ERGONOMISK ARBEJDSPLADS - TIL DINE MEDARBEJDERES SUNDHED

Ergonomien beskæftiger sig med det menneskelige arbejde og det lovmæssighed. Den kigger på spørgsmålet om, hvilke ydelser medarbejderen er i standt til og hvor grænserne ligger. Med hensyn til et ergonomisk arbejdspladsdesign betyder det: Arbejdspladserne, arbejdsmidlerne, arbejdssystemerne og omgivelsen skal vær tilpasset menneskets behov – lige meget om det er på kontoret, på værkstedet eller på lageret. En ergonomisk arbejdsplds mål er det at reducere fysiske problemer og psykiske belastninger så vidt muligt. Samtidig skal medarbejderen kunne arbejde effektivt og fejlfrit.

Også hvis indretningen af en sådan arbejdsplads til at begynde med tilsyneladende er omkostningeintensiv, resulterer det i talrige fordele og i sidste ende omkostningsbeaprelser. Faren for ulykker og erhvervsbetingede sygdomme synker. Derfor reduceres fejldage vedvarende.

Tængende nødvendige fagkræfter, der på grund af selskabets ældning i fremtiden skal arbejde længere i firmaet, forbliver sunde og fitte i længere tid. Medarbejderne er derudover mere effektive og motiverede, hvilket også kommer arbejdskvaliteten til gode. Derudover føler de sig alt i alt bedre tilpas og mere tilknyttet til virksomheden, da de erfarer anerkendelse.

REALISERERING AF OPTIMAL ERGONOMI PÅ ARBEJDSPLADSEN

Mange faktorer har indflydelse på medarbejdernes ydelsesevne på arbejdspladsen. Det er vigtigt at identificere de forskellige problemområder og at finde de tilsvarende løsninger.

Larm er en vigtig faktor

Larm er en faktor, der ofte undervurderes. Høreevnen er efter synet det andenvigtigste sanseorgan og kan, hvis det bliver beskadiget, ikke repareres. Forstyrrende lyde på arbejdspladsen kan komme far omgivelserne, fra andre kollegaer i samtale eller fra maskiner, hvor den ansatte arbejder.

Lydniveauet skal ligge under 55 decibel for ikke at beskadige sundheden. Løsninger til dæmpning af larm skal i første linje anvendes ved kilden for eksempel ved hjælp af:

 • Lydabsorbere i form af akustikplader eller -vægge samt lydbeskyttelsesmåtter
 • Skabe, skillevægge og lydbeskyttelsekabiner
 • tilstrækkelig plads mellem to arbejdspladser

Denne optimale lyddæmpning af larmkilder medfører aflastning af høreevnen og muliggør koncentreret arbejde også i højlydte fabrikshaller. Da det ikke er nødvendigt at bære beskyttelsesudstyr i rum- og skillevægsystemer, har medarbejderne mestmulig komfort og ergonomisk bevægelsesfrihed.

En effektiv lyddæmpning kan realiseres med følgende elementer:

Rum- og skillevægsystemer

Til adskillelse af rum i produktionshaller eller storrumkontorer.

Containere

Fleksibelt rumdesign til arbejdspladser, teamwork, kontorer og pauser.

Behageligt klima til behageligt arbejde

Alt efter arbejdets intensitet gælder andre temperaturer og luftens fugtighedsgrader som behagelige. Siddende, let håndarbejde kan man bedst udføre ved 20 grader celsius. Ved anstrengende kropsligt arbejde synker den ideelle arbejdstemperatur allerede til 12 grader celsius. Luftfugtigheden skal ligge mellem 40 og 60 procent. Regelmæssig stødluftning samt planter med store blade bidrager specielt i kontrorum til et behageligt arbejdsklima. Trækluft bør ikke undervurderes, hvilket også kan opstå pga. mangelfuldt idolerede vægge, gulve og vinduer. Her kan der gøres bod på dette vha. installering af skillevægge eller en forskubning af arbejdspladsen.

Fakt er, at et godt rumklima virker sundhedsfremmende og øger ydelsesevnen.

Orden til en optimal arbejdsorganisation

Sorteringssystemer samt en effektiv organisation støtter en ergonomisk arbejdsmåde.

Således skal medarbejderne ikke lede længe efter de nødvendige apparater, hvorved de sparer transportveje og tid.

Opbevaringstedet retter sig derved efter anvendelseshyppighede: dagligt, ugenligt, månedligt.

De apparater, der bruges mest, skal være enkle og hurtigt at nå. Disse regler er del af 5S-metoden. Den velkendte forbedringsmetodik, der stammer fra Japan, sørger i fem skridt for en ordentlig, ren, organiseret, sikker og ydelseskompatibel arbejdplads.

Den forankres som proces i virksomhedens kultur og leves af medarbejdere på alle hirarkitrin.

Mere om 5S-metoden og en optimale arbejdsorganisation kan du finde her.

Farve- og lyskoncepter til velbefindende og et effektivt arbejdsdesign

Komplekse arbejdsprocesser kræver hele arbejdsrummets højere opmærksomhed . Derved spiller farve- og lyskonceptet en afgørende rolle. Farver opfylder flere funktioner i en ergonomisk ogivelse. De bruges til markering af informationer, giver sikkerhed ved orientering og hjælper med at holde orden. Derudover har farver en psykologisk virkning: Grøn virker for eksempel beroligende, gul giver energi. Et attraktivt design i værksteder, produktionsrum og laboratorier støtter arbejdsgiverens kvalitetskrav og øger medarbejdernes beredskab til at behandle deres arbejdspladser odentligt. En velplejet, godt indrettet og pæn arbejdsomgivelse virket i det hele tage positivt på medarbejdernes velbefindende og effektivitet.

På enhver arbejdsplads er det derudover vigtigt at sørge for tilstrækkeligt dagslys og et blik udendørs. Samtidig skal blændende solindstråling undgås, for at ydelsesevnen ikke indskrænkes. En ergonomisk arbejdspladsbelysnings styrke svarer til den tilsvarende arbejdsopgave. Som tommelfingerregel gælder: Jo mindre detaljer, desto lysere skal lyset være. Også farvetemparaturen er herved vigtig.

Den optimale belysning er et mix af direkte og indirekte belysning, en arbejdspladslampe samt dagslys.

1. Rumbelysning:

 • Diffust lys.
 • Belysning med få skygger.
 • Baggrundsbelysning.

2. Arbejdspladsbelysning:

 • Umiddelbart omgivelsesområde.
 • Individuelt dæmpeligt og indstilleligt.

3. Arbejdsafhængig belysning:

 • Lille lyskegle til synsopgavernes belysning.
 • Individuelt dæmpeligt og indstilleligt.

Arbejdsafhængig belysning og forstørrelse:

 • Opfylder højeste krav til synet.
 • Individuelt dæmpeligt og indstilleligt.
 • Dobbelt forstørrelse og stort synsfelt.
 • Lille lyskegle til synsopgavens område.

INDIVIDUELT ARBEJDSPLADSDESIGN

Talrige yderligere kriterier er vigtige for en ergonomisk arbejdsplads.

Griberum og synsrum

Hver medarbejder har individuelle kropsmål og derved et forskelligt griberum. Dette begreb betegner en arbejdsplads´område, hvor den ansatte kan nå alle elementerne uden at forlade sin sidde- eller stålplads.

Menneskets synsrum er kun skarpt i et lille område. Derfor skal gribe- og synrummet afstemmes optimalt i forhold til hinanden for at undgå unødvendige hovedbevægelser samt hyppigt buk efter utensilier.


Griberum i maksimalt blikfelt:
• Til grovmotorisk bevægelse.
• Kun over- og underarmsbevægelse, til opgaver, der ikke kræver fokusseret syn og gribning uden direkte visu­el kontrol er ufarligt.

Arbejdscentrum – tohånds-zone i optimalt blikfelt:

 • Optimalt til arbejde med begge hænder.
 • I medarbejderens synsfelt.
 • Til finmotorisk bevægelse.
 • Ren underarmsbevægelse, til opgaver, hvor præcis visuel kontrol er nødvendig.

Enhåndszone i maksimalt synsfelt:

 • Til håndtering af og til.
 • Med skulder- og kropsbevægelse.

Stå og sidde

For at undgå muskel-skelet-sygdomme skal det være muligt at arbejde rygskånende. Løsninger er her for eksempel højdeindstillelige arbejdsstole og arbejdsborde, der sørger for en optimal siddeposition. Den ideelle arbejdshøjde ligger mellem 800 mm og 1500 mm. Fordi arbejde over hjertehøjde eller bukning under 800 mm belaster kroppen overproportionalt, bør dette undgås.

Ikke kun arbejdspladsen men også arbejdsmidlerne kan tilpasses til den individuelle kropsstørrelse. Med et højdeindstillingsapparat kan man for eksempel uden problemer indstille skruestikken og emnet til den optimale arbejdsposition. Denne tilpasning er specielt vigtig for unge i uddannelse på skoler og læreværksteder for at forhindre holdningskader med slemme følger i vækstfasen.

Ved stående arbejde er skridsikre anti-træthedmåtter en stor fordel. De fremmer ved hjælp af deres fjedrende overflade en bedre vægtfordeling og dermed færre muskel- og ledsmerter, øger derfor ydelsesevnen og giver højere arbejdseffektivitet samt øger medarbejderes velbefindende.

Løfte og bære

Hvis medarbejdere permanent skal bære tung last, kan beskadigelse af hvirvelsøjlen være resultatet.

Derfor foreskriver lovgiveren alt efter køn, alder og kropslig kondition den maksimalt rimelige lastvægt. Transportvogne aflaster medarbejderne og skåner deres sundhed.

Arbejdsmidler fast i hånden

Det er vigtigt at vælge arbejdsmidler, hvis greb er ergonomisk formede samt er skridfaste og udstyret med et softgrip. Høj gribefasthed er specielt ved våde og fedtede hænder vigtigt. Kun den, der har rigtig fat på sin skruetrækker, rullevogn eller sin stige, kan også arbejde ergonomisk, sikkert og effektivt.

En ergonomisk værkstedsindretning indeholder følgende elementer:

Filebænke og systemarbejdspladser

Arbejdspladssystemer til ethvert krav: højdeindstillelig og mobil.

Værkstedsvogne og mobile filebænke

Til en effektiv orden og organisation af alle apparater på arbejdspladsen.

Arbejdsstole, sidde- og ståhjælp

Bekvemt arbejde takket være ergonomisk sidde- og ståhjælp samt arbejdsdrejestole.

Arbejdspladsbelysning

Holdbare LED-lysløsninger til arbejdspladser, vægge og skabe.

Hjælpmidler til at løfte last

Transportere tung last med transportvogne hurtigt og enkelt.

Arbejdspladsmåtter

Stå og arbejde behageligt takket være fjedrende overflade.

Ergonomi er en del af den præventive arbejdsbeskyttelse. I mange områder er der derudover personlige værnemidler (PPE) nødvendige, for eksempel øjenværn, høreværn, hoved- og åndedrætsværn, handsker eller arbejdssko. De beskytter medarbejderens sundhed yderligere.

Få mere a vide om PPE

Udover ergonomi på arbejdspladsen er også 5S-metoden et vigtigt tema. Til værkstedsindretning hører også arbejdspladssystemer, værktøjsskabe, værktøjsudleveringssystemer, værkstedsvogne, transportvogne, lagerteknik, miljøteknik, stigeteknik samt rumsystemer og containere. Her kommer du til oversigten.

ØNSKER DU EN RÅDGIVNING OM VÆRKSTEDSINDRETNING?

Ergonomiske kompletøsninger fra ét sted: Fra konception via 3D-planlægning til montage står vi altid gerne til rådighed med vores know-how.
Vores ekspertteam til værkstedsindretning rådgiver, planlægger og udarbejder sammen med dig omfattende og helhedede ergonomiske arbejdspladser, der er skræddersyet præcist til dine krav. Således designer du dine arbejdsprocesser mere effektivt og øger din produktivitet.

 • Kompetent rådgivning fra analyse af behov til montage.
 • Perfekt produkt- og løsningsudvalg til mere effektive arbejdsprocesser.
 • Markant omkostnings- og tidbesparelse.

Forespørgel om personlig rådgivning

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven