Legea germană privind Lanţul de Aprovizionare (lgLA)

Odată cu introducerea legii germane privind Lanţul de Aprovizionare- legiuitorul a creat un cadru pentru crearea de valoare responsabilă şi durabilă de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare.

Respectarea cerințelor lg de către Hoffmann SE

În calitate de principal partener de sistem din Europa pentru instrumente de calitate, practicile durabile sunt unul dintre principiile noastre de bază. Ne angajăm în afaceri durabile şi responsabile, aşa cum sunt stabilite în Politica Hoffmann privind respectarea dreptulor omului (PDF). Conformitatea cu legile și reglementările aplicabile din țările respective este baza cooperării noastre. De asemenea, respectăm diversitatea culturală, socială, politică și juridică a societăților și națiunilor. De asemenea, ne așteptăm ca furnizorii noștri să acționeze în conformitate cu principiile noastre.

Pentru a fi la înălțimea aşteptărilor noastre de a recunoaște și respecta drepturile omului la Hoffmann SE, am implementat linii directoare care exprimă atitudinea noastră față de noi înșine, angajații noștri și furnizorii noștri.Codul de conduită Hoffmann (PDF) şi Codul de conduită Hoffmann pentru furnizori şi parteneri de afaceri (PDF) sunt relevante în acest context. Ultimul se referă la obligativitatea furnizorilor şi partenerilor de afaceri de a ne respecta standardele etice și legale. Pentru noi, acest lucru contribuie în mod semnificativ la practicile durabile în lanțul de aprovizionare.

Am stabilit un sistem adecvat de management al riscurilor și efectuăm analize regulate pentru a identifica și minimiza potențialele riscuri legate de drepturile omului și riscurile de mediu și pentru a preveni, pune capăt sau minimiza amploarea oricăror încălcări ale drepturilor omului sau ale drepturilor de mediu. De asemenea, folosim măsuri preventive adecvate pentru a evita încălcarea drepturilor omului și a drepturilor de mediu în propria noastră zonă de afaceri sau la furnizori.

Mecanismul de reclamație

Pentru a ne asigura că lgLA este respectată în propria noastră zonă de afaceri și în lanțul de aprovizionare, am instituit un mecanism de reclamație. Plângerile și informațiile privind drepturile omului și riscurile de mediu, precum și încălcările drepturilor omului sau ale drepturilor de mediu pot fi raportate prin această procedură.

Cum pot fi depuse plângeri și nelămuriri?

Acestea pot fi depuse online utilizând sistemul nostru dedicat:

Către portalul de plângeri şi reclamaţii

Cum sunt tratate plângerile și reclamaţiile?

La primirea plângerilor și reclamaţiilor, acestea sunt revizuite și transmise persoanelor responsabile pentru procesare ulterioară. Dacă este posibil, căutăm apoi contactul cu persoana care furnizează informațiile pentru a discuta faptele cazului și a iniția măsurile necesare pentru clarificarea chestiunii. Mai multe detalii despre procedură pot fi găsite în regulamentul nostru de procedură.

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături