ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU: NEZBYTNÁ OCHRANA PŘED SMRTELNÝM NEBEZPEČÍM

V Evropě přijde každý den nejméně jedna osoba při práci o život z důvodu pádu, většinou z výšky dvou až tří metrů. Pády tak patří k nejčastějším příčinám úmrtí při nehodách na pracovišti. Ve většině zemí jsou pády odpovědné za 50 procent všech smrtelných pracovních úrazů.

Díky zajištění proti pádu, které je součástí osobních ochranných prostředků (PSA) ochráníte své zaměstnance před celou řadou nebezpečí. Patří zde:

 • Nedostatečné vzdělání uživatelů a těch, kteří práce ve výškách řídí
 • Nebezpečí uklouznutí způsobené mokrým prostředím a příkrým úhlem sklonu
 • Nebezpečí zakopnutí na nerovných površích
 • Vnitřní zranění způsobená silným nárazem při zachycení

Oblasti použití zajištění proti pádu jsou mnohostranné: při práci ve skladu s vysokými regály, na zdvihových pracovních plošinách, fasádách a na střeše, při montáži lešení a oceli a také u záchranných a speciálních sil.

RŮZNÉ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY PROTI PÁDŮM

Pomocí zajištění proti pádu chráníte své zaměstnance. První variantou je systém zadržení, který nositele nepustí do oblastí, ve kterých hrozí nebezpečí pádu a pádu tak zabrání. Druhá varianta je označována jako záchytný systém. V případě pádu zachytí padající osobu.

Oba systémy jsou tvořeny několika částmi. Patří sem nejméně jedno upínací zařízení těla, například záchytný popruh a spojovací prostředek, který je spojen s pevným nebo mobilním záchytným bodem.

Třetí variantou je trvalé zajištění proti pádu, například pomocí bezpečnostního zábradlí

Jednotlivé součásti a jejich funkce

Jednotlivé komponenty zařízení proti pádu mají různé úlohy. Záchytné popruhy (1) jsou tvořeny pásy, které obepínají tělo. Pásy zachytí padající osobu, přenesou působící síly na vhodné části těla a udrží tělo ve vzpřímené poloze.

Záchytné přístroje (2) existují ve dvou základních provedeních: s pevným a pohyblivým vedením. U pevného vedení blokuje spoluběžící záchytný přístroj v případě pádu samovolně a podrží uživatele záchytným popruhem. Pevné vedení omezuje boční pohyby. Záchytný přístroj s pohyblivým vedením běží během pohybu nahoru a dolů společně u vedení. Při pádu se automaticky zablokuje.

Jako spojovací prostředky (3) se označují lana nebo pásy s koncovými spojkami. Spojovací prvky (4) spojují jednotlivé součásti se záchytným systémem. Tlumiče pádu (5) snižují nárazové síly vznikající při pádech, které působí na osobu, zachycovací postroj a kotvicí zařízení.

Přístroje pro zajišťování ve výškách (6) zachytí osoby v případě pádu pomocí samočinné brzdy. Umožňují volný pohyb v rámci rozsahu vytažení lana.

Kotvicí zařízení (7) se skládají z různých částí, které obsahují jeden nebo několik záchytných bodů. Tyto vytváří pevné spojení mezi systémem a stavbou/konstrukcí.

Sady zajištění proti pádu obsahují všechny součásti, které jsou potřebné pro základní vybavení. S těmito sadami mohou vaši zaměstnanci bezpečně pracovat například na zdvihových pracovních plošinách nebo na střechách. Také nářadí, se kterým vaši zaměstnanci ve výšce pracují, by mělo být zajištěno proti pádu, aby nedošlo ke zranění osob na zemi padajícími předměty. K tomuto účelu nabízíme speciální zajištění nářadí (8).

Záchytné popruhy

Záchytné přístroje

Spojovací prvky

Tlumiče pádu

Přístroje pro zajišťování ve výškách

Máte nějaké dotazy? Naši odborníci vám rádi kdykoliv pomohou:

K poradenství pro zajištění proti pádu

NA CO BYSTE MĚLI PŘI VÝBĚRU PRODUKTU DBÁT

Při výběru vhodných osobních ochranných prostředků proti pádu (PSAgA) je rozhodující oblast použití, výška pádu a komfort nošení.

Správný systém pro každou oblast použití

Aby osobní zajištění proti pádu bezchybně fungovalo, musí být jednotlivé komponenty zadržovacího a záchytného systému navzájem přesně sladěny. Smí se používat výhradně dle stanoveného použití, protože každá jednotlivá komponenta plní specifické požadavky, které jsou definovány příslušnými normami. Výrobci u svých produktů uvádí, za jakých podmínek je možné příslušné systémy používat.

Důležitými jsou přitom tyto faktory:

 • oblast použití- velikost a hmotnost nositele
 • doba nošení zajištění
 • proti pádu (bodově nebo trvale)
 • okolní podmínky (např. velké horko)

Bezpečné zachycení pádu

Cílem OOP proti pádu je vždy: Omezit výšku pádu. Již z výšky pádu 0,5 m působí na uživatele bez tlumiče pádu hmotnost až 1,2 t. S tlumičem pádu je to maximálně do 600 kg. Tato hmotnost určuje sílu nárazu při zachycení, která může vést k těžkým zraněním nosiče. Faktor pádu odpovídá poměru mezi délkou pádu a systémovou délkou. Síla nárazu při zachycení stoupá s faktorem pádu. Faktor pádu by měl být v ideálním případě ≤ 1. Pro snížení tohoto faktoru na nejnižší možnou míru je rozhodující také optimální umístění záchytného bodu. Případný pád je pak bezpečně zachycen.

Optimální komfort nošení

Pokud vaši zaměstnanci při své činnosti musí nosit zajištění proti pádu neustále, pak je komfort nošení velmi důležitý. Polstrování zad u pásů a elastické a nastavitelné pásy zajistí příjemný pocit při nošení.

Kontrola a opravy zajištění proti pádu

Odpovědností zaměstnance je kontrola nedostatků osobních ochranných prostředků proti pádu před každým použitím a jejich případná výměna. Pokud je funkce produktu omezena, musí být produkt zkontrolován certifikovanou osobou nebo ve specializovaném obchodě.

Podniky by měly ochranu proti pádu používat a skladovat tak, aby byla neustále zajištěna jejich bezpečná funkce.

Kromě toho musí zajištění proti pádu jednou za rok zkontrolovat vyškolený znalec, který výsledky zkoušky zdokumentuje v kontrolní knize. Pásy by se měly měnit po osmi letech a spojovací prvky po čtyřech letech, pokud produkty během této doby nevykazují žádné nedostatky. Artikly od roku výroby 2019 mají životnost deseti let. Předpokladem je však úspěšná každoroční kontrola.

Kvalitní ochrana proti pádu a kompetentní poradenství OOPP


KVALITNÍ OCHRANA PROTI PÁDU A KOMPETENTNÍ PORADENSTVÍ OOPP

Sortiment výrobků Hoffmann Group zahrnuje všechny komponenty zajištění proti pádu jako část osobních ochranných prostředků. Nabízíme vybrané produkty uznávaných výrobců, které se vyznačují svou vysokou kvalitou, funkčností a bezpečností.

Záchytné popruhy

Záchytné přístroje

Spojovací prvky

Tlumiče pádu

Přístroje pro zajišťování ve výškách

Zajišťovací souprava

Příslušenství zajištění proti pádu

Mobilní kotvicí prvek

Zajištění nářadí

V případě dotazů týkajících se zajištění proti pádu vám rád poradí náš kompetentní tým OOPP specialistů osobně a ve spolupráci s výrobcem. Správné použití je zde životně důležité! Rádi vám zajistíme školení o správném používání OOPP proti pádu. Patří k nim různé moduly tréninků a instruktáží. Tento praktický výcvik lze pak zcela přizpůsobit vašim individuálním potřebám. A školení je také možné uspořádat v jednom z našich 12 školicích středisek v Evropě. Od určitého počtu osob nabízíme dokonce školení u vás v podniku.

SPECIFICKÉ NORMY PRO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU

Před výběrem a použitím osobních ochranných prostředků proti pádu musí zaměstnavatel provést analýzu ohrožení. Přitom se zjišťuje ohrožení, kterému nelze technickými nebo organizačními opatřeními zabránit nebo ho snížit. Obecně má kolektivní ochrana jako například bezpečnostní zábradlí zásadně přednost před mobilním kotvicím zařízením nebo bezpečnostním systémem. Osobní ochranné prostředky používané na ochranu proti pádu musí splňovat požadavky příslušných předpisů pro bezpečnost a ochrany zdraví.

 • EN 353-1: Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení
 • EN 353-2: Pohyblivé zachycovače pádu na pohyblivém zajišťovacím vedení
 • EN 354/362: Spojovací prvky
 • EN 355: Tlumiče pádu
 • EN 360: Přístroje pro zajišťování ve výškách
 • EN 361: Záchytné popruhy
 • EN 795: Kotvicí zařízení

ČASTO KLADENÉ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU

Je přípustné sestavení několika dílčích produktů se zkouškou konstrukčního vzoru různých výrobců do jednoho celkového produktu?
Je to povoleno, pokud jsou jednotlivé dílčí produkty sestaveny do jednoho záchytného systému. Příklady viz pravidla DGUV 112-198 a DIN EN 363. Při kombinačních možnostech musí být zohledněna zkušební kritéria pro zkoušku jednotlivých součástí systému.

Kombinace jednotlivých prvků/dílčích produktů, které nebyly v této kombinaci přezkoušeny, není přípustná. Například nelze kombinovat spoluběžný záchytný přístroj výrobce „A“ s pevnými nebo pohyblivými vedeními jiného výrobce, protože v rámci ES-zkoušky konstrukčního typu jsou spoluběžné záchytné přístroje vždy kontrolovány společně a příslušným vedením (DIN EN 353-1, DIN EN 353-2).

Je pro slaňovací přístroje potřebný návod k použití?

U každého slaňovacího přístroje musí být k dispozici návod k použití poskytnutý výrobcem/dodavatelem, aby byl umožněn přístup ke všem potřebným informacím, které jsou potřebné pro bezpečné použití.

Dodržování pokynů uvedených v návodu k použití zaručuje bezpečnou práci a dlouhou životnost slaňovacího přístroje.

MÁTE DOTAZY? POTŘEBUJETE PORADIT V OBLASTI OOPP?

Hoffmann Group – komplexní poradenství z jednoho zdroje:

 • Poradíme vám individuálně
 • Analýza rizik, pomoc při výběru výrobků, testování nošení, školení a speciální služby (plán použití ochrany pokožky / plán použití ochranných rukavic)

Kontaktujte nás

K osobním ochranným prostředkům patří také: Ochrana očí, ochrana dýchacích cest, ochrana sluchu, ochrana nohou, ochrana rukou, ochrana hlavy, ochranné oděvy, pracovní oděvy a ochrana pokožky.

Přehled zde.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku