje on zachowanie pracowników wobec konkurentów, klientów i dostawców – np. wprowadza zakaz porozumień cenowych oraz przyznawania i przyjmowania korzyści. Kodeks ten obowiązuje wszystkich pracowników. Udostępniamy go powiązanym z nami przedsiębiorstwom z prośbą o wprowadzenie podobnych regulacji, by zagwarantować przestrzeganie zasad etyki zawodowej w całej Grupie.

Code of Conduct (PDF)

W koszyku

Do kaszyka
Do kaszyka