De Supply Chain Due Diligence-wet (LkSG)

Met de introductie van de Supply Chain Due Diligence-wet (LkSG) - in de volksmond vaak de Supply Chain Act genoemd - heeft de wetgever de randvoorwaarden gecreëerd voor verantwoorde en duurzame waardecreatie in de hele toeleveringsketen.

Voldoen aan de eisen van de LkSG door Hoffmann SE

Als Europa's toonaangevende systeempartner voor kwaliteitsgereedschap is duurzaam gedrag een van onze basisprincipes. In onze Hoffmann SE principeverklaring over respect voor mensenrechten (PDF) verplichten we onszelf tot duurzaam en verantwoordelijk zakendoen. Naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving van de betreffende landen vormt de basis van onze samenwerking. Bovendien respecteren we de culturele, sociale, politieke en juridische diversiteit van samenlevingen en naties. We verwachten ook van onze leveranciers dat ze zich volgens onze principes gedragen.

Om te voldoen aan ons streven om mensenrechten bij Hoffmann SE te erkennen en te respecteren, hebben we richtlijnen geïmplementeerd die onze houding ten opzichte van onszelf, onze medewerkers en onze leveranciers uitdrukken. De gedragsprincipes van Hoffmann SE (PDF) en de gedragscode voor leveranciers en zakenpartners van Hoffmann SE (PDF) zijn hier met name relevant. Deze laatste verplicht onze leveranciers en zakenpartners om ethische en wettelijke normen na te leven. Voor ons bij Hoffmann SE betekent dit dat we een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaam gedrag in de toeleveringsketen.

We hebben een geschikt risicomanagementsysteem opgezet en voeren regelmatig analyses uit om potentiële mensenrechten- en milieurisico's te identificeren en te minimaliseren en om eventuele schendingen van mensenrechten of milieuverplichtingen te voorkomen, te beëindigen of de omvang ervan te minimaliseren. Met behulp van passende preventieve maatregelen voorkomen we ook mensenrechten- en milieurisico's in ons eigen bedrijf of bij onze leveranciers.

De klachtenprocedure

Om ervoor te zorgen dat de LkSG wordt nageleefd in ons eigen bedrijf en in de toeleveringsketen, hebben we een klachtenprocedure opgezet. Klachten en informatie over mensenrechten- en milieurisico's en schendingen van mensenrechten of milieuverplichtingen kunnen daar worden gemeld.

Hoe kunnen klachten en rapporten worden ingediend?

Klachten en meldingen kunnen online worden ingediend via ons meldingssysteem:

Naar het meldingssysteem

Wat gebeurt er met de klachten en rapporten?

Zodra we klachten en meldingen hebben ontvangen, worden ze onderzocht en doorgestuurd naar de relevante personen voor verdere verwerking. Waar mogelijk zoeken we vervolgens contact met de persoon die de informatie heeft verstrekt om de feiten van de zaak te bespreken en de nodige maatregelen te nemen om de zaak op te helderen. Meer informatie over de procedure is te vinden in ons reglement.

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen