Zaščita pred padcem: ključna zaščita pred smrtonosnimi nevarnostmi

V Evropi vsaj ena oseba na dan doživi nesrečo pri delu, ki vključuje smrtno nevaren padec – običajno z višine dveh do treh metrov. Padci so zato eden najpogostejših vzrokov nezgodne smrti na delovnem mestu; v večini držav predstavljajo celo 50 odstotkov vseh nezgod s smrtnim izidom na delovnem mestu.

Z zaščito pred padcem, ki je del osebne varovalne opreme (OVO), lahko svoje zaposlene zaščitite pred številnimi nevarnostmi. Mednje spadajo:

 • Nezadostno usposabljanje uporabnikov in posameznikov, ki opravljajo delo na višini.
 • Nevarnost zdrsa zaradi mokrih površin in strmih klančin.
 • Nevarnost spotikanja na neravnih površinah.
 • Notranje poškodbe zaradi premočne zaustavitve padca.

Obstajajo številna področja uporabe za zaščito pred padci: pri delu v skladiščih z visokimi etažami, na dvižnih ploščadih, na fasadah ali strehah, na gradbenih odrih in jeklenih konstrukcijah ter v reševalnih in specialističnih enotah.

Različni sistemi za zaščito pred padcem

Zaščitite svoje zaposlene s preprečevanjem padcev. Ena različica je pritrdilni sistem, ki uporabnika zadrži stran od območij, na katerih obstaja nevarnost padca, in tako preprečuje padce. Druga različica je opisana kot sistem ujetja in ujame osebo, ko ta pada.

Oba sistema sta sestavljena iz več delov. Vključujeta vsaj napravo za pritrditev telesa, na primer varovalni pas, in povezavo s fiksno ali mobilno nosilno točko.

Tretja različica je trajna zaščita pred padcem, na primer v obliki varnostnih ograj.

Posamezni deli in njihove funkcije

Posamezne komponente opreme za zaščito pred padci imajo različne naloge. Varovalni pasovi (1) so sestavljeni iz pasov, ki se zapnejo okoli telesa. Ti ujamejo osebo med padcem, prenesejo nastale sile na ustrezne dele telesa in ohranjajo telo v pokončnem položaju.

Pripomočki za pritrditev (2) so na voljo v dveh osnovnih izvedbah: s fiksnim ali premičnim vodilom. Na fiksnem vodilu se pripomoček za pritrditev, ki se premika skupaj z uporabnikom, samodejno zaskoči in ujame uporabnika z varovalnim pasom. Fiksno vodilo omejuje bočno premikanje. Pripomoček za pritrditev z gibljivim vodilom se premika navzgor in navzdol po vodilu, ko se uporabnik premika. Če uporabnik pade, se samodejno zaskoči.

Kabli ali pasovi s končnimi priključki so povezovalna sredstva (3). Povezovalni elementi (4) povezujejo posamezne dele s sistemom ujetja. Blažilniki padca (5) v primeru padca zmanjšajo sile udarca, ki delujejo na osebo, varovalni pas in napravo za zaustavitev padca.

Varovalni sistemi za zaustavljanje padca (6) se samodejno vključijo, če oseba pade, in zaustavijo padec. Omogočajo prosto gibanje v območju podaljška kabla.

Naprave za zaustavitev padca (7) so sestavljene iz različnih delov z eno ali več pritrdilnimi točkami. Ti ustvarjajo fiksno povezavo med sistemom in stavbo ali konstrukcijo.

Garniture za varovanje pred padcem z višine vključujejo vse dele, ki so potrebni za osnovno opremo. Zaposlenim omogočajo varno delo na primer na dvižnih ploščadih ali strehah. Poleg tega je treba preprečiti, da bi orodje, ki ga uporabljajo zaposleni, ki delajo na višini, padlo, da se ljudje na tleh ne bi poškodovali zaradi padajočih predmetov. Za to je na voljo posebna zaščita orodja pred padcem (8).

Varovalni pasovi

Pripomočki za pritrditev

Povezovalna sredstva

Blažilniki padca

Varovalni sistemi za zaustavljanje padca

Imate kakršna koli vprašanja? Naši strokovnjaki so vam pripravljeni pomagati kadar koli:

Naše svetovanje glede preprečevanja padcev

Kaj je treba upoštevati pri izbiri izdelkov?

Pri izbiri ustrezne osebne varovalne opreme za zaščito pred padci imajo odločilno vlogo področje uporabe, višina padca in udobje pri nošenju.

Pravi sistem za vsako področje uporabe

Za nemoteno delovanje osebne zaščite pred padcem morajo biti posamezni sestavni deli sistema za pritrditev ali ujetje med seboj popolnoma usklajeni. Poleg tega se lahko uporabljajo le na način, ki je zanje predviden, saj vsak posamezni sestavni del izpolnjuje posebne zahteve, ki so opredeljene v ustreznih standardih. Proizvajalci za svoje izdelke zagotavljajo informacije o tem, v katerih pogojih se lahko uporabljajo posamezni sistemi. Pri tem so pomembni naslednji dejavniki:

 • Področje uporabe
 • Višina in teža uporabnika
 • Trajanje nošenja zaščite proti padcem (občasno ali stalno)
 • Prostorski pogoji (npr. huda vročina)

Varno ujetje ljudi v primeru padca

Cilj osebne varovalne opreme je vedno omejiti razdaljo padca. Brez blažilnika padca že padec z višine 0,5 m povzroči na osebo silo, ki je enakovredna padcu 1,2 tone težke uteži na osebo. Z blažilnikom padca je sila enaka največ 600 kg. Od te teže je odvisna moč zaustavitve padca, ki uporabniku lahko povzroči resne poškodbe. Dejavnik padca ustreza razmerju med dolžino padca in dolžino sistema. Sila zaustavitve udarca narašča z dejavnikom padca. V idealnem primeru bi moral biti dejavnik padca ≤ 1. Da bi bil ta dejavnik čim manjši, je pomembna tudi optimalna namestitev pritrdilne točke. Tako boste zanesljivo ujeli morebiten padec.

Optimalno udobje pri nošenju

Če morajo vaši zaposleni pri svojem delu stalno nositi zaščito pred padci, je udobje pri nošenju ključnega pomena. Pri tem hrbtno oblazinjenje na pasovih ter elastični in nastavljivi pasovi zagotavljajo, da je oprema udobna za nošenje.

Preverjanje in vzdrževanje zaščite pred padci

Zaposleni so odgovorni za to, da pred vsako uporabo preverijo napake na osebni varovalni opremi proti padcem in jo po potrebi tudi zamenjajo. Če je izdelek poškodovan, ga mora pregledati pooblaščena oseba ali specializirani prodajalec. Podjetja morajo opremo za zaščito pred padci uporabljati in skladiščiti tako, da je vedno zagotovljeno njeno pravilno delovanje. Poleg tega mora opremo za zaščito pred padci vsako leto pregledati usposobljen strokovnjak, ki rezultate pregleda zabeleži v dnevnik pregledov. Trakove je treba zamenjati vsakih šest do osem let, priključke pa vsakih štiri do šest let, če se v tem času na njih ne pojavijo napake. Življenjska doba izdelkov iz proizvodnega leta 2019 je deset let, če so pregledani letno.

Visokokakovostna zaščita pred padci in strokovno svetovanje glede osebne varovalne opreme

Ponudba izdelkov družbe Hoffmann Group vključuje vse komponente za zaščito pred padci kot del osebne varovalne opreme. Ponujamo vam izbrane izdelke priznanih proizvajalcev, znanih po visoki kakovosti, funkcionalnosti in zanesljivosti.

Varovalni pasovi

Pripomočki za pritrditev

Povezovalna sredstva

Blažilniki padca

Varovalni sistemi za zaustavljanje padca

Garniture za zaščito pred padcem z višine

Pribor za zaščito pred padcem

Mobilna naprava za zaustavitev padca

Zaščita orodja pred padcem

Če imate vprašanja o zaščiti pred padci, vam bo naša ekipa strokovnjakov za osebno varovalno opremo svetovala osebno in skupaj s proizvajalcem – kajti pravilna uporaba lahko predstavlja razliko med življenjem in smrtjo! Z veseljem vam bomo zagotovili usposabljanje o pravilni uporabi osebne varovalne opreme za zaščito pred padci. Ti vključujejo module usposabljanja in izobraževanja. V celoti jih je mogoče prilagoditi vašim individualnim potrebam. Usposabljanje lahko opravite tudi v enem od naših dvanajstih centrov za usposabljanje v Evropi. Če število sodelujočih preseže določeno število oseb, vam lahko ponudimo tudi usposabljanja na kraju samem.

Posebni standardi za zaščito pred padci

Delodajalec mora pred izbiro in uporabo osebne varovalne opreme za zaščito pred padci opraviti analizo nevarnosti. Analiza nevarnosti določa, katerih nevarnosti ni mogoče odpraviti ali zmanjšati s tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi. Na splošno ima kolektivna zaščita (npr. varnostna ograja) vedno prednost pred mobilnimi napravami za zaustavitev padca ali zaščitnim sistemom. Osebna varovalna oprema, ki se uporablja za zaščito pred padci, mora ustrezati veljavnim predpisom za varovanje zdravja in varnosti:

 • EN 353-1: Zaustavljalniki padca, vključno s togim sidrnim vodilom
 • EN 353-2: Zaustavljalniki padca, vključno z gibljivim sidrnim vodilom
 • EN 354/362: Trakovi za okoli vratu/povezovalna sredstva
 • EN 355: Blažilniki padca
 • EN 360: Zaustavljalniki padca z možnostjo izvleka
 • EN 361: Varovalni pasovi za celotno telo
 • EN 795: Sidriščne naprave

Pogosto zastavljena vprašanja o zaščiti pred padci

Ali je dovoljeno kombinirati več tipsko preizkušenih delov izdelkov različnih proizvajalcev v celovit izdelek?

To je dovoljeno, če se posamezni deli izdelkov združijo v en sistem ujetja. Pri možnostih kombiniranja je treba upoštevati merila za pregledovanje posameznih delov sistema.

Kombinacija posameznih elementov/delov izdelkov, ki v navedeni kombinaciji niso pregledani, ni dovoljena. Na primer, pripomočka za pritrditev, ki se premika skupaj z uporabnikom, ki ga je izdelal proizvajalec A, ni mogoče kombinirati s fiksnimi ali premičnimi vodili drugega proizvajalca, saj se v okviru ES-homologacije pripomočki za pritrditev, ki se premikajo skupaj z uporabnikom, vedno pregledujejo z njihovimi pripadajočimi vodili (DIN EN 353-1, DIN EN 353-2).

Ali so navodila za uporabo naprave za spuščanje potrebna?

Za vsako napravo za spuščanje morajo biti na voljo navodila za uporabo, ki jih zagotovi proizvajalec/dobavitelj, da se omogoči dostop do vseh potrebnih informacij, ki so potrebne za varno uporabo.

Upoštevanje informacij v navodilih za uporabo zagotavlja varne delovne pogoje in dolgo življenjsko dobo naprave za spuščanje.

Imate kakršna koli vprašanja? Ali se želite posvetovati o OVO?

Hoffmann Group vam ponuja vse na enem mestu:

 • Ponujamo individualizirano svetovanje, prilagojeno vašim potrebam.
 • Analiza tveganja, pomoč pri izbiri izdelkov, testno nošenje, usposabljanja in posebne storitve (načrti za rokavice, načrti za zaščito kože).

Takoj vzpostavite stik z nami

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico