Zodpovědnost za lidi a životní prostředí

Mít smysl pro odpovědnost není něco, co bychom považovali za pouhou povinnost – je to něco, v co skutečně věříme. Skupina Hoffmann Group již po desetiletí prosazuje zájmy ve prospěch lidí i životního prostředí a tento závazek se stal součástí naší podnikové kultury a našich aktivit.

Nadace Hoffmann Group

Poskytujeme podporu dětem a mladým lidem, kteří jsou znevýhodněni zhoršeným sociálním prostředím, těžkým onemocněním nebo mentálním či tělesným postižením. Naším cílem je podporovat jejich dlouhodobé osobní posílení, aby mohly vést nezávislý a plnohodnotný život.

Právě s tímto vědomím byla založena Nadace Hoffmann Group. V německém Peißenbergu podporujeme ORANGE HOUSE, centrum, které rozvíjí a poskytuje služby dětem a mladým lidem, kteří pocházejí z obtížného rodinného prostředí. Jeho koncept je založen na trojím pilíři sdílených aktivit, terapie a přípravy znevýhodněných osob pro pracovní svět, se zaměřením na poskytování kurzů, které jsou navrženy tak, aby absolventům poskytly zkušenosti a vybudovaly důvěru ve vlastní silné stránky a schopnosti. Dílna, krytá jízdárna a další velkoryse dimenzované terapeutické místnosti vytvářejí prostor pro terapeutické ježdění na koni, zážitkové vzdělávání, výtvarné, hudební a taneční terapie a mnoho dalších aktivit.

Inspirováni úspěchem, kterého toto kreativní a terapeutické centrum dosáhlo, v současné době plánujeme zřízení druhého centra ORANGE HOUSE, tentokrát v Brémách. Nejen to, ale podporujeme také projekt LEBENSRÄUME neboli „Životní prostor“, který poskytuje zařízení denní péče pro děti a jejich duševně nemocné rodiče – plus iniciativu Grundmühle pro děti s emocionálními problémy a problémovým chováním, která se nachází ve městě Hann. Münden.

Chcete se stát sponzorem a pomoci nám s naší prací? Budeme rádi, když se zapojíte.

Životní prostředí

Materiály, které jsou nejšetrnější k životnímu prostředí, se zpravidla vůbec nepoužívají. Proto při práci s našimi zdroji nakládáme co nejefektivněji a nejšetrněji a dodržujeme nejpřísnější standardy kvality. Víme, že zajistit dlouhodobý finanční úspěch naší společnosti znamená zaujmout jasný a striktní přístup k řešení problémů životního prostředí.

Dodržujeme požadavky normy EN ISO 14001 a tento stav necháváme pravidelně přehodnocovat nezávislými auditory.

Náš závazek vůči životnímu prostředí dále zahrnuje vytváření ekologických a společensky odpovědných výrobních podmínek po celém světě, používání optimalizovaných obalových, logistických a přepravních konceptů, zavádění nejmodernějších, ekologicky kompatibilních energetických konceptů v budovách naší společnosti, odpovědné zacházení s nebezpečnými látkami a zajištění dlouhé životnosti našich produktů prostřednictvím jejich špičkové kvality.

Zpráva o udržitelnosti (PDF)

Etický kodex

Naším cílem je splňovat ty nejpřísnější standardy. A to zahrnuje také naše chování. Etické a zákonné chování by mělo být standardem, který všichni zaměstnanci společnosti Hoffmann dodržují jako samozřejmost. Abychom jim v tom pomohli, vypracovali jsme Etický kodex, který stanoví jasná pravidla, jak jednat ve vztahu ke konkurenci, zákazníkům a dodavatelům, přičemž Kodex mimo jiné zahrnuje témata, jako je zákaz fixace cen nebo udělování či přijímání výhod. Etický kodex je závazný pro všechny naše zaměstnance. Zpřístupnili jsme jej také našim přidruženým společnostem s žádostí, aby zavedly podobná pravidla, abychom si mohli být jisti, že naše zásady jsou dodržovány v celé obchodní skupině.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku