ODPOVĚDNOST ZA LIDSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Převzetí odpovědnosti pro nás není povinností, ale náš postoj. Proto se společnost Hoffmann Group již po desítky let zasazuje za zájmy lidstva a životního prostředí. Toto angažmá je pevnou součástí kultury a jednání naší firmy.

The Hoffmann Group Foundation

Podporujeme děti a mládež, která je znevýhodněna obtížným sociálními podmínkami, závažným onemocněním či mentálním nebo tělesným postižením. Našim cílem je dlouhodobá podpora těchto dětí v tom, aby měly dostatek síly k převzetí vlastní zodpovědnosti a vedení spokojeného života.

Za tímto účelem byla založena Hoffmann Group Foundation. Podporujeme projekt ORANGE HOUSE v Peißenbergu. Projekt ORANGE HOUSE vyvíjí a realizuje nabídky pro děti a mládež z velmi obtížných rodinných poměrů. Koncept spočívá na třech základech: společné aktivity, terapie a profesionalizace. V popředí se nachází zážitkové kurzy, které si kladou za cíl rozvoj důvěry ve vlastní síly a schopnosti. Dílna, jízdárna a další velkorysé terapeutické prostory nabízí dostatek místa pro terapeutickou jízdu na koni, zážitkovou pedagogiku, arteterapii, muzikoterapii, taneční terapii a mnoho dalších.

Povzbuzeni úspěchem tohoto kreativního a terapeutického centra aktuálně plánujeme výstavbu druhého ORANGE HOUSE v Brémách. Kromě toho podporujeme také projekt LEBENSRÄUME – sociální zařízení pro děti a jejich psychicky nemocné rodiče – a také zařízení „Grundmühle“ u města Hann - Münden.

Chcete nás podpořit? Vaši pomoc bychom velmi rádi ocenili.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nejekologičtější materiály jsou ty, které se nespotřebují. Proto využíváme zdroje pokud možno efektivně a šetrně a na naši kvalitu klademe nejvyšší požadavky. Víme, že hospodářský úspěch našeho podniku je trvale zajištěn jen tehdy, pokud budeme důsledně zohledňovat také ekologické potřeby.

Dodržování norem DIN EN ISO 14001 necháváme pravidelně kontrolovat nezávislými auditory.

Naše závazky zahrnují celosvětové ekologické a sociální podmínky výroby, optimalizované koncepty obalů, logistiky a přepravy, využití nejmodernějších a ekologicky šetrných energetických konceptů v podnikových prostorách, zodpovědný přístup k zacházení s nebezpečnými látkami a také dlouhá životnost díky špičkové kvalitě výrobků.

Společnost Hoffmann ve svých lokalitách Mnichov, Norimberk, Brémy a Göppingen používá M-ekologický proud. Mnichovský ekologický proud je na 100% vyroben z vodní energie, což zkontroloval a potvrdil TÜV Süd.

Od 01.01.2012 rozesílá Hoffmann Group všechny faktury prostřednictvím akce Německé pošty "GoGreen". GoGreen je projekt, který si klade za cíl vyrovnání emisí CO2, které vznikají při zasílání dopisů. Dodatečné poplatky, které účastnící se podniky platí německé poště, jsou používány na podporu mezinárodních projektů na ochranu klimatu.

Sustainability Report (PDF)

Code of Conduct

Chceme plnit nejvyšší požadavky. Také po lidské stránce. Zde by mělo být samozřejmostí eticky bezúhonné chování v souladu se zákony všech spolupracovníků společnosti Hoffmann. Na podporu při dodržování těchto požadavků jsme vytvořili tzv. Code of Conduct. Jasně definované je jednání s konkurencí, zákazníky a dodavateli – například z hlediska zákazu dohody o ceně a poskytnutí a přijetí výhod. Tento kodex chování je závazný pro všechny zaměstnance. Tento kodex poskytujeme našim partnerským firmám s prosbou o zavedení podobných pravidel, aby bylo zaručeno plnění těchto zásad také mimo firmu.

V košíku

Ke košíku
Ke košíku