Zariadenie pracovných staníc a úložných riešení: základ pre efektívne pracovné postupy

Zariadenia pracovných staníc a úložných riešení podporujú správny priebeh všetkých pracovných procesov. Môže pritom ísť o výrobné, montážne, logistické a kancelárske činnosti. Okrem funkčných aspektov je pri vybavení prevádzok rovnako dôležitá aj bezpečnosť. Ergonomické pracovné prostredie chráni aj zdravie zamestnancov. Všetky tieto body sú tiež súčasťou ochrany pri práci, ktorú musia podniky svojim zamestnancom zaistiť.

Zariadenia prevádzok sú potrebné v mnohých oblastiach, napr. pre dielňu, výrobu, montáž, opravy, výrobnú halu, sklady, laboratóriá, kancelárie, školy a sociálne zariadenia.

Tieto zariadenia zahŕňajú napríklad:

 • Písacie stoly a pracovné otočné stoličky
 • Skladové regály
 • Pracovné stoly a montážne pracoviská
 • Skrine na náradie
 • Riešenia na ukladanie a prepravu nástrojov.

Aké body musím zvážiť v súvislosti s pracovnými stanicami a úložnými riešeniami

Okrem špecifickej potreby na vybavenie podniku je dôležité aj ergonomické pracovné prostredie a efektívna organizácia pracovných procesov.

Ergonómia ako súčasť ochrany pri práci

Vaši zamestnanci trávia na svojom pracovisku veľa času, preto je ergonómia obzvlášť dôležitá. Zariadenie pracoviska a pracovného prostredia je základnou súčasťou ochrany pri práci. Ergonomické vybavenie prevádzok je pritom optimálne prispôsobené zamestnancovi a jeho pracovným podmienkam. Zaisťuje lepšie pracovné procesy, zvyšuje výkonnosť a chráni zdravie. Vďaka správnym prevádzkovým prostriedkom sa môže trvale znížiť predovšetkým absencia zamestnancov z dôvodu choroby. Vašou odmenou pri realizácii správnych opatrení budú zdravší zamestnanci a nižšie náklady.

Organizácia pre optimálne pracovné procesy

Efektívne usporiadanie pracovných procesov vytvára najlepšie predpoklady pre vysokú produktivitu a kvalitu. Pri efektívnych zariadeniach prevádzky sa osvedčili dve metódy: metóda 5S a metóda 6S. Tieto metódy podporujú štandardnú organizáciu práce a obmedzujú dlhé prepravné cesty, čakanie a tiež nepotrebné hľadanie nástrojov alebo materiálov.

Písmeno S je počiatočným písmenom týchto pojmov (preklad):

 1. Utriediť (Set in order)
 2. Usporiadať (Sort)
 3. Čistota (Shine)
 4. Štandardizácia (Standardize)
 5. Osobná disciplína (Sustain)
 6. Bezpečnosť (Safety)

Ďalšie informácie k téme ergonómia a efektivita nájdete na nasledujúcich stránkach:

Ergonómia na pracovisku a v okolí pracoviska

Ergonomické pracoviská pozitívne ovplyvňujú zdravie, motiváciu a efektivitu zamestnancov.

Efektivita na pracovisku: Metóda 5S/6S

Efektívna organizácia pracoviska umožňuje kvalitnú prácu.

Ako naplánujem svoje zariadenie prevádzok?

Efektívne zariadenie prevádzok si vyžaduje intenzívne plánovanie. Okrem druhu zariaďovaných miestností sú dôležité aj interné pracovné procesy. Vybavenie prevádzok by malo tieto priebehy čo najlepšie podporovať.

V sklade je napríklad potrebné iné vybavenie než v kancelárii alebo vo výrobnej hale. Pri vybavení skladu je dôležitá efektívna logistika a hospodárnosť práce pri príjme a výdaji tovaru. V kancelárii sú potom najdôležitejšími prvkami písacie stoly, ergonomické stoličky a skrine na spisy. Do vybavenia remeselného alebo výrobného podniku haly potom patria pracovné stoly, roletové skrine a vozíky.

Na určenie presných požiadaviek sa vykoná analýza potrieb na prevádzke. Na základe tejto analýzy je potom možné zvoliť a naplánovať predmety na vybavenie prevádzok. Náš kompletný tím odborných poradcov vás pritom s radosťou podporí.

Efektívne zariadenie prevádzok obsahuje tieto prvky:

Systémové pracoviská

Optimálnym vybavením pracoviska sú pracovné stanice a stoly.

Skrine na náradie

Správne zoradené nástroje napomáhajú zaistiť efektívne prevádzkové pracovné postupy.

Systémy výdaja tovaru

Systémy výdaja tovaru a systémy výdaja nástrojov pomáhajú optimalizovať logistické procesy.

Roletové skrine

Správna roletová skriňa pomáha pri organizácii a zvyšuje efektivitu pracovných postupov na pracovisku.

Vozíky na náradie

Umožňujú vašim zamestnancom rýchlo a bezpečne prepravovať nástroje alebo materiály.

Technológia skladovania

Úložné skrine a regály vám pomôžu udržať poriadok vo vašej práci.

Ekologická technika

Na normované uskladnenie alebo manipuláciu s nebezpečnými látkami sa dodáva špeciálna ekologická technika.

Rebríky a pracovné plošiny

Pomocou rebríkov a plošín sa vaši zamestnanci ľahko dostanú k vyššie umiestneným priestorom.

Priestorové systémy a kontajnery

Optimalizujte svoje zariadenie prevádzok pomocou otvorených kancelárií, systémov deliacich priečok a kontajnerov.

Chcete si dohodnúť konzultáciu pracovných staníc a úložných riešení?

Skupina Hoffmann vám poskytuje všetko z jedného zdroja: Od fázy konceptu cez 3D projekt až po montáž máte naše know-how neustále k dispozícii.

Spoločne s vami vyvinieme riešenie, ktoré bude presne zodpovedať vašim požiadavkám. Zefektívnite tak svoje pracovné procesy a trvale zvýšite svoju produktivitu.

 • Kompetentné odborné poradenstvo od analýzy potrieb až po montáž.
 • Dokonalý výber výrobkov a riešení pre efektívnejšie pracovné postupy.
 • Výrazná úspora času a nákladov.

Požiadajte o osobnú konzultáciu

Slovník pojmov – dôležité pojmy od A do Z

V našom slovníku pojmov nájdete najdôležitejšie pojmy v oblasti zariadenia prevádzok. Nájdete tu pojmy, ako je napr. manipulačný priestor, vizuálny priestor, ESD alebo tzv. odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou. Tiež sa dozviete, čo je obsahom nariadenia REACH a na ktoré vlastnosti kontajnerov sa vzťahuje schválenie CSC.

Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka