STIGER OG PLATFORME - TESTET SIKKERHED MED DEN RIGTIGE STIGE

Stigeteknik er mere end kun et ord for en god stige. Begrebet betegner et testet og sikkert arbejds- eller hjælpemiddel til at stige sikkert op eller ned. Der eksisterer en masse normer og forskrifter om stigeteknik. Og dette med en god grund, for dermed kan man minimere faren for uheld markant. Her præsenterer vi de vigtigste normer og viser dig, hvad du skal være opmærksom på ved stiger – fra den enkle trappestige til profi-stigen.

RETNINGSLINJER OG DIN-NORMER – BESTEMMELSER FOR ALLE STIGER

For stigeteknik gælder i det væsentlige normerne DIN 131-1 til 131-7, DIN EN 14183 samt TRBS 2121 del 2. De reglementerer i sær betegnelser og konstruktionstyper, funktionsmål, krav og anvendelse samt den nødvendige kontrol. Derved bringes eksempelvis trinflader og højder i forbindelse med konstruktionstyper. Således skal et arbejds-/trappepodest fra en meter have et gelænder. Og først fra en minimumflade på 33 x 52 cm må det øverste trin på en stige anvendes som „arbejdspodest“.

Derudover reglementeres også sikkerhedsmarkeringer og brugerinformationer med DIN-normerne. DIN EN 131-1/-2 spiller derved en særlig rolle. Den blev ændret i januar 2018. Siden da gælder inddelingen af stiger i to klasser: professional til erhvervsbrug og non-professional til privat brug. Baggrunden er den højere belastning for stigen, der dagligt bruges professionelt. Normer regner her med 50.000 cyklusser, hvorimod der ved privat brug regnes med 10.000 cyklusser. Stigerne, der er beregnet til erhvervsbrug, skal opfylde markant højere kontrolkrav. Således skal stiger fra 3 m længde for eksempel have en større ståbredde (vha. en fast monteret tværtraverse eller konisk konstruktion). Om en stige må anvendes til det private (1) eller professionelle område(2), kan man som regel se vha. piktogrammer.

Ændringer af TRBS 2121 del 2:
Vha. TRBS (tekniske regler for erhvervssikkerhed og resultater om driftssikkerhedsforordning) bestemmes de forskellige forpligtelser ved anvendelse af arbejdsmidler nærmere. Disse skal arbejdsgiveren tage hensyn til ved fastlæggelsen af sikkerhedsforanstaltninger. TRBS 2121 del 2 gælder for arbejdsgiveren og hans ansatte. Derved skelnes der mellem stiger som færdselsåre og stiger som højtlejret arbejdsplads. Her giver vi dig en oversigt over væsentlige forandringer pga. TRBS 2121 del 2:

Stiger som færdselsåre

6 til 8 meter: Indskrænket anvendelse
Stiger kun tilladt ved meget sjælden brug. Ved hyppig anvendelse: Vælg alternativ, f. eks. fastmonteret stige, trappe, etc.

1 til 5 meter: Uindskrænket anvendelse
Op til en højde på 5 m må stiger og trappestiger anvendes som færdselsårer, hvis anvendelsen af andre, mere sikre arbejdsmidler ikke er forholdsmæssig. Ad- og afgang til højere liggende arbejdsplads skal gennemføres på en sikker måde (fareanalyse).

Stiger som højtliggende arbejdsplads

6 til 8 meter: Ingen anvendelse
Stige ikke tilladt. Vælg alternativ, f.eks. arbejdsplatform, stillads, etc.

3 til 5 meter: Indskrænket anvendelse
Stiger med trin eller platform nogen gange tilladt. Maks. anvendelsesvarighed: 2 timer

1 til 2 meter: Uindskrænket anvendelse
Stiger med trin, fasthængningsstige eller platform tilladt. Ubegrænset varighed.


Anvendes stiger også som arbejdsplads, kræver den redigerede TRBS 2121 del 2 explicit trin i stedet for ribber – lige meget hvilken type stige, det drejer sig om. Alternativt kan stiger udstyres med egnede påhængspodester eller -trin. Dette er en hurtig og prisfordelagtig mulighed for at kunne anvende eksisterende stiger iht. TRBS.

VÆLG DEN RIGTIGE STIGELÆNGDE OG STILLADSHØJDE

EU-retningslinje 2009/104/EG foreskriver, at anvenderen til enhver tid skal kunne stå sikkert og holde sig sikkert fast. I Tyskland realiseres denne retninglinje vha. BetrSichV. Ved valget af stigestørrelse/-længde skal man tage hensyn til:

 • Anlægsstiger må kun bestiges til fjerdeøverste trin/ribbe.
 • Stiger med trin på begge sider må kun bestiges til tredjeøverste trin/ribbe.
 • Universalstiger i anvendelse som „trappestige med påsat skydestige“ må kun bestiges til femteøverste ribbe.
 • Trappestiger med platform og podeststiger skal vælges således, at anvenderen kan nå den maksimalt krævede arbejdshøjde, uden at skulle strække sig, fra platformen.
 • Til enkel fastlæggelse af den rigtige anlægsvinkel tjener den såkaldte albuemetode. Dertil stiller du dig oprettet ved det første trin på den opstillede stige og strækker den vinklede arm i retning af stigen. Ligger albuen så i flugt med trinnet, er anlægsvinklen korrekt.

Valget af den rigtige stige retter sig efter den krævede arbejdshøjde:

1. Arbejdshøjde = standhøjde + 1,50 m
2. Rækkehøjde = standhøjde + 2,00 m

Arbejdshøjde = blå
Rækkehøjde = grøn
Standhøjde = rød

Beregning af stigelængden

Krævede minimumstigelængde (i m) ved følgende opstillingsvinkel

Calculating the ladder length

Eksempel for beregning af minimumstigelængden:
Lodret højde (øverste anlægspunkt) = 6,00 m
Ved anvendelse af stige med ribber (70° hældningsvinkel): 6,00 m x 1,064 = 6,40 m

INGEN ANVENDELSE UDEN REGELMÆSSIG KONTROL

For at en en stige også opfylder alle forskrifter langfristet, skal der foretages kontrol. Regelmæssigt skal en egnet, kvalificeret person i virksomheden teste, dokumentere og forsyne stiger med kontrolplaketter. Dertil gælder en udover en enkel syns- og funktionskontrol følgende kriterier og funktionstests:

 • Vangestabilitet
 • Standudvidelse
 • Torsionstest (ved stiger og anlægsstiger)
 • Permanent belastningstest
 • Base-Slip-test

Tidsafstanden for kontrollen retter sig specielt efter anvendeseshyppighed, belastning ved anvendelse samt hyppigheden og opdagede manglers alvorlighed ved tidligere kontroller. Udover de ovennævnte retningslinjer skal firmaet derved tage hensyn til følgende love og forordninger med hensyn til en stigekontrol:

 • Arbejdssikkerhedsloven (ArbSchG)
 • Driftssikkerhedsforordningen (BetrSichV)
 • DGUV Information 208-016

RINGE STIGER – HVORDAN FØRSTE BLIK KAN BEDRAGE

Den, der sammenligner stiger med hinanden, holder sig ofte til antal trin eller vægten. Men begge ting er ingen god rettesnor til at identificere kvalitet. For afstanden mellem trinnene kan være meget forskellig. Flere trin betyder altså ikke altid mere højde. Ergonomisk er en trinafstand på 280 mm – er den mindre end det, er op- og nedstigningen mindre komfortabel. Ofte undervurderes også breddens vigtighed. En stige skal være mindst 350 mm bred, for så står den sikkert og begrænser ikke bevægelsesfriheden ved arbejdet.

Forarbejdningen af stigen spiller ligeledes en stor rolle. Ringe stiger med flere dele arbejder med en større overlapning for at udligne svage vanger – det koster i længden. Nitter eller en enkel forsvejsning tyder på dårlig holdbarhed. Førsteklasses stiger er konstrueret med beslag og skruer, således at man kan udskifte dele. Kunststofkapper på fødderne skal være fast monteret, for at de ikke går tabt ved transport eller sågar er en fare for den sikre stand.

Forsigtighed er også rigtig ved meget lette stiger – reduceringen af vægt kan koste dyrt med hensyn til standsikkerheden. Og det der skinner, er ikke altid guld værd: Flot skinnende aluminium er ofte strukket aluminium, som er markant mindre holdbart.

HVILKE TYPER AF STIGER OG PLATFORME FINDES DER?

Principielt skelner man ved stiger mellem følgende typer:

Trappestiger

Man kan få forskellige udførelser - med trin på en side eller på to sider, fra enkelt alustiger til et premiumprodukt med ekstra skridsikkert GripStep.

Stige

Enkelte stiger betegnes som lænestiger. Flerdelte modeller kan fås som stik-, skubbe- eller teleskopstiger. For alle gælder DIN EN 131-1/-2.

Arbejdspodest

Ved posdester står stabiliteten i forgrunden. Det skal være stift i opstillet tilstand, og have en bred trædeflade og platform på mindst 33x52cm.

Maskintrappestige

En trappestige er en lille kompakte konstruktion og har et eller flere trin. Dens trædeflade er bredere end et arbejdspodest eller klaptrappestige.

Udover stigeteknik hører også arbejdspladssystemer, værktøjsskabe, værktøjsudleveringssystemer, værkstedsvogne, transportvogne, lagerteknik, miljøteknik samt rumsystemer og containere til værkstedsindretning. Få også mere at vide om temaerne ergonomi på arbejdspladsen og 5S-metoden. Her kommer du til oversigten.

RÅDGIVNING TIL STIGER OG PLATFORME

Vores fagrådgiver for værkstedsindretning rådgiver dig gerne omkring den perfekt passende stige til dit firma. Ved forespørgsler, der både handler om stiger og om faldsikring, tager vi ved behov vores rådgiver for personlige værnemidler med. Vores eksperter hjælper dig videre i personlige samtaler, på telefonen eller pr. email.

Forespørgel om personlig rådgivning

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven