Hoffmann Group Home
  • 500.000 listede artikler
  • Levering inden for 48 h
  • TÜV certificeret leveringskvalitet
  • Menu

Fremtiden bliver tredimensionel.

800x800_Technikum.jpg

Din systempartner ved den additive produktion

Hoffmann Group ser et enormt potencial i den additive produktion. Det står det virksomhedsegne 3D-print-kompetencecentrum for, i hvilket vi undersøger vækstchancerne i denne innovative teknologi.

For et par år siden var 3D-printing stadig noget helt nyt. Dog forbløffede forskerne med et par fremragende eksperimenter og prototyper, der næsten ikke var tænkt mulige. Men industrien havde stadig ikke opdaget denne spektakulære form for additiv produktion til deres formål. Det er helt anderledes i dag. Lige meget om det er automobilbranchen, rumfarten eller stålindustrien, de benytter alle i mellemtiden 3D-printing. Denne innovative produktionsmetode er også et vigtigt tema for Hoffmann Group. Derfor opstod der i Hoffmann Groups München afdeling et eget 3D-printing-kompetencecentrum, der har de tre væsentlige  teknologier, der findes for tiden. Her arbejder vi intensivt på at analysere 3D-printings muligheder systematisk. Derved forbinder vi denne kerneteknologi med vore produkter og serviceydelser. For at vi også i fremtiden kan tilbyde dig, vores kunde, innovative produkter og services.

Informationer om den additive produktion

800x800_History.jpg

Succeshistorie: 3D-print

Den additive produktion, kaldes også 3D-printing, er for længst vokset op og revolutionerer i nær fremtid produktionen i utallige industribrancher.
 
Videnskaben er for det meste enig i, at den yderligere udbredning af 3D-printing-metoden resulterer i store forandringer i det videnskabelig system. Takket være den hurtige fremstilling af prototyper og modeller kan man realisere fornyelser meget hurtigere end hidtil. De forskellige 3D-print-metoder bruges nu af talrige brancher. I arkitekturen og kunsten kan man straks fremstille modeller og prototyper, det samme gælder for industrien, hvor man fx ved maskin- og automobilkonsturktion satser på enkelte emner.

1146x330_Vorteile.jpg

Fantastiske fordele takket være 3D-printing.

Bag den additive produktion gemmer der sig stort revolutionært potencial, men den vil ikke fuldstændig kunne erstatte de konventionelle produktionsmetoder.

 3D-printings fordele er mindst så forbløffende som alsidige: Således er det fx muligt at fremstille komplekse geometrier og indvendigt liggende strukturer samt at individualisere og personalisere enkelte produkter af en serie. Derudover er den additive fremstilling af emner af svært spåntagelige og dyre materialer mulig, som fx nikkel- basis-legeringer eller titan. Og endeligt opnår man en enorm materiale- og vægtbesparelse, der har en meget positiv virkning blandt andet ved racesport og i rumfarten. Dog ikke kun optimerede emner til 3D-printing fremstilles additivt, men også emner, der ikke kan fremstilles hurtigt nok med den klassiske metode. En af de største arbejds- og derfor omkostningsforårsagere i den additive produktion er efterbearbejdningen af emnerne. Her er den konventionelle fremstillingsmetode nødvendig, specielt den manuelle efterbearbejdning spiller en stor rolle. Ved den maskinelle efterbearbejdning af additivt fremnstillede emner opstår der nye udfordringer med hensyn til slidstyrke og spåndannelse. En ting skal fastholdes: Den additive fremstilling supplerer de konventionelle produktionsmetoder på fornuftig vis, men erstatter dem ikke i forventet fremtid.  Hoffmann Group støtter deres kunder både ved efterbearbejdningen af additivt fremstillede emner og i de enkelte processkridt ved hjælp af høj rådgivningskompetence og optimale produkter.

800x800_Verfahren.jpg

Den rigtige additive metode til dine formål.

Ved den additive produktion opbygges genstande lag for lag. Derved kan der opstå tredimensionale objekter, der ikke kan produceres med konventionelle metoder pga. deres komplekse geometrier. Udgangsmaterialer til de «printede» dele kan være metaller i pulverform,  kunststoffer eller flydende polymere.
 
1. Fused Deposition Modelling FDM
Det faste materiale, hvilket betegnes filament, smeltes og tilføjes til det rigtige sted i konstruktionsrummet for at fremstille det ønskede emne. 
2. Multi Jet Printing MJP
Det flydende basismateriale tilføjes målrettet og hvert lag hærdes med UV-lys. Kan sammenlignes med  en klassisk blæstråleprinter. En høj farvemangfoldighed, forskellige shore-hårdheder og fotorealistisk visning kan opnås.
3. Selective Laser Melting SLM
Som materiale bruges pulverformet metal, der tilføjes lag for lag til basisemneplatformen. I hvert lag svejses pulveret på fladen, der angives vha. softwaren, og således opbygges det ønskede emne.

Fremtiden bliver tredimensionel. I afdelingen München har vi opbygget et eget 3D-printing-kompetencecentrum. Her arbejder vi intensivt på analysere 3D-printings muligheder systematisk. Derved forbinder vi denne kerneteknologi med vores produkter og serviceydelser. For at vi også i fremtiden kan tilbyde dig, vores kunde, innovative produkter og services.

MJP (Multi Jet Printing)

SLM (Selective Lasermelting)

Kvalitetsværktøjer til den additive produktion

1146x330_Kette.jpg

 

1. Forberedelse / opbygning
Maskinen forberedes til printprocessen. Dertil skal man have passende beskyttelsesudstyr på (PPE), desuden skal man bruge forskellige håndværktøjer.

2. Konstruktionsproces og udpakning
Under konstruktionsprocessen opbygges emnerne lag for lag i maskinen. Derefter pakkes emnerne ud hhv. pakkes platform ud og tages ud af maskinen, her spiller også det rigtige PPE en afgørende rolle.

3. Adskillelse fra konstruktionsplatform
Til at skille emnerne fra konstruktionsplatformen anvendes meget forskellige bearbejdningsmetoder og værktøjer. Det rækker fra hammer og mejsel, spartel eller kniv til automatiserede metoder, som båndsav eller skillefræser.

Efterbearbejdning (dvs. gælder for manuel/maskinel efterbearbejdning)
Efterbearbejdningens andel kan indtage 20-70% af hele proceskæden. Efterbearbejdningen opdeles i manuel og maskinel/automatiseret efterbearbejdning.

4. Manuel efterbearbejdning
Første skridt er at fjerne support- hhv. støttestrukturer fra emnet for i yderligere bearbejdningsskridt at kunne fremstille den ønskede overfladekvalitet. Dette kan gøres med diverse slibeværktøjer, men kan også opnås med polerværktøjer for at generer højglansoverflader.

5. Maskinel efterbearbejdning
For at øge automatiseringsgraden på efterbearbejdningen kommer spåntagningen i brug. Dertil bliver der beregnet et overmål på CAD modellen for fx at sletbearbejde friformflader vha. innovative PPC-fræsere. Men også klassiske metoder, som boring, planfræsning,boringsefterbearbejdning , etc. anvendes.

6. Kvalitetssikring
For at garantere emnernes overholdelse af mål kommer klassiske måleværktøjer som skydelærer og forskellige lærer i brug. Specielt til den additive produktion anvendes en lup med skala for fx. at kontrollere lagtykkelsen i FDM metoden.

Vedligeholdelse / opstart

Ved vedligeholdelse af maskinen er den rigtige beskyttelsesudrustning meget vigtig, da man her omgås let brændbare stoffer og beskyttelse af personer står i fokus. Disse krav kan opfyldes komplet med "High End PPE" fra Hoffmann Groups PPE-sortiment.

Værkstedsindretning er relevant i mange processkridt, som fx. til at lagre og standardisere værktøjer til efterbearbejdningen og ombygningen ordentligt.