Odgovornost do ljudi in okolja

Prevzemanje odgovornosti ni naša obveznost, ampak naš odnos. Zato si Hoffmann Group že desetletja prizadeva za interese ljudi in okolja. Ta prizadevanja so stalen del kulture in ravnanja našega podjetja.

Fundacija Hoffmann Group

Podpiramo otroke in mladostnike, ki so zapostavljeni zaradi težavnega okolja, hudih bolezni ter psihične ali telesne prizadetosti. Prizadevamo si za to, da jih pripravimo za dolgoročno in zadovoljno življenje z lastno odgovornostjo.

V ta namen smo ustanovili fundacijo Hoffmann Group. Spodbujamo ORANGE HOUSE v Peißenbergu. ORANGE HOUSE razvija in izvaja programe za otroke in mladostnike iz zelo težavnega družinskega okolja. Koncept temelji na treh stebrih: skupnih aktivnostih, terapiji in profesionalizaciji. V ospredju so izkustveno usmerjeni tečaji, ki želijo zgraditi zaupanje v lastne prednosti in sposobnosti. Delavnica, jahalnica in drugi terapevtski prostori nudijo prostor za zdravstveno-pedagoško jahanje, izkustveno pedagogiko, umetnostno, glasbeno in plesno terapijo ter še veliko drugega.

Navdihnjeni z uspehom tega kreativnega in terapevtskega centra načrtujemo gradnjo naslednje ORANGE HOUSE v Bremnu. Poleg tega podpiramo tudi projekt LEBENSRÄUME – dnevni prostor za otroke in njihove psihično bolne starše v München-Pasingu – ter GRUNDMÜHLE pri Hannoversch Mündnu, SPATZENNEST v Essnu in RUPERT-MAYER-HAUS v Göppingenu.

Želite sodelovati kot podpornik? Veseli bomo vaše podpore.

Okolje

Okolju najprijaznejši so tisti materiali, ki se ne izrabljajo. Zato uporabljamo vire čim bolj učinkovito in obzirno ter postavljamo največje zahteve za svojo kakovost. Zavedamo se, da je gospodarski uspeh našega podjetja dolgoročno zagotovljen le z doslednim izpolnjevanjem ekoloških zahtev.

Skladnost s standardi DIN EN ISO 14001 redno preverjajo neodvisni revizorji. K našim prizadevanjem sodijo okoljsko in socialno sprejemljivi proizvodni pogoji po vsem svetu, optimizirani embalažni, logistični in transportni koncepti, uporaba najsodobnejših ekoloških in energetskih konceptov v naših poslovnih zgradbah, odgovorno ravnanje z nevarnimi snovmi in dolga življenjska doba zaradi najvišje kakovosti proizvodov.

Hoffman na svojih lokacijah v Münchnu, Nürnbergu, Bremnu in Göppingenu uporablja ekološko energijo. Münchenska ekološka energija se 100-odstotno proizvaja v hidroelektrarnah in ima certifikat TÜV.

Od 1. 1. 2012 Hoffmann Group vse svoje račune pošilja prek projekta GoGreen nemške družbe Deutsche Post. GoGreen je projekt za izenacitev emisij CO2, ki nastanejo pri pošiljanju pisem. Dodatne takse, ki jih udeležena podjetja plačujejo nemški družbi Deutsche Post, se uporabljajo za podporo mednarodnih projektov za zaščito podnebja.

Sustainability Report (PDF)

Kodeks ravnanja

Želimo zadostiti najvišjim zahtevam. Tudi s človeškega vidika. Zato je za nas etično pravilno ter zakonsko skladno ravnanje vseh sodelavcev Hoffmann Group samoumevno. Za podporo upoštevanja teh zahtev smo izdelali kodeks ravnanja. V njem so pojasnjeni vsi pomembni pravni predpisi. Kodeks jasno opredeljuje odnose s konkurenti, kupci in z dobavitelji – na primer v zvezi s prepovedjo dogovarjanja o cenah ter nudenja in sprejemanja koristi. Ta kodeks ravnanja je obvezen za vse sodelavce. Na voljo ga dajemo tudi svojim povezanim podjetjem in jih prosimo, da uvedejo podobne predpise, ki bodo zagotovili upoštevanje teh načel v celotni družbi Hoffmann Group.

Code of Conduct (PDF)
Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico