Nemški zakon o dobavni verigi (LkSG)

Z uvedbo nemškega zakona o dobavni verigi (LkSG) – splošno znanega kot „zakon o dobavni verigi“ – je zakonodajalec pripravil okvir za odgovorno in trajnostno ustvarjanje vrednosti vzdolž celotne dobavne verige.

Skladnost družbe Hoffmann SE z zahtevami zakona LkSG

Kot vodilni evropski sistemski partner za kakovostna orodja izvajamo trajnostne prakse kot eno naših temeljnih načel. Zavezani smo k trajnostnemu in odgovornemu poslovanju, kot je določeno v politiki družbe Hoffmann SE o spoštovanju človekovih pravic (PDF). Zagotavljanje skladnosti z veljavnimi zakoni in predpisi zadevnih držav predstavlja temelj našega sodelovanja. Spoštujemo tudi kulturno, družbeno, politično ter pravno raznolikost družb in narodov. Prav tako pričakujemo, da tudi naši dobavitelji delujejo v skladu z našimi načeli.

Da bi izpolnili našo obljubo o priznavanju in spoštovanju človekovih pravic, smo pri družbi Hoffmann SE pripravili smernice, ki izražajo naš odnos do nas samih, naših zaposlenih in naših dobaviteljev. V tem kontekstu sta še posebej pomembna kodeks ravnanja v družbi Hoffmann SE (PDF) in kodeks ravnanja za dobavitelje in poslovne partnerje družbe Hoffmann SE (PDF). Slednji zavezuje naše dobavitelje ter poslovne partnerje k spoštovanju etičnih in pravnih standardov. Za družbo Hoffmann SE to pomembno prispeva k trajnostnim praksam v dobavni verigi.

Vzpostavili smo ustrezen sistem obvladovanja tveganj in izvajamo redne analize, da bi prepoznali ter kar najbolj zmanjšali morebitna tveganja za človekove pravice in okoljska tveganja ter preprečili kršitve človekovih pravic ali okoljskih pravic ali jih ustavili oziroma zmanjšali njihov obseg. Z ustreznimi preventivnimi ukrepi preprečujemo tudi kršitve človekovih in okoljskih pravic na lastnem poslovnem področju ali pri dobaviteljih.

Mehanizem za pritožbe

Da bi zagotovili spoštovanje zakona LkSG na lastnem poslovnem področju in v dobavni verigi, smo vzpostavili mehanizem za pritožbe. V skladu s tem postopkom je mogoče vložiti pritožbe in posredovati informacije o človekovih pravicah in okoljskih tveganjih ter kršitvah človekovih pravic ali okoljskih pravic.

Kako je mogoče predložiti pritožbe in pomisleke?

Pritožbe in pomisleke je mogoče predložiti prek spleta z uporabo našega sistema za prijavo nepravilnosti:

Na portal za prijavo nepravilnosti

Kako obravnavamo pritožbe in pomisleke?

Ko prejmemo pritožbe in pomisleke, jih pregledamo in posredujemo odgovornim osebam v nadaljnjo obravnavo. Če je mogoče, nato vzpostavimo stik z osebo, ki je posredovala informacije, da se pogovorimo o dejstvih glede primera in sprožimo potrebne ukrepe za razjasnitev zadeve. Dodatne podrobnosti o postopku so na voljo v našem poslovniku.

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico