ZAŘÍZENÍ PROVOZŮ: ZÁKLAD PRO EFEKTIVNÍ PRACOVNÍ POSTUPY

Zařízení provozů podporují správný průběh všech pracovních procesů. Může se přitom jednat o výrobní, montážní, logistické a kancelářské činnosti. Kromě funkčních aspektů je u vybavení provozů stejně důležitá také bezpečnost. Ergonomické pracovní prostředí chrání také zdraví zaměstnanců. Všechny tyto body jsou také součástí ochrany při práci, kterou musí podniky svým zaměstnancům zajistit.

Zařízení provozů jsou potřebná v mnoho oblastech, např pro dílnu, výrobu, montáž, opravy, výrobní halu, sklad, laboratoř, kancelář, školy a sociální zařízení.

Zahrnují například:

 • Psací stoly a pracovní otočné židle
 • Skladové regály
 • Pracovní stoly a montážní pracoviště
 • Skříně na nářadí
 • Řešení k ukládání a přepravě nástrojů

NA CO JE POTŘEBA DBÁT PŘI VYBAVENÍ PROVOZŮ?

Kromě specifické potřeby na vybavení podniku je důležité také ergonomické pracovní prostředí a efektivní organizace pracovních procesů.

Ergonomie jako součást ochrany při práci

Vaši zaměstnanci tráví na svém pracovišti hodně času, proto je ergonomie obzvláště důležitá. Zařízení pracoviště a pracovního prostředí je základní součástí ochrany při práci. Ergonomické vybavení provozů je přitom optimálně přizpůsobeno zaměstnanci a jeho pracovním podmínkám. Zajišťuje lepší pracovní procesy, zvyšuje výkonnost a chrání zdraví. Díky správným provozním prostředkům mohou být trvale sníženy především absence nemocných zaměstnanců. Odměnou při realizaci správných opatření vám budou zdravější zaměstnanci a snížení nákladů.

Organizace pro optimální pracovní procesy

Efektivní uspořádání pracovních procesů vytváří nejlepší předpoklady pro vysokou produktivitu a kvalitu. U efektivních zařízení provozů se osvědčily dvě metody: metoda 5S a metoda 6S. Podporují standardní organizaci práce a omezují dlouhé přepravní cesty, čekání a také nepotřebné hledání nástrojů nebo materiálů. Písmeno S je počátečním písmenem těchto pojmů (překlad):

 1. Utřídit
 2. Uspořádat
 3. Čistota
 4. Standardizace
 5. Osobní disciplína
 6. Bezpečnost

Další informace k tématu ergonomie a efektivita naleznete na následujících stránkách:

Ergonomie na pracovišti a v okolí pracoviště

Ergonomická pracoviště pozitivně ovlivňují zdraví, motivaci a efektivitu zaměstnanců.

Efektivita na pracovišti: Metoda 5S/6S

Efektivní organizace pracoviště umožňuje kvalitní práci.

JAK MOHU PLÁNOVAT ZAŘÍZENÍ PROVOZŮ?

Efektivní zařízení provozů si vyžaduje intenzivní plánování. Kromě druhu místností, které se zařizují, jsou důležité také interní průběhy práce. Vybavení provozů by mělo tyto průběhy co nejlépe podporovat.

Ve skladu je například potřebné jiné vybavení než v kanceláři nebo ve výrobní hale. U vybavení skladu je důležitá efektivní logistika a hospodárnost práce při příjmu a výdeji zboží. V kanceláři jsou pak nejdůležitějšími prvky psací stoly, ergonomické židle a skříně na spisy. Do vybavení řemeslného podniku nebo výrobní haly pak patří pracovní stoly, dílenské skříně a vozíky.

K určení přesných požadavků se v závodě provede analýza potřeby. Na základě této analýzy je pak možné zvolit a naplánovat předměty pro vybavení provozů. Náš kompletní tým odborných poradců vás přitom rád podpoří.


Efektivní zařízení provozů obsahuje tyto prvky:

Systémová pracoviště

Optimálním vybavením pracoviště jsou pracovní stanice a stoly.

Skříně na nářadí

Řádně roztříděné nástroje podporují efektivní pracovní průběhy v podniku.

Systémy pro výdej nástrojů

Optimální logistika je podporována systémy pro výdej zboží a systémy pro výdej nástrojů.

Dílenský vozík

Vhodný dílenský vozík podporuje organizaci a také efektivní průběhy na pracovišti.

Přepravní vozík

Pomocí těchto vozíků mohou vaši zaměstnanci rychle a šetrně přepravovat nástroje nebo materiály.

Skladová technika

Pomocí skříní a regálu na skladování vytvoříte v podniku pořádek.

Technika životního prostředí

Pro normované uskladnění nebo manipulaci s nebezpečnými látkami se dodává speciální ekologická technika.

Žebříky a pracovní plošiny

Pomocí žebříků a podest se vaši zaměstnanci snadno dostanou k výše umístěným zařízením.

Prostorové systémy a kontejnery

Optimalizujte své zařízení provozů pomocí kanceláří v halách, systémů dělicích příček a kontejnerů.

POTŘEBUJETE PORADIT PŘI ZAŘÍZENÍ PROVOZŮ?

U Hoffmann Group získáte vše z jednoho zdroje: Od fáze konceptu přes 3D projekt až po montáž je vám neustále k dispozici naše know-how. Společně s vámi vyvineme řešení, které bude přesně odpovídat vašim požadavkům. Zefektivníte tak své pracovní procesy a trvale zvýšíte svou produktivitu.

 • Kompetentní odborné poradenství od analýzy potřeb až po montáž.
 • Perfektní výběr produktů a řešení pro efektivnější pracovní postupy.
 • Výrazná úspora času a nákladů.

Kontaktujte nás

GLOSÁŘ – DŮLEŽITÉ POJMY OD A DO Z

V našem glosáři najdete nejdůležitější pojmy v oblasti zařízení provozů. Najdete zde pojmy jako např. manipulační prostor, vizuální prostor, ESD nebo tzv. odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou. Také se dozvíte, co je obsahem nařízení REACH a které vlastnosti kontejnerů zahrnuje schválení CSC.

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku