GARANT elektronisk momentnøgle / drejevinkelnøgle HCT

Nøglen til helt specielle momenter.

Den Bluetooth® kompatible GARANT elektronisk momentnøgle HCT (Hoffmann Group Connected Tools) ligger ikke kun godt i hånden - fordelene overvejer også helt klart:

Den har mange optioner til lagring, digitalisering og dokumentation af dine skrueopgaver. Den besværlige overførsel af måleværdier falder bort.

HCT stands for Hoffmann Group Connected Tools and is the platform for digitising your measurement processes. HCT uses state-of-the-art Bluetooth®-enabled tools and innovative apps to automatically transfer measurement data to smartphones, tablets and computers, meaning you can work faster, more effectively, and more accurately than before.

Fordele ved anvendelsen af GARANT momentnøglen via the HCT appen

 • Enkel dokumentation af de målte værdier på tre forskellige måder: Bluetooth app, Bluetooth HID, USB-C kabel
 • Parallel Bluetooth forbindelse til appen og PC for også at sikre en enkel indstilling af momentnøglen ved forbindelse til PCen
  -> mist aldrig mere måleværdier, ingen manuel overførsel, undgå fejlkilder
  -> enkel integration i eksisterende processer via HID overførsel
  -> tidsbesparelse takket være overførsel af alle lagrede værdier via appen.
 • Enkel at integrere i eksisterende produktionsprocesser takket være muligheden for at oprette 10 arbejdsprocesser med op til 10 skrueprofiler i hver. Alt i alt kan der oprettes 100 skrueprofiler
  -> Spar tid og øg kvaliteten. Enkel bearbejdning af de gemte skrueprofiler.
 • Måleområder opnås pålideligt takket være optiske (stort display og LED ring), akustiske og haptiske signaler
  -> gå aldrig mere glip af det rigtige moment takket være stort display, vibration, akustisk signal, LED ringe
 • Lithium-ion-batteri gør besværligt batteriskift unødvendigt. Batteriet kan lades direkte i nøglen eller eksternt.

Disse innovative funktioner understøtter dit arbejde


 • Dataudlevering via Bluetooth® eller via USB-C interface
 • Display: 2.8 tommer TFT display med dobbelt skala, kan dæmpes, batteri- og memory display
 • Forskellige modi kan programmeres (via app eller direkte på værktøjet): Vise moment, udløsende moment / drejevinkel (også med drejevinkelkontrol); skruningsprofiler og meget mere
 • Display og værdier: Peak og Track, drejevinkelmåling, drejevinkel og moment er synlige samtidigt osv.
 • Ergononomisk greb
 • Enkel centermålindlæsning: ikke nødvendigt at omregne med formler
 • Modstandsdygtig mod: olie, fedt, benzin, bremsevæske, Skydrol; beskyttelsesklasse IP40

Find ud af mere om vores GARANT electronisk momentnøgle direkte i vores eShop

Udnyt det fulde potentiale af den elektroniske GARANT momentnøgle med HCT-apps

HCT mobilappen and the HCT Windows appengiver dig mulighed for at tilføje et væld af ekstra funktioner til dit Bluetooth®-aktiverede værktøj. Det betyder, at processerne integreres endnu mere effektivt i dit produktionsflow, og at din virksomheds kvalitetsstandard forbedres betydeligt.

Appene giver dig mange fordele:

 • Klarhed: Én app til flere værktøjsgrupper.
 • Brugervenlighed: Værktøjer kan betjenes og justeres via appen.
 • Spar tid: Automatisk registrering af måleværdierne.
 • Organisation: List og administrer dine værktøjer via appen i fremtiden.

Download nu gratis den overskuelige og tidsbesparende HCT-app:

Tool Tipp GARANT elektronisk moment- / drejevinkelnøgle HCT

Tips & tricks til momentnøgle HCT i anvendelse.

Marko Künstler, Senior Projekt Manager "Product & Process Engineering" fører gennem den praksisnære præsentation.

FAQ GARANT elektronisk momentnøgle

 • 1. Forbindelse til appen: Koblingsrekvirering. Hvad skal der vælges?

  Ved forbindelse til appen kommer dialogfeltet "Koblingsrekvirering". Det anbefales ikke at koble ved at du vælger "Cancel". (Ved kobling forbindes momentnøglen som HID input device, og dermed deaktiveres det mobile slutapparats tastatur (kun iOS).)

 • 2. Tastaturindlæsning i appen (iOS) fungerer ikke mere. Hvad er grunden?

  Momentnøglen er koblet og derfor forbundet som HID input device. Gå til det mobile slutapparats Bluetooth indstillinger på det mobile apparat og frakobl momentnøglen. Derefter forbinder du den igen med appen og vælger "Cancel" når koblingsrekvireringen kommer frem.

 • 3. Kan måledata via HID overføres direkte til det mobile apparat, som momentnøglen er forbundet med samtidig med appen?

  Nej, en HID overførsel af de målte værdier er kun mulig, hvis der ikke er forbindelse til appen på det mobile apparat.

 • 4. Kan jeg ændre momentnøglens navn udenfor appen?

  Nej, en ændring af apparatets navn er kun mulig i appen og gælder kun for det mobile apparat, hvor navnet blev ændret. Navnet DTWxxx forbliver bestående i Bluetooth-indstillingerne på det respektive apparat og kan ikke ændres. (Undtagelse: Android apparater).

 • 5. Når .csv file åbnes i Excel, tilordnes værdierne ikke i cellerne. Hvad kan grunden være?

  .csv filens værdiskilletegn eksporteres i følge nøglens systemsprog. For tysk, fransk, spansk, italiensk er værdiskilletegnet et semikolon (;) og for engelsk et komma (,).

 • 6. Ved overførsel af HID data vises de ikke korrekt. Hvad kan grunden være?

  På nøglen kan HID overførselsdata indstilles for at kunne tilpasse modtagerapparatet fleksibelt. Gå venligst til momentnøglens menu og åben "Forbindelser". Der kan man indstille værdiskilletegn, datasatsskilning, talskilning og tastaturets sprog.

Generelle FAQ om HCT appen kan du finde here.

Flere informationer

Find ud af mere om GARANT elektronisk momentnøgle HCT i eShoppen, i vores online dokumentation eller find ud af mere om temaet HCT app:

Fordele ved at bruge drejningsmomentanalysatoren HCT sammen med en drejningsnøgle HCT:

 • Samtidig visning af måleværdierne fra momentnøglen HCT og momentanalysatoren HCT på displayet på momentanalysatoren.
 • Visning og automatisk evaluering af de maksimale værdier, der opnås af momentnøglen HCT og momentanalysatoren HCT.
 • HCT-drejemomentnøgler, der er blokeret på grund af overbelastning, kan frigøres igen ved hjælp af drejningsmomentanalysatoren.

Flere informationer

Har du spørgsmål?

Træd i kontakt med os!

Vores kompetente fagrådgivere rådgiver dig gerne individuelt om temaet Hoffmann Connected Tools og finder sammen med dig de rigtige værktøjer til dit anvendelsestilfælde. Vi rådgiver dig gerne personligt, pr. telefon og pr. e-mail.

Til rådgivning

Andre interessante emner

Hoffmann Group Connected Tools

Få mere at vide om fordelene og funktionerne ved Hoffmann Group Connected Tools.

HCT Windows app

Få mere at vide om HCT-appen til Windows.

HCT mobilapp

Få alt at vide om HCT-mobilappen til Apple- og Android-systemer.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven