Kalibračná služba

Vynikajúca presnosť vďaka kalibrácii, ktorú zabezpečuje kalibračná služba skupiny Hoffmann

Vitajte v budúcnosti: Naše nové kalibračné laboratórium.

Nová adresa – rovnako dobrá služba. Od začiatku augusta 2021 budeme vykonávať prvotnú kalibráciu našich meracích nástrojov v našom modernom kalibračnom laboratóriu v Norimbergu a rekalibráciu u nášho partnera Trescal, ktorý má zastúpenie v 24 krajinách – jednoducho, rýchlo a presne.

Od augusta 2021 budeme ponúkať maximálnu presnosť a špičkovú kvalitu v našom úplne novom kalibračnom laboratóriu na našom pracovisku v Norimbergu. So spoločnosťou Trescal sme si priviedli svetového lídra v oblasti kalibračných služieb.

Vaše meracie prístroje sú v tých najlepších rukách

Od príjmu tovaru, prípravy a výkonu laboratórií až po výstupný tovar – na vašej objednávke pracujú len špecializovaní odborníci tak, ako doteraz. Vďaka širokému spektru akreditácií spoločnosti Trescal naši odborníci každý deň kalibrujú nesmierne rozmanitú škálu meracích nástrojov od mnohých rôznych výrobcov. Podporujeme oblasť meracej techniky vo vašej spoločnosti s odborným poradenstvom, čím zaisťujeme kvalitu vašich výrobkov a služieb.

Jednoduchá manipulácia

Jednoducho zašlite svoje meracie prístroje na rekalibráciu na našu novú adresu od 01.08.2021. Pri objednávkach z nášho katalógu nemusíte nič meniť. My sa o všetko postaráme! Ak máte akékoľvek otázky, ako vždy môžete využiť naše rozsiahle odborné znalosti a optimálne konzultácie.
Znie to jednoducho? Také to aj je!

Ktorý kalibračný interval je pre mňa ten správny?

Kľúčovú úlohu zohráva výber správneho kalibračného intervalu. Ako výrobca chcete udržať riziko nesprávneho merania čo najnižšie a zároveň sledovať ekonomické faktory. Optimálne zvolený kalibračný cyklus dokáže zabezpečiť kvalitu skúšobného zariadenia, a tým zabezpečiť meranie. Kalibrácia musí byť osvedčená v pravidelných intervaloch v súlade s príslušnými normami. Mnoho spoločností začína s intervalom kalibrácie 12 mesiacov. Tento interval sa však môže skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od frekvencie používania, požiadaviek na kvalitu a opotrebovania. Za pravidelnú rekalibráciu je zodpovedná spoločnosť, ktorá používa meracie nástroje.

Nasledujúce kritériá vám môžu pomôcť určiť správny interval kalibrácie:

 • Frekvencia používania a opotrebovania.
 • Prevádzkové podmienky a vlastnosti skúšobného zariadenia.
 • Vplyvy prostredia, ako je teplota.
 • Požiadavky na kvalitu zo strany zákazníkov a noriem.
 • Odporúčanie od výrobcu.
 • Skúsenosti s podobným skúšobným zariadením.
 • Následky následného poškodenia chybného skúšobného zariadenia.

Využite profesionálne služby.

Naši skúsení zamestnanci prekalibrujú vaše meracie prístroje alebo skúšobné zariadenia a bezpečne zabalené vám ich pošlú späť. Aktuálny stav vášho skúšobného zariadenia môžete sledovať na našom online portáli.

Aktuálny stav vášho skúšobného zariadenia nájdete na stránke: ho7.eu/dsp.calibration

Osvedčenia o kalibrácii

Vaše osvedčenia o kalibrácii sa ukladajú centrálne a je možné ich vyvolať kedykoľvek počas 10 rokov vo formáte PDF. S nami môžete byť pokojní – žiadne údaje neposkytujeme poskytovateľom služieb. Okrem oficiálneho osvedčenia o kalibrácii od nášho partnera Trescal dostanete informačný list so všetkými dôležitými údajmi.

Osvedčenia o kalibrácii môžete kedykoľvek získať na adrese: ho7.eu/dsp.calibration

.

Trescal – náš kompetentný miestny partner. Váš prospech z medzinárodných skúseností.

Naše kalibračné laboratóriá patria medzi tie najmodernejšie v Európe. So spoločnosťou Trescal ako silným partnerom sme spojili skúsenosti a spôsobilosti oboch odborníkov. Spolu môžeme ponúkať rekalibráciu v celej Európe, USA, Ázii a severnej Afrike.

Náš nový partner má pôsobivé medzinárodné zastúpenie a viac ako 20 rokov skúseností v oblasti kalibrácie. Spoločnosť Trescal ponúka komplexné odborné znalosti v oblasti skúšania, kalibrácie a opráv a má množstvo akreditovaných laboratórií po celom svete. Zaradením spoločnosti Trescal do nášho Technologického centra v Norimbergu vám skupina Hoffmann poskytuje kombinované znalosti a osvedčené služby oboch spoločností.

Tu je niekoľko dôležitých skutočností o našom novom partnerovi, ktoré sme pre vás zhrnuli:

 • Založený v roku 1999.
 • Sídlo v Paríži.
 • Vyhľadávaný partner pre popredné spoločnosti v chemickom a farmaceutickom priemysle, letectve, automobilovom priemysle, elektronike, elektroenergetike a telekomunikáciách.
 • Spoločnosť Trescal jedinečné portfólio akreditácií, keďže ponúka viac ako 620 akreditácií po celom svete v 25 meraných premenných.

Pokiaľ ide o kalibráciu vašich zariadení, využite rozsiahle poradenské znalosti, ktoré ponúka skupina Hoffmann – partner kalibračnej služby spoločnosti Trescal. Naši odborníci kalibrujú niekoľko tisíc meracích nástrojov každý deň vrátane posuvných meradiel, momentových kľúčov, digitálnych uhlomerov a meracích mikroskopov od popredných výrobcov, ako je GARANT, HOLEX, Mitutoyo, Mahr, Seitz, Testo, Tesa a Zeiss.

Výhody kalibračných služieb od skupiny Hoffmann:

 • Spoľahlivé informácie o vašich meracích nástrojoch
 • Auditom overená dokumentácia o riadení kvality
 • Minimálne náklady na prestoje
 • Minimálna administratívna práca

.

.

.

.

.

.

Postup kalibrácie v našom laboratóriu

kalibračnú

Ušetrite svoj drahocenný čas využitím našej služby vyzdvihnutia a doručenia. Vďaka našim prenajímateľným škatuliam si môžete byť istí, že vaše meracie nástroje sa prepravia rýchlo a spoľahlivo. Keď vaše meracie nástroje dorazia do nášho kalibračného laboratória, najskôr sa pripravia na kalibráciu a privedú na správnu teplotu. Počas kalibrácie sa meracie nástroje kontrolujú pomocou špecializovaných procesov a na požiadanie sa kalibrujú v súlade s akreditáciou VDI a DAkkS. Výsledky a prípadné odchýlky od skúšobných noriem sa vyhodnocujú a dokumentujú v osvedčení z kalibrácie. Po kalibrácii vám tovar spolu s osvedčením o kalibrácii bezpečne zašleme späť.

Tu nájdete tú správnu kalibračnú službu pre vás.

V skupine Hoffmann je možné objednať si nové položky už s kalibráciou. V tomto prípade vám bude nový tovar dodaný s osvedčením z kalibrácie a v prípade záujmu s registráciou pre správu meracích nástrojov trendic® 3.5. Okrem našich nových služieb v oblasti kalibrácie a rekalibrácie naše kalibračné laboratórium poskytuje aj službu kalibrácie na mieste, a to v prípade meracích prístrojov, ako sú výškomery, meracie mikroskopy a momentové kľúče.

Aké sú rozdiely medzi továrenskou kalibráciou a kalibráciou spoločnosťou DAkkS?

Akreditácia
Akreditácia

Najväčšie nemecké kalibračné laboratórium neposkytuje len kalibrácie podľa DAkkS, ale aj továrenské kalibrácie.

Na rozdiel od kalibrácie podľa DAkkS môže byť kalibrácia z výroby vysledovaná len k výrobnej, a nie k národnej norme. Výsledkom je, že nie každý používateľ na medzinárodnej úrovni uznáva továrenskú kalibráciu.

Naša akreditácia nemeckým akreditačným orgánom DAkkS vám zabezpečí najväčšiu dôveru v naše služby. Zabezpečujeme pravidelnú kontrolu našich procesov a správne zavádzame naše kalibračné procesy súvisiace s meraním, čo znamená, že sa môžete spoľahnúť na výsledky svojich meraní. Kalibrácia zaručuje nadväznosť na národnú normu. Kontrolujú a dokumentujú sa zdroje chýb, ako je hysterézia, opakovateľnosť a odchýlka merania, ako aj rozšírená neistota merania a sledovateľnosť. Kalibrácia spoločnosťou DAkkS je teda často presnejšia, komplexnejšia a medzinárodne uznávaná, pokiaľ ide o neistotu merania.

Výhody kalibrácie spoločnosťou DAkkS:

 • Veľmi vysoká spoľahlivosť
 • Medzinárodná platnosť
 • Podlieha štátnemu dohľadu

Spravujte meracie nástroje elektronicky

Kalibrácia

Nový softvér na správu a kalibráciu meracích nástrojov trendic® 3.5 vám ponúka inovatívne možnosti. Vďaka použitiu špeciálne vyvinutého jedinečného ID sa meracie nástroje menia na „hovoriace meracie nástroje“ v kontexte Priemyslu 4.0. Po naskenovaní kódu z nástroja vám softvér trendic® 3.5 poskytne všetky informácie o konkrétnom meracom nástroji, čo vám pomôže spravovať kalibráciu a dodržiavať jej príslušné termíny. Softvér trendic® 3.5 výrazne znižuje čas a náklady, pokiaľ ide o správu meracích nástrojov.
Často kladené otázky

Ako často by sa mali meracie nástroje kalibrovať?

V zásade záleží na manažmente kvality každej firmy, ako často sa merací prostriedok kalibruje. Okrem toho, že sa na určenie doby rekalibrácie používajú cykly alebo frekvencia použitia, je vhodné nechať meracie prostriedky kalibrovať aj po udalostiach, ako sú napríklad pády.

Kedy je potrebná kalibrácia DAkkS?

Kalibrácia DAkkS je potrebná vtedy, keď výsledok kalibrácie musí nadväzovať na národnú normu a musí byť platný na medzinárodnej úrovni. Kalibráciu DAkkS uznávajú aj súdy. Norma IATF 16949 od septembra 2018 nariaďuje kalibráciu DAkkS aj pre automobilovú výrobu.

Poradenstvo
Konzultácie

Poradenstvo

Skupina Hoffmann vám poskytuje všetko z jedného zdroja: od výberu správneho meracieho prístroja až po poradenstvo pri kalibrácii. Naši metrológovia vám kedykoľvek radi poradia.

Požiadajte o konzultáciu teraz

Ďalšie informácie

Meracia technológia

Measurement technology

Objavte výrobky meracej techniky

Objavte rad výrobkov meracej techniky v našom obchode.


Priamy nákup

Sign in to your Account

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka