Priestorové systémy a kontajnery – flexibilné riešenia na splnenie každej požiadavky

Priestorové systémy sú vynikajúcim vynálezom: nové priestory sa zostavia v krátkom čase – úplne bez potreby rozsiahlych stavebných opatrení. Vďaka nim je možné výrobnú halu, stavenisko alebo areál podniku zorganizovať podľa vlastných požiadaviek. Rýchlo a lacno tak vzniknú ďalšie priestory – dočasne alebo natrvalo.

Na pracoviskách, kde sa musí aj napriek hlučnej výrobe pracovať koncentrovane, je možné vytvoriť tzv. ostrovčeky pokoja. Kancelária majstra môže byť priamo vo výrobe, a napriek tomu môže byť chránená pred hlukom alebo prachom. Sú tiež ideálne na jasnejšie rozlíšenie rôznych pracovných oblastí. Zatiaľ čo sa priestorové systémy a systémy deliacich priečok zakladajú na oddelení priestorov a posuvných stenách, kontajnery ponúkajú kompaktný oddelený priestor. Nielenže nahrádzajú stavebné maringotky, ale zaisťujú aj odolné okolie na prepravu a prácu v extrémnych podmienkach. Tu sa dozviete ďalšie informácie o rôznych možnostiach vytvorenia priestorov.

Priestorové systémy a systémy deliacich priečok – tvorba plôch na špecifické účely

Sociálne priestory a priestory na prestávky, kancelárske a pracovné priestory pre tímy alebo oddelenia v rámci vášho podniku: priestorové systémy a systémy deliacich priečok zaistia efektívne využitie priestoru, lepšiu prehľadnosť a jasné pracovné procesy. Typickým použitím priestorových systémov sú kancelárie majstra a kancelárie v halách, ktoré sú uzavreté a chránia pred hlukom a nečistotami. Systémy deliacich priečok sa volia skôr vo výrobných alebo administratívnych priestoroch. Pomôžu predovšetkým pri potrebe vytvorenia variabilného systému na prevádzku a skladovanie, napr. pri rýchlej vlastnej stavbe oddelenia a rozdeľovacích prvkov priestoru. Pomocou stavebnicového princípu je možné jednotlivé prvky kombinovať podľa individuálnych prianí tak, že je možné pre každý spôsob použitia vytvoriť optimálnu oblasť.

Do svojho priestorového riešenia môžete presne integrovať príslušné skrine na skladovanie. Možné sú jednopodlažné riešenia, dvojpodlažné riešenia alebo priestorové riešenia s oceľovou plošinou. Pri každom variante je možné bez problémov zohľadniť nariadenia na ochranu pred hlukom a požiarom. V každom prípade môžete využiť prednosti jednoduchej, čistej a rýchlej montáže bez maliarskych prác, ako aj s optimálnou zvukovou izoláciou. Okrem toho sú priestorové systémy obzvlášť hospodárne vďaka svojej flexibilite.

Kontajnery – mobilné a robustné

Vďaka svojej mobilite a robustnosti ponúkajú kontajnery široké uplatnenie. Kontajner používaný ako dielenský alebo servisný kontajner môže byť flexibilným kontaktným miestom pre zákazky alebo môže slúžiť ako centrum služieb. Priestorové kontajnery sa môžu použiť aj ako kancelárie a predajný priestor. Útulné vybavenie zaistí pohodlie – dnes sú neodmysliteľné dvere, okná, prúd a tiež TV a počítačové vybavenie. Priemyselné kontajnery musia spĺňať iné požiadavky. Chránia napr. veľké agregáty a rozvádzače pred extrémnymi poveternostnými podmienkami, a sú preto odolné a robustné.

Typické použitie kontajnerov

Využitie kontajnerov je mnohostranné:

  • Na mori: Pre podmienky na mori musia byť kontajnery schopné plavby po mori. Najlepšiu ochranu proti korózii ponúka zariadenie z ušľachtilej ocele.
  • Horná paluba: Lodné kontajnery sú veľmi stabilné. Ich vybavenie sa musí dať dobre upevniť a musí odolať aj veľkým vlnám.
  • Prepravný kontajner pre lode, železnice alebo nákladné vozidlá: Tento klasický kontajner je možné prestavať aj na servisný kontajner, napr. na vykonávanie údržby pri preprave.
  • Stavba: Stavebné kontajnery sú typické priestorové kontajnery, ktoré sa používajú ako mobilné pracovisko (napr. ako stavebná kancelária) alebo na ubytovanie.
  • Extrémne klimatické podmienky: V púšti alebo v Antarktíde: tu sa kontajnery používajú ako ochranné priestory, ktoré chránia osoby a materiál pred škodlivými vplyvmi počasia.
  • Dielňa: Pomocou kontajnerov je možné zriadiť prechodnú alebo aj trvalú mobilnú dielňu.
  • Produkcia a výroba: V rámci výrobnej prevádzky ponúkajú kontajnery uzavreté kancelárske alebo dielenské priestory.
  • Sklad: Kontajner môže byť optimálne využitý aj na skladovanie, napr. na ochranu tovaru pred nečistotami, prachom alebo vplyvmi teploty.
  • Nebezpečné látky: Kontajnery na nebezpečné látky ponúkajú podporu pri skladovaní nebezpečných látok v súlade so zákonmi. Dodávajú sa aj ako kontajnery na ochranu pred vodou a požiarom.

To správne vybavenie kontajnerov podľa vašich prianí

Každý kontajner je možné individuálne vybaviť presne podľa požiadaviek a účelu použitia. Niekoľko príkladov populárnych možností vybavenia:

Dvere pre personál
Pohodlný prístup je často dôležitý pre príjemnú atmosféru, napr. na mobilných pracoviskách.

Okná
Od vodotesných až po bezpečné proti vlámaniu – vďaka oknám sú kontajnery obzvlášť príjemné ako mobilné pracoviská.

Izolácia
Pri silných výkyvoch teploty zaistí dobrá izolácia kontajnera stabilnú klímu v miestnosti.

Podlahové krytiny
k dispozícii je mnoho možností, od nekĺzavých až po pohodlné, v závislosti od použitia kontajnera.

Upínacie systémy
Hlavne pri prepravných kontajneroch sú nutné sklopné a stabilné možnosti upevnenia.

Prídržné systémy
Tieto systémy sa osvedčili na upevnenie skríň, zásuviek a plôch.

Ochranný zvýšený okraj
Bráni vypadnutiu nástroja v otvorených zásuvkách pri pohybe kontajnera.

Záverné tyče
V skriniach na náradie alebo zásuvkách udržujú záverné tyče všetko bezpečne pod zámkom.

eForm
Vložky z tvrdenej peny v zásuvkách určujú miesto pre každý nástroj a ihneď signalizujú chýbajúci nástroj.

Zistite viac o štandardizovaných a prispôsobených riešeniach kontajnerov tu:

Zistite viac

Okrem priestorových systémov a kontajnerov pracovné stanice a úložné riešenia zahŕňajú aj systémy pracovných staníc, skrine na náradie, systémy výdaja tovaru, roletové skrine, vozíky na náradie, úložné systémy, ekologickú techniku a rebríky a pracovné plošiny. Zistite viac o ergonómii na pracovisku a metóde 5S tu. Na prehľad.

Podporíme vás od začiatku

Možnosti priestorových systémov sú veľké a nároky sú veľmi individuálne. Okrem toho je nutné zohľadniť komplexné faktory, ako je ergonómia, efektivita, dopravné cesty a ustanovenia protipožiarnej ochrany. Naši odborní poradcovia pre zariadenie prevádzky vás prevedú od fázy plánovania až po samotnú montáž a sú vám k dispozícii aj počas využívania projektu. Osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu sa dozviete, ktoré výrobky a priestorové riešenia sú pre vás tie správne – od profesionálov pre profesionálov.

Požiadajte o osobnú konzultáciu

Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka