OOGBESCHERMING – HOOGWAARDIGE VEILIGHEIDSBRILLEN VOOR UW OGEN

Uw gezichtsvermogen is waardevol - bescherm het!

Meer dan 85% van de zintuiglijke indrukken nemen we waar met onze ogen. Geen enkel ander orgaan geeft ons zoveel informatie. Dit maakt het des te belangrijker om ons gezichtsvermogen te beschermen tegen negatieve invloeden van allerlei aard. Hiertoe behoren gevaren van mechanische aard, zoals vaste stoffen, stofdeeltjes, spanen of splinters. Deze kunnen doordringen in het oog en soms onomkeerbare schade toebrengen aan het gezichtsvermogen. Chemische schade zoals brandwonden worden veroorzaakt door vaste, vloeibare of gasvormige stoffen - bijvoorbeeld zuren, logen, dampen of rook. Bovendien kan UV-licht, laserstraling, infrarood, maar ook zichtbaar licht zonder voldoende oogbescherming optische schade veroorzaken. Bovendien zijn er thermische risico's voor de ogen als gevolg van extreme hitte of koude en risico's van elektrische aard, zoals de hoge temperaturen bij de ontwikkeling van vlambogen tijdens schakelwerkzaamheden.

Alleen al in Duitsland zijn er jaarlijks ongeveer 300.000 oogletsels. Om ervoor te zorgen dat er tijdens gevaarlijk werk niets in de ogen komt, moeten werknemers altijd een veiligheidsbril met een hoog beschermingsniveau dragen. Alleen op deze manier kunnen zij volledig beschermd worden tegen de verschillende gevaren en optimaal presteren. De DGUV-regel 112-192 ‘Gebruik van oog- en gezichtsbescherming’ helpt bij de keuze van de noodzakelijke veiligheidsuitrusting.

SOORTEN VEILIGHEIDSBRILLEN

Welke veiligheidsbril de juiste is, hangt grotendeels af van het toepassingsgebied:

 • Beugelbrillen beschermen tegen mechanische gevaren, bijvoorbeeld tijdens fijnmechanische werkzaamheden.
 • De veiligheidsbril met geïntegreerd leesgedeelte maakt nauwkeurig detailwerk mogelijk.
 • Een ruimzichtbril voorkomt mechanische en chemische beschadiging van de ogen, bijvoorbeeld tijdens stoffige werkzaamheden zoals slijpen of laboratoriumwerkzaamheden.
 • Lasbrillen bieden optimale bescherming tegen thermische en optische gevaren, bijvoorbeeld tijdens las- en soldeerwerkzaamheden.

Heeft u nog vragen? Onze experts helpen u te allen tijde graag verder:

SELECTIECRITERIA VOOR OOGBESCHERMING

Bij de keuze van de geschikte oogbescherming spelen omstandigheden op de individuele werkplek een belangrijke rol. Naast het desbetreffende toepassingsgebied, behoren hiertoe onder meer:

 • Lichtomstandigheden: wisselend, slecht, sterk verblindend licht
 • Werkplek: in gesloten ruimtes, buiten, offshore
 • Stabiliteit: zonder minimumsterkte, voor schokken met verschillende energie, voor temperatuurschommelingen van -5 tot +55 °C.
 • Lichtfilters: UV, infrarood, zonlicht
 • Wettelijke vereisten: Europese normen voor de arbeidsveiligheid

Om rekening te houden met de desbetreffende eigenschappen zijn veiligheidsbrillen verkrijgbaar met diverse brillenglazen en lichttransmissie. Antireflecterende brillen bieden bijvoorbeeld optimaal zicht bij het werken aan felreflecterende onderdelen zonder de ogen te vermoeien en bieden bescherming tegen mechanische gevaren. De blauwe gespiegelde veiligheidsbril is ideaal voor buitenwerk. Het elimineert schittering door reflectie van licht vanaf oppervlakken en beschermt ook tegen mechanische gevaren.

(1) Helder: Voor gebruik binnenshuis, als bescherming tegen mechanische risico's (bijv. stootvastheid).

(2) Geel: Zorgt voor een goed zicht en contrast bij slechte lichtverhoudingen. Bescherming tegen mechanische gevaren.

(3) AR - Antireflex: Voor een optimaal zicht bij het werken aan fel reflecterende onderdelen zonder de ogen te vermoeien. Bescherming tegen mechanische gevaren.

(4) I/O - Indoor / Outdoor: Ideaal voor gebruik bij wisselende lichtomstandigheden (binnen en buiten). Reflecteert zonlicht zonder te veel te verduisteren. Bescherming tegen mechanische gevaren.

(5) CBR - Contrast, blauw licht-reductie, Relax: De tint versterkt het contrast, reduceert blauw licht en zorgt voor ontspannen zicht. Bescherming tegen mechanische gevaren.

(6) Grijs: Zeer geschikt voor werkzaamheden buitenshuis, waar fel zonlicht het oog snel vermoeit. Voldoet aan de eisen van de verkeersveiligheid. Bescherming tegen mechanische gevaren.

(7) Blauw gespiegeld: Ideaal voor gebruik buitenshuis. Elimineert schittering door reflectie van licht van oppervlakken. Bescherming tegen mechanische gevaren.

(8) Polarisatie: Voor activiteiten met storende oppervlaktereflectie. Bescherming tegen horizontale verblinding en mechanische gevaren.

(9) IR: Geschikt voor laswerkzaamheden. Bescherming tegen UV- en IR-straling en mechanische gevaren.

Daarnaast spelen de pasvorm en het draagcomfort een doorslaggevende rol, zodat de medewerker de bril ook daadwerkelijk draagt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om pootjes met kussentjes, de mogelijkheid om de lengte en de hellingshoek van de pootjes aan te passen en om een verstelbare neusbrug. Welke brilmodellen geschikt zijn, hangt af van de individuele eisen die aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) worden gesteld.

OOGBESCHERMING BIJ LASSEN EN LASWERKZAAMHEDEN

Elektrisch laswerk genereert een krachtig helder licht met sterke UV-straling. Zonder adequate bescherming bestaat er een risico op verbranding van het oogbindvlies en onomkeerbare schade. Bovendien kunnen, afhankelijk van de lastechniek, schadelijke stoffen vrijkomen die eveneens het oog binnendringen.Daarom moeten lasbrillen aan hoge eisen voor oogbescherming voldoen. Ze moeten verblinding tegengaan en tegelijkertijd goed zicht garanderen, beschermen tegen UV-licht en krasbestendig. Daarnaast dienen lasbrillen te bestaan uit materiaal dat het inbranden van lasvonken voorkomt.

ASSORTIMENT EN ADVIES BIJ DE HOFFMANN GROUP

Sinds 1919 staat de Hoffmann Group voor maximale kwaliteit in professioneel gereedschap. Deze expertise gebruiken we om onze klanten als systeempartner in de industrie een uitstekend productassortiment op het gebied van oogbescherming te bieden. Het complete assortiment veiligheidsbrillen, veiligheidsbrillen met geïntegreerd leesgedeelte, ruimzicht-veiligheidsbrillen en lasbrillen voor alle veiligheidscategorieën bestaat uitsluitend uit gecertificeerde producten van toonaangevende merken. Het kwaliteitsmerk HOLEX van de Hoffmann-groep is eveneens inbegrepen en biedt een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

Wij geven persoonlijk advies over beschermingsmiddelen. Wij ondersteunen u bij de keuze van de PBM's. Met voorstellen voor oplossingen, geschikte producten en andere adviesdiensten. Neem persoonlijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze hooggekwalificeerde specialisten. Wij begeleiden u professioneel vanaf de risicoanalyse, de productkeuze en draagtests tot en met de scholing van uw medewerkers.

EUROPESE NORMEN VOOR VEILIGHEIDSBRILLEN

In Europa zijn veiligheidsbrillen, net als alle andere onderdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen, onderworpen aan de PBM-verordening 2016/425. De centrale norm op het gebied van veiligheidsbrillen is EN 166. Deze norm regelt alle algemene eisen voor persoonlijke oogbescherming, bijvoorbeeld toepassingsgebieden, normatieve referenties, soorten oogbescherming, algemene definities van termen, correcte etikettering, enz.
Afhankelijk van het toepassingsgebied van de veiligheidsbril, zijn verdere EN-normen en EN ISO-normen voor oogheelkundige optica van toepassing:

 • EN 167: Optische testmethoden
 • EN 168: Niet-optische testmethoden.

Afhankelijk van het filtertype zijn ook de volgende normen van toepassing:
 • EN 169: Filters voor laswerkzaamheden
 • EN 170 + EN 1836: Ultraviolet-veiligheidsfilter
 • EN 171: Infrarood-veiligheidsfilter
 • EN 172: Zonwering voor commercieel gebruik

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OOGBESCHERMING

1. Zijn er speciale veiligheidsbrillen voor brildragers?

Als bedrijf heeft u de mogelijkheid om uw medewerkers te voorzien van een speciale veiligheidsbril op sterkte of overzetbrillen. De eerste variant is een combinatie van een veiligheids- en correctiebril. U bent alleen verplicht de kosten te dragen voor het veiligheidsdeel van een dergelijk model. De investering heeft echter voordelen op lange termijn: Werknemers dragen voortdurend een veiligheids-correctiebril op voorschrift, hetgeen de veiligheid op het werk verhoogt. Bovendien is de kwaliteit van hun werk waarschijnlijk beter dan bij het dragen van een correctiebril en overzetbril. Hier kunnen de glazen beslaan of kunnen door mogelijke reflecties extra gevaren ontstaan.

2 Wanneer moet een werkgever een algemene verplichting invoeren om oogbescherming te dragen?

Dit is het geval als er ondanks de toepassing van organisatorische en technische maatregelen om het risico te verminderen, toch een risico voor de ogen blijft bestaan en een passende oogbescherming dus onontbeerlijk is.

3. Hoe kan het beslaan van lenzen in veiligheidsbrillen worden voorkomen?

Op dit moment is er geen enkele manier om het beslaan van de lenzen volledig te voorkomen. Verschillende fabrikanten hebben bij het ontwerpen echter verschillende methoden ontwikkeld, die het oppervlak van veiligheidsbrillen minder laten beslaan. Modellen die niet beslaan zijn gemarkeerd met het symbool ‘N’. Welke versie het meest geschikt is, kan worden bepaald aan de hand van draagtests in de desbetreffende kritische gebieden.

HEEFT U VRAGEN OVER PBM'S OF WILT U EXTRA ADVIES?

Bij de Hoffmann Group vindt u alles onder één dak:

 • Wij adviseren u individueel
 • Risicoanalyse, hulp bij productselectie, draagtests, scholing en speciale services (handschoenplannen, huidbeschermingsplannen).

Neem contact met ons op

Persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten ook: ademhalingsbescherming, gehoorbescherming, voetbescherming, hoofdbescherming, handbescherming, veiligheidskleding, werkkleding, valbeveiliging en huidbescherming.

Direct kopen

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen