Verantwoordelijkheid voor mens en milieu

Wij ondersteunen kinderen en jongeren die nadeel ondervinden door een moeilijke sociale omgeving, ernstige ziektes of geestelijke of lichamelijke beperkingen. Ons doel is hen toe te rusten voor een tevreden leven met eigen verantwoordelijkheden.

The Hoffmann Group Foundation

Wij ondersteunen kinderen en jongeren die nadeel ondervinden door een moeilijke sociale omgeving, ernstige ziektes of geestelijke of lichamelijke beperkingen. Ons doel is hen toe te rusten voor een tevreden leven met eigen verantwoordelijkheden. Hiervoor bestaat de Hoffmann Group Foundation. Wij ondersteunen het ORANGE HOUSE in Peißenberg. In het ORANGE HOUSE worden programma's voor kinderen en jongeren uit zeer moeilijke gezinsomstandigheden ontwikkeld en toegepast. Dit concept is gebaseerd op drie zuilen: gemeenschappelijke activiteiten, therapie en professionalisering. Cursussen die gericht zijn op belevenissen staan op de voorgrond met als doel vertrouwen in de eigen krachten en vaardigheden te ontwikkelen. Een werkplaats, de manege en andere uitgebreide therapieruimtes bieden gelegenheid voor orthopedagogisch paardrijden, ervaringspedagogiek, kunst-, muziek- en danstherapie en nog veel meer. Aangespoord door het succes van dit creativiteits- en therapiecentrum houden wij ons momenteel bezig met de bouwplannen voor het tweede ORANGE HOUSE in Bremen. Daarnaast ondersteunen wij onder andere ook het project LEEFRUIMTES – een dagopvang voor kinderen en hun psychisch zieke ouders – en de 'Grundmühle' bij Hann. Münden. Wilt u meehelpen als sponsor? Wij zijn blij met uw inzet.

Milieu

Materialen die niet worden verbruikt, zijn het milieuvriendelijkst. Daarom maken wij zo efficiënt mogelijk gebruik van bronnen waarbij deze zoveel mogelijk worden ontzien en stellen wij zeer hoge eisen aan onze kwaliteit. Wij weten dat het economische succes van onze onderneming op de lange termijn alleen is gewaarborgd als wij ook consequent rekening houden met ecologische behoeftes. Of wij voldoen aan de normen van DIN EN ISO 14001 laten wij regelmatig controleren door onafhankelijke instanties. Onze betrokkenheid wordt gekenmerkt door milieuvriendelijke en maatschappelijk passende productieomstandigheden, optimale verpakkings-, logistiek- en transportconcepten, de toepassing van de modernste en milieuvriendelijkste energieconcepten in bedrijfsgebouwen, het op verantwoordelijke wijze omgaan met gevaarlijke stoffen en een lange levensduur dankzij een zeer hoge kwaliteit van de producten. Hoffmann gebruikt op de locaties in München, Neurenberg, Bremen en Göppingen 'M-Ökostrom' (groene stroom). De 'Münchner Ökostrom' wordt voor 100% opgewekt door waterkracht, hetgeen wordt gecontroleerd en bevestigd door TÜV Süd. Sinds 1 januari 2012 verzendt de Hoffmann Group alle facturen met de 'GoGreen'-actie van Deutsche Post. GoGreen is een project waarbij de CO2-emissies die bij de verzending van brieven ontstaan, worden gecompenseerd. De extra kosten die de deelnemende ondernemingen aan Deutsche Post betalen, worden gebruikt voor de ondersteuning van internationale klimaatbeschermingsprojecten.

Sustainability Report (PDF)

Gedragsregels

Ons doel is om de hoogste normen te leveren. En dat geldt ook voor de manier waarop we ons gedragen. Ethisch en wettig gedrag zou een norm moeten zijn die alle Hoffmann-medewerkers vanzelfsprekend naleven. Om hen hierbij te helpen, hebben we een gedragscode opgesteld waarin duidelijke regels worden uiteengezet over hoe te handelen ten opzichte van concurrenten, klanten en leveranciers, met onderwerpen als het verbod op prijsafspraken en het verlenen of accepteren van gunsten. Deze gedragscode is bindend voor al onze medewerkers. We stellen het ook beschikbaar aan onze aangesloten bedrijven en vragen hen om soortgelijke richtlijnen in te voeren, zodat we er zeker van kunnen zijn dat onze principes in de hele Group worden nageleefd.

Code of Conduct (PDF)
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen