METODA 5S A KAIZEN: VAŠE PRÁCE BUDE PRODUKTIVNĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ

Každý si přeje pro sebe a pro svůj podnik být neustále lepší, efektivnější a úspěšnější.

V Japonsku tento proces nazývají Kaizen, což by se dalo přeložit jako „změna k lepšímu“. Jedná se o životní a pracovní filozofii, která se stala populární v 80. letech díky autorovi Masaaki Imai. Kaizen je nejlépe možné realizovat pomocí metody 5S, což je promyšlený systém zakládající se na pěti pilířích.

Zjistěte, proč je perfektně vybavené pracoviště pro Kaizen tak důležité, a jak být pomocí systému 5S efektivnější a neustále lepší.

Before

After

ULEHČETE SI PRÁCI S PERFEKTNÍM NÁVRHEM PRACOVNÍHO MÍSTA

Ten, kdo má organizaci svého psacího stolu pod kontrolou nebo ten, kdo v podniku dbá na trvalý pořádek a smysluplný návrh pracovního místa, přispívá k úspěchu podniku. To není pouze hlavní myšlenkou filosofie Kaizen a metody 5S, ale potvrdila to také studie Fraunhoferova institutu. Zřejmé výhody pořádku a čistoty jsou následující:

  • Efektivita: Rychlé uchopení správného nástroje nebo potřebných podkladů šetří čas a nervy.
  • Úspora nákladů: Nižší ztráty a snížení několikanásobného nákupu nástrojů, protože vše je uloženo na svém místě.
  • Spokojenost zaměstnanců: Na uklizeném pracovišti vaši zaměstnanci pracují raději a proto také lépe.
  • Zabránění nehodám: Pokud je vše na svém místě, zabráníte zakopnutí. A na čisté podlaze také nikdo neuklouzne.
  • Zdraví: Čistota brání ohrožení zdraví zárodky a škodlivými látkami.
  • Vnější působení: Dobrý návrh pracovního místa působí pozitivně také na zákazníky a partnery.

PŮSOBENÍ METODY 5S

Kaizen a organizace 5S se zakládají na pěti krocích. Japonské pojmy, které začínají písmenem S, byly přeloženy. V překladu tedy znamená:

1. Utřídit

V prvním kroku by měly být vytříděny a odebrány nepotřebné věci. Vytřídí se nástroje, které jsou nebezpečné, defektní, zastaralé, nepoužívají se nebo jsou k dispozici dvakrát. Na pracovišti zůstanou jen denně používané nástroje. V blízkosti pracoviště se ukládají nástroje, které se používají každý týden, v rámci oddělení pak nástroje používané jednou za měsíc.

2. Uspořádat

Všechny nástroje, úložné plochy nebo skříně se uspořádají tak, aby to odpovídalo každodenním postupům. Každý pracovní prostředek je jednoznačně označen a popsán. Má své pevně určené místo a zde ho také vždy najdete.

3. Čistota

Také při čištění se doporučuje postupovat systematicky. Nástroje a pracoviště by měly být neustále čištěny podle pevně určených pravidel.

4. Standardizace

Každé zlepšení musíte vy a vaši zaměstnanci definovat jako nový standard. Vznikají tak logická pravidla.

5. Osobní disciplína a neustále zlepšování

Metoda 5S je koloběh. Díky neustálé snaze o zlepšení se krok za krokem dostáváte vpřed.

Jeden z těchto nároků je tak důležitý, že bývá označován jako "šesté S". Je to bezpečnost, která je nejdůležitější a které by měla být věnována zvláštní pozornost. K bezpečnosti práce na pracovišti patří vedle odpovídajícího uspořádání pracoviště také osobní ochranné prostředky (OOP). Zde se dozvíte, které požadavky byste měli zohlednit při výběru OOP.

Samotný velký úklid tedy není řešením. Důležitá je změna myšlení, která vede k neustálému procesu zlepšování (KVP). Metoda 5S není bezdůvodně součástí tzv. štíhlého řízení, který je symbolem štíhlého a efektivního hospodaření.

Systém 5S tvoří základ pro plynulé procesy, procesní stabilitu, bezpečnost a kvalitu. A tím pro trvalý úspěch vašeho podniku.

Pro organizaci vašeho pracovního prostředí využijte tyto produkty:

Systém zařízení provozů GARANT GridLine

Ergonomický, promyšlený a modulárně kombinovatelný: Pomocí systému GARANT GridLine můžete individuálně realizovat vaše zařízení provozů.

Příslušenství pro perfektně organizované pracoviště

Od organizérů přes příslušenství děrovaných stěn až po vložky z tvrzené pěny – s tímto příslušenstvím efektivně zorganizujete své pracoviště.

Mobilní organizační zázraky

Díky dílenským, materiálovým a zásobníkovým vozíkům má vše své určené místo. Vozík může být vždy tam, kde ho potřebujete.

INDIVIDUÁLNÍ VLOŽKY Z TVRZENÉ PĚNY PRO OPTIMÁLNÍ POŘÁDEK

Při standardizaci procesů a vytvoření pořádku mohou mít již malé změny velký účinek. Systémy rozdělení zásuvek jako jsou dělicí lišty s drážkami, boxy nebo tvrzená pěna například zajistí lepší strukturu a přehlednost v dílenském vozíku a skříni na nářadí. S vložkami z tvrzené pěny eForm, které je možné vyrobit také individuálně, má každý nástroj své pevně určené místo a ihned je zřejmě, pokud něco chybí. Kromě toho jsou nástroje po celou dobu uloženy bezpečně a v čistotě.

Více informací o eForm

AUDIT 5S: TAKTO METODU REALIZUJETE

Na počátku pomůže inventura. Interní audit 5S vám ukáže slabá místa. Udělte body v rozmezí od 1 (nedostatečný) až po 10 (výborný).

Projděte si každé "S" jednotlivě a přezkoušejte své standardy.

Přitom vám pomohou tyto otázky:
Jak čistá je vaše dílna?
Jak udržované jsou vaše stroje a zařízení?
Existují jasná pravidla pro jejich čištění?
Je váš podnik zařízen smysluplně a ergonomicky?

Při pravidelných auditech získáte svůj nově definovaný standard a zabráníte návratu starých zvyklostí.


Předtím

Poté

PŘEJETE SI PORADENSTVÍ OHLEDNĚ ZAŘÍZENÍ PROVOZŮ?

Díky perfektní volbě produktů a řešení je možné organizaci 5S nejlépe doplnit. Naši odborní poradci pro zařízení provozů vás rádi podpoří při zavedení metody 5S ve vašem podniku. Pro kompetentní poradenství jsou vám k dispozici osobně, telefonicky nebo prostřednictví e-mailu. Nabízí vše od analýzy potřeb, přes 3D plánování až po montáž.

  • Kompetentní odborné poradenství od analýzy potřeb až po montáž.
  • Perfektní výběr produktů a řešení pro efektivnější pracovní postupy.
  • Výrazná úspora času a nákladů.

Kontaktujte nás

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku