VÆRKSTEDSINDRETNING. GRUNDLAGET FOR EFFEKTIVE ARBEJDSPROCESSER

Værkstedsindretinger støtter den ordentlige afviklinge af alle arbejdsprocesser. Derved kan det dreje sig om produktions-, fremstillings-, montageopgaver, logistik- og kontorarbejde. Ved siden af de funktionelle aspekter spiller sikkerheden ved værkstedsindretningen en ligeså vigtig rolle. Derudover skåner en ergonomisk arbejdsomgivelse medarbejderens sundhed. Alle disse punkter er også del af arbejdsbeskyttelsen, som virksomheder skal garantere for deres medarbejdere.

Værkstedsindretning er nødvendig i alle områder, blandt andet til værksted, produktion, montage, vedligeholdelse, fabrikshal, lager, laboratorium, kontor, skoler og sociale indretninger.

De omfatter eksempelvis:

 • Skriveborde og arbejdsdrejestole
 • Lagerreoler
 • Filebænke og montagearbejdspladser
 • Værktøjeskabe samt
 • Løsninger til opbevaring og til transport af værktøjer.

HVAD SKAL JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ VED VÆRKSTEDSINDRETNING?

Udover det egentlige driftsbehov spiller en ergonomisk arbejdsomgivelse samt en effektive organisation af arbejdsprocesserne en afgørende rolle.

Ergonomi som del af arbejdsbeskyttelsen

Da dine medarbejdere tilbringer lang tid på arbejdspladsen, er ergonomi meget vigtig. Designet af arbejdspladsen og arbejdsomgivelserne er en væsentlig bestanddel af arbejdspladsbeskyttelsen. Et ergonomisk driftsudstyr er derved skræddersyet optimalt til medarbejderen og hans arbejdsbetingelser. De sørger for forbedrede arbejdsprocesser, øger ydelsesevnen og skåner sundheden. Især fejltider pga. syge medarbejdere kan reduceres vedvarende vha. de rigtige driftsmidler. Den , der realiserer de rigtige forholdsregler, har sundere medarbejdere og derved lavere omkostninger.

Organisation af optimale arbejdsprocesser

Den, der udformer arbejdsprocesser effektivt, skaber det bedste grundlag for en højere produktivitet og kvalitet. I forbindelse med effektiv værkstedsindretning har to metoder vist sig at være succesrige: 5S-metoden og 6S-metoden. De støtter en standardiseret arbejdsorganisation og undgår lange transportveje, ventning samt unødvendig søgning efter værktøjer eller materialer.

Bogstavet S står derved for følgende begreber:

 1. Selektering
 2. Sortering
 3. Soberhed
 4. Standardisering
 5. Selvdisciplin
 6. Sikkerhed

Få mere at vide på vores temasider:

Ergonomi på arbejdspladsen og i arbejdspladsens omgivelse

Ergonomiske arbejdspladser forbedrer medarbejderens sundhed, motivation og effektivitet.

Effektivitet på arbejdspladsen: 5S-metoden/6S-metoden

En effektiv organisation af arbejdspladsen muliggør kvalitetsarbejde.

HVORDAN PLANLÆGGER JEG MIN VÆRKSTEDSINDRETNING?

En effektiv værkstedsindretning forlanger en intensiv planlægning. Udover rummenes type, der skal indrettes, spiller de interne arbejdsprocesser en vigtig rolle. Værkstedsindretningen skal støtte processerne bedstmuligt.

Et lager kræver eksempelvis en anden indretning end et kontor eller en produktionshal. I lagerindretningen handler det om en effektiv logistik og rentabelt arbejde ved vareindgang og -udgang. I et kontor er skiveborde, ergonomiske stole og mappeskae de vigtigste elementer. Derimod hører filebænke, værkstedsskabe og værkstedsvogne til i et håndværksfirma eller en produktionshal.

For at kunne finde ud af de præcise krav gennemføres der en analyse af behov. Efterfølgende kan de nødvendige genstande til værkstedsindretningen vælges og planlægges. Vores kompetente team af fagrådgivere støtter dig gerne ved disse skridt.

En effektiv værkstedsindretning omfatter følgende elementer:

Arbejdspladssystemer

Med workstations og filebænke indretter du arbejdspladser optimalt.

Værktøjsskabe

Ordentligt sorteret værktøje fremmer effektive arbejdsprocesser i driften.

Vareudleveringssystemer

En optimal logistik støttes af vareudleveringsystemer og værktøjsudleveringssystemer.

Værkstedsvogne

De passende værkstedsvogne støtter organisationen samt effektive processer på arbejdspladsen.

Transportvogne

Dermed kan dine medarbejdere transportere værktøjer eller materialer hurtigt og skånende.

Lagerteknik

Med lagerskabe og -reoler skaber du orden i firmaet.

Miljøteknik

For at lagre farlige stoffer iht. norm eller arbejde med dem, findes der speciel miljøteknik.

Stigeteknik

Med stiger og platforme opnår dine medarbejdere meget nemt højere liggende anordninger.

Rumsystemer og containere

Optimér din værkstedsindretning med halkontorer, skillevægssystemer og containere.

ØNSKER DU EN RÅDGIVNING OM VÆRKSTEDSINDRETNING?

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted: Fra konception til 3D-planlægning og montage står vi altid gerne til rådighed med vores know-how.

Sammen med dig udvikler vi en løsning, der er skræddersyet præcist til dine krav. Således udformer du dine arbdjsprocesser mer effektivt og øger din produktivitet.

 • Kompetent rådgivning fra analyse af behov til montage.
 • Perfekt produkt- og løsningsudvalg til mere effektive arbejdsprocesser.
 • Markant omkostnings- og tidbesparelse.

Forespørgel om personlig rådgivning

GLOSSAR - VIGITGE BEGREBER FRA A TIL Å

I vores glossar finder du de vigtigste begreber omkring temaet værkstedsindretninger. Hertil hører for eksempel griberum, synsrum, ESD ell de såkaldte enhånds-skuffe-enkeltoplåsning. Find desuden af, hvad REACH-forordningen indeholder og hvilke containeregenskaber en CSC-certificering omfatter.

Direkte køb

Er du ny kunde?

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven