Metóda 5S a Kaizen: vaša práca bude produktívnejšia a bezpečnejšia

Každá spoločnosť si neustále praje zaisťovať zlepšovanie, vyššiu efektívnosť a úspešnosť.

V Japonsku tento proces nazývajú Kaizen, čo by sa dalo preložiť ako „zmena k lepšiemu“. Ide o životnú a pracovnú filozofiu, ktorú v 80. rokoch minulého storočia spopularizoval jej autor Masaaki Imai. Kaizen je najlepšie možné realizovať pomocou metódy 5S, čo je premyslený systém spočívajúci na piatich pilieroch.

Zistite, prečo je pre Kaizen tak dôležité dokonale vybavené pracovisko a ako sa môžete neustále zlepšovať a zefektívňovať pomocou systému 5S.

Pred

Po

Uľahčite si prácu s dokonalým návrhom pracoviska

K úspechu podniku prispieva každý, kto dbá na organizáciu svojho písacieho stola alebo na trvalý poriadok a zmysluplný návrh pracovného miesta. To nie je iba hlavnou myšlienkou filozofie Kaizen a metódy 5S, ale potvrdzuje to aj štúdia Fraunhoferovho inštitútu. Zrejmé výhody udržiavania poriadku a čistoty sú nasledujúce:

  • Efektivita: Rýchle uchopenie správneho nástroja alebo potrebných podkladov šetrí čas a znižuje stres.
  • Úspora nákladov: Nižšie straty a odstránenie zbytočného nákupu nástrojov, pretože všetko je uložené na svojom mieste.
  • Spokojnosť zamestnancov: Na upratanom pracovisku zamestnanci pracujú radšej, a teda aj lepšie.
  • Predchádzanie nehodám: Pokiaľ je všetko na svojom mieste, zabránite zakopnutiu. A na čistej podlahe sa tiež nikto nepošmykne.
  • Zdravie: Čistota bráni ohrozeniu zdravia baktériami a škodlivými látkami.
  • Vonkajšie pôsobenie: Dobrý návrh pracovného miesta pôsobí pozitívne aj na zákazníkov a partnerov.

Fungovanie metódy 5S

Kaizen a metóda 5S sa zakladajú na piatich krokoch. Japonské pojmy, ktoré začínajú písmenom S, v preklade znamenajú:

1. Usporiadať (Sort)

V prvom kroku sa by mali vytriediť a určiť nepotrebné veci. Vytriedia sa nástroje, ktoré sú nebezpečné, poškodené, zastarané, nepoužívajú sa alebo sú duplicitné. Na pracovisku zostanú len denne používané nástroje. V blízkosti pracoviska sa ukladajú nástroje, ktoré sa používajú každý týždeň, v rámci oddelenia potom nástroje používané raz za mesiac.

2. Utriediť (Set in order)

Všetky nástroje, úložné plochy alebo skrine sa usporiadajú tak, aby to zodpovedalo každodenným postupom. Každý pracovný prostriedok sa jednoznačne označí a popíše. Bude mať svoje pevne určené miesto a tu ho taktiež vždy nájdete.

3. Čistota (Shine)

Aj pri čistení sa odporúča postupovať systematicky. Nástroje a pracoviská by sa mali neustále čistiť podľa pevne určených pravidiel.

4. Štandardizácia (Standardize)

Každé zlepšenie musíte vy a vaši zamestnanci zadefinovať ako nový štandard. Vznikajú tak logické pravidlá.

5. Osobná disciplína (Sustain)

Metóda 5S je kolobeh. Vďaka neustálej snahe o zlepšenie sa krok za krokom dostávate vpred.

Jeden z týchto nárokov je taký dôležitý, že býva označovaný ako „šieste S“. Je to bezpečnosť (Safety), ktorá je najdôležitejšia a ktorej by sa mala venovať osobitná pozornosť. K bezpečnosti práce na pracovisku patria okrem zodpovedajúceho usporiadania pracoviska aj osobné ochranné prostriedky (OOP). Požiadavky, ktoré by ste mali zohľadniť pri výbere OOP, zistíte tu.

Samotné veľké upratovanie teda nie je riešením. Dôležitá je zmena myslenia, ktorá vedie k procesu neustáleho zlepšovania (PNZ). Metóda 5S nie je bezdôvodne súčasťou tzv. štíhleho riadenia, ktorý je symbolom štíhleho a efektívneho hospodárenia.

Systém 5S tvorí základ pre plynulé procesy, procesnú stabilitu, bezpečnosť a kvalitu. A tým pre trvalý úspech vášho podniku.

Pri organizácii vášho pracovného prostredia vám pomôžu tieto výrobky:

Systém pracovných staníc a úložných riešení GARANT GridLine

Ergonomický, premyslený a modulárne kombinovateľný systém: Pomocou systému GARANT GridLine môžete individuálne realizovať zariadenie vašich pracovísk.

Príslušenstvo pre dokonale organizované pracovisko

Od oddeľovačov cez príslušenstvo dierovaných stien až po vložky z tvrdenej peny – s týmto príslušenstvom efektívne zorganizujete svoje pracovisko.

Mobilné organizačné zázraky

Vďaka roletovým, materiálovým a zásobníkovým vozíkom má všetko svoje určené miesto. Vozík môže byť vždy tam, kde ho potrebujete.

Vlastné vložky z tvrdenej peny pre optimálny poriadok

Pri štandardizácii procesov a zaistení poriadku môžu mať už malé zmeny veľký účinok. Systémy rozdelenia zásuviek, ako sú napríklad deliace lišty s drážkami, škatule alebo vložky z tvrdenej peny, zaistia lepšiu štruktúru a prehľadnosť v roletovej skrini a skrini na náradie. S vložkami z tvrdenej peny eForm, ktoré je možné vyrobiť aj individuálne, má každý nástroj svoje pevne určené miesto, a pokiaľ niečo chýba, ihneď je to zrejmé. Okrem toho sú nástroje po celú dobu uložené bezpečne a v čistote.

Na eForm

Audit 5S: ako implementovať metódu

Na začiatku pomôže inventúra. Slabé miesta vám odhalí interný audit 5S. Udeľte body v rozmedzí od 1 (nedostatočný) až po 10 (výborný).

Prejdite si každé „S“ jednotlivo a preskúšajte svoje štandardy.

Pritom vám pomôžu tieto otázky:
Aká čistá je vaša dielňa?
Ako sa udržiavajú vaše stroje a zariadenia?
Existujú jasné pravidlá na ich čistenie?
Je váš podnik zariadený zmysluplne a ergonomicky?

Pri pravidelných auditoch si aktualizujete svoje štandardy a zabránite návratu starých zvyklostí.

Pred

Po

Dosiahnite svoje ciele rýchlejšie vďaka personalizovanej konzultácii

Tým najjednoduchším spôsobom implementácie metodiky 5S je dokonalý výber výrobkov a riešení. A náš tím odborníkov na pracovné stanice a úložné riešenia vám s radosťou pomôže implementovať 5S vo vašom podniku. Tento tím je pripravený poskytnúť vám kompetentné všestranné poradenstvo – od analýzy vašich potrieb, cez 3D plánovanie až po inštaláciu – či už osobne, telefonicky alebo e-mailom.

  • Kompetentné odborné poradenstvo od analýzy potrieb až po montáž.
  • Dokonalý výber výrobkov a riešení pre efektívnejšie pracovné postupy.
  • Výrazná úspora času a nákladov.

Požiadajte o osobnú konzultáciu

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka