A német ellátási láncról szóló törvény (LkSG)

A német ellátási láncról szóló törvény (LkSG) – közismertebb nevén Supply Chain Act – bevezetésével a jogalkotó megteremtette a felelős és fenntartható értékteremtés kereteit a teljes ellátási lánc mentén.

Az LkSG követelményeinek való megfelelés a Hoffmann SE által

Európa vezető rendszerpartnereként a minőségi szerszámok terén, egyik alapelvünk a fenntartható gyakorlat betartása. Elkötelezettek vagyunk a fenntartható és felelős üzleti tevékenység mellett, ahogy azt vállalatunk is megfogalmazza nyilatkozatában. Hoffmann SE politikai nyilatkozata az emberi jogok tiszteletben tartásáról (PDF).

Együttműködésünk alapja az adott országok vonatkozó törvényeinek és előírásainak betartása. Tiszteletben tartjuk a társadalmak és nemzetek kulturális, társadalmi, politikai és jogi sokszínűségét is. Szállítóinktól is elvárjuk, hogy elveink szerint járjanak el.
Annak érdekében, hogy eleget tegyünk az emberi jogok elismerésére és tiszteletben tartására vonatkozó követelésünknek a Hoffmann SE-nél, olyan irányelveket vezettünk be, amelyek kifejezik önmagunkhoz, alkalmazottainkhoz és beszállítóinkhoz való hozzáállásunkat.

A Hoffmann SE Magatartási kódexe (PDF) és a Hoffmann SE Magatartási Kódexe Szállítói és üzleti partnerei számára (PDF) különösen fontosak ebben az összefüggésben.

Ez utóbbi kötelezi beszállítóinkat és üzleti partnereinket az etikai és jogi normák betartására. Számunkra, mint Hoffmann SE-vel ez jelentősen hozzájárul a fenntartható gyakorlatokhoz az ellátási láncban.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert hoztunk létre, és rendszeres elemzéseket végzünk a lehetséges emberi jogi és környezeti kockázatok azonosítása és minimalizálása, valamint az emberi jogok és a környezeti jogok megsértésének megelőzése, megszüntetése vagy mértékének minimalizálása érdekében. Megfelelő megelőző intézkedéseket is alkalmazunk, hogy elkerüljük az emberi jogok és a környezeti jogok megsértését saját üzletágunkban vagy beszállítóinknál.

Panasztételi lehetőség

Annak érdekében, hogy az LkSG-t saját üzletágunkban és az ellátási láncban résztvevők betartsák, panasztételi lehetőséget biztosítunk. Az emberi jogokkal és környezeti kockázatokkal, valamint az emberi jogok vagy a környezeti jogok megsértésével kapcsolatos panaszok és információk ezen az eljáráson keresztül jelenthetők be.

Hogyan lehet panaszt és aggályt bejelenteni?

Panaszok és aggodalmak benyújthatók online, visszaélés-bejelentő rendszerünk segítségével:

Tovább a bejelentő portálra

Hogyan kezeljük a panaszokat és aggályokat?

A panaszok és aggályok beérkezését követően azokat megvizsgáljuk és továbbítjuk a felelős személyeknek további feldolgozás céljából. Ezt követően lehetőség szerint felkeressük a tájékoztatást adó személyt a tényállás megbeszélése és az ügy tisztázása érdekében szükséges intézkedések megtételével kapcsolatban. Az eljárással kapcsolatos további részletek ügyrendünkben találhatók.

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz