5S-METODEN OG KAIZEN.

Altid blive bedre, mere effektiv og være succesrig – det ønsker alle sig i deres virksomhed.

Kaizen kalder japanerne denne proces, hvilket betyder så meget som „Forandring til det bedre“. Bag ved det gemmer der sig en livs- og arbejdsfilosofi, der blev populær i 1980erne gennem autoren Masaaki Imai. Kaizen kan bedst realiseres med 5S-metoden, et gennemtænkt system med fem søjler.

Find ud af, hvorfor en perfekt indrettet arbejdsplads er så vigtig for Kaizen og hvordan du kan blive mere effektiv og bedre og bedre med 5S-systemet.

Before

After

ARBEJDE BEDRE MED EN PERFEKT DESIGNET ARBEJDSPLADS

Den, der har sin skrivebordorganisation i orden eller holder øje med ensartet orden og fornuftigt arbejdspladsdesign i sit firma, gør noget for sin virksomheds succes. Det er ikke kun en kernetanke fra Kaizen og 5S-metoden, men er blevet bekræftet af et studie udført af Fraunhofer Institutet.

Fordelene ved mere orden og renhed er ret tydelige:

  • Effektivitet: Hurtig adgang til det rigtige værktøj eller de nødvendige bilag sparer tid og nerver.
  • Omkostningsbesparelse: Der er mindre tab og dobbelt købte værktøjer, da alt opbevares på sin plads.
  • Medarbejdertilfredshed: En medarbejder arbejder hellere på en ordentlig arbejdsplads – og dermed bedre.
  • Forhindring af ulykker: Hvis alt er på sin plads, undgår man at falde over ting. Og på et rent gulv er der ingen, der skrider.
  • Sundhed: Renhed forhindrer sundhedsfarer pga. bakterier eller skadelige stoffer.
  • Virkning udadtil: Et godt arbejdspladsdesign påvirker også kunder og partnere positivt

SÅDAN FUNGERER 5S-METODEN

Kaizen og 5S-organisation er opbygget i fem skridt. De japanske begreber, der begynder med bogstavet S, blev oversat. Således hedder det her:

1. Selektere

I første skridt skal du sortere unødvendige ting fra og selektere. Frasorteret bliver værktøjer, der er usikre, defekte, for gamle, ikke bruges eller findes dobbelt. På arbejdspladsen forbliver kun dagligt brugte værktøjer. I nærheden af arbejdet opbevares ugentligt brugte og i afdelingen månedligt brugte værktøjer.

2. Sortere

Alle værktøjer, stillepladser og skabe ordnes, så det svarer til de daglige processer. Hvert arbejdsmiddel markeres entydigt. Det har sin faste plads og kan altid findes der.

3. Soberhed

Også ved rengøringen anbefales det at være systematisk. Værktøj og arbejdsplads skal rengøres kontinuerligt iht. faste regler.

4. Standardiseret

Enhver forbedring defineres af dig og dine medarbejdere som ny standard. Således opstår der logiske regler.

5. Selvdisciplin og permanent forbedring

5S-metoden er et kredsløb. Takket være kontinuerlig stræben efter forbedringer kommer du videre skridt for skridt.

Et af kravene spiller en så stor rolle, at det også betegnes som „det sekste S”. Det er sikkerheden, der står øverst og skal have speciel opmærksomhed. Til sikkerhed på arbejdspladsen hører udover et tilsvarende arbejdspladsdesign også personlige værnemidler (PPE). Få at vide her, hvilke krav du skal tage hensyn til ved udvalget af PPE.

Med en stor oprytningsaktion alene er altså ikke nok. Det er afgørende, at du har en sindesholdning, der fører til en kontinuerlig forbedringsproces (KVP). 5S-metoden er ikke uden grund bestanddel af Lean Management, det står for en slank og effektiv økonomi.

5S-systemet danner basis for irritationsfrie processer, processtabilitet, sikkerhed og kvalitet. Og dermed for din virksomheds vedvarende succes.

Disse produkter hjælper dig med organisationen af dine arbejdsomgivelser.

GARANT GridLine værkstedsindretningssystem

Ergonomisk, genemtænkt og kan kombineres modulært: Med GARANT GridLine realiserer du individuelle indretningskoncepter.

Tilbehør til den perfekt organiserede arbejdsplads

Fra inddelingsmateriale til hulvægstilbehør og hårdskumindlæg – med dette tilbehør organiserer du din arbejdsplads effektivt.

Mobilt organisationsvidunder

Med værksteds-, materiale- og magasinvogn alt på sin plads og hvert håndgreb sidder – lige meget hvor du har brug for vognen.

INDIVIDUELLE HÅRDSKUMINDLÆG TIL OPTIMAL ORDEN

Hvis det drejer sig om at standardisere processer og skabe mere orden kan allerede små ændringer virke meget. Skuffeinddelingssystemer som slidsskillelister, bokse eller skumindlæg sørger for eksempel for mere struktur og overskuelighed i værktøjsvognen og værktøjsskabet. Med eForm hårdskumindlæg – som også kan laves individuelt – har hvert værktøj sin faste plads og du ser straks, hvis der mangler noget. Derudover er værktøjet til enhver tid sikkert og rent opbevaret.

Til eForm

5S-AUDIT: SÅDAN REALISERER DU METODEN

Til at begynde med er det en hjælp at lave et overblik. Således viser et internt 5S-audit, hvor de svage steder er. Fordel dertil points fra 1 (ikke tilstrækkeligt) til 10 (fremragende).

Tag hver enkelt "S” og kontroller dine standards.

Følgende spørgsmål hjælper:
Hvor rent er dit værksted?
Hvor godt plejede er dine maskiner og apparater?
Er der klare regler for deres rengøring?
ER din virksomhed indrettet fornuftigt og ergonomisk?

Med regelmæssige audits bibeholder din nydefinerede standard og forhindrer tilbagefald til gamle vaner.

Before

After

Udover 5S-metoden er også ergonomi på arbejdspladsen et vigtigt tema. Til værkstedsindretning hører også arbejdspladssystemer, værktøjsskabe, værktøjsudleveringssystemer, værkstedsvogne, transportvogne, lagerteknik, miljøteknik, stigeteknik samt rumsystemer og containere. Her kommer du til oversigten.

ØNSKER DU RÅDGIVNING OM VÆRKSTEDSINDRETNING?

Med et perfekt produkt- og løsningsvalg kan man lettest implementere 5S-organisationen. Vores fagrådgiver for værkstedsindretning hjælper dig derfor gerne med at indføre 5S-metoden i din virksomhed. Vi står til rådighed personligt, telefonisk eller pr. e-mail for en kompetent allround-rådgivning - fra behovsanalyse, 3D-planlægning til montage.

  • Kompetent rådgivning fra behovsanalyse til montage.
  • Perfekt produkt- og løsningsvalg til mere effektive arbejdsprocesser.
  • Markant omkostnings- og tidsbesparelse.

Forespørgel om personlig rådgivning

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven