Váš partner pri každom kroku aditívnej výroby

Skupina Hoffmann vidí obrovský potenciál v aditívnej výrobe. Tej sa venuje Kompetenčné centrum spoločnosti pre 3D tlač, v ktorom skúmame možnosti rastu tejto inovatívnej technológie.

Automobilový, letecký a oceliarsky priemysel sa spolieha na 3D tlač. Tento inovatívny výrobný proces je dôležitým aspektom aj pre skupinu Hoffmann. Skupina Hoffmann tak otvorila vlastné Kompetenčné centrum pre 3D tlač, ktoré využíva tri hlavné súčasné technológie. Intenzívne pracujeme na systematickej analýze možností, ktoré ponúka 3D tlač.

Túto základnú technológiu spájame s našimi výrobkami a službami, aby sme vám, našim zákazníkom, mohli aj naďalej poskytovať inovatívne výrobky a služby, ktoré sú najlepšie vo svojej triede.

Kvalitné nástroje pre aditívnu výrobu

Základnými procesnými komponentmi, a teda rozhodujúcimi faktormi pre ziskovosť technológie, sú postupy aditívnej výroby pred spracovaním a po ňom. Skupina Hoffmann vás sprevádza na každom kroku.

1. Príprava/nastavenie

Stroj je pripravený na proces tlače. Na tento účel je potrebné používať príslušné osobné ochranné prostriedky (OOP). Okrem toho sú potrebné rôzne ručné nástroje.

2. Proces zostavenia vrátane rozbaľovania

Počas výrobného procesu sú komponenty v stroji zostavené vo vrstvách. Následne sa diely alebo plošina rozbalia a vyberú zo stroja – aj tu sú OOP veľmi dôležité.

3. Oddelenie/uvoľnenie zo zostavovacej platformy

Na oddelenie, prípadne uvoľnenie komponentov zo zostavovacej platformy sa používajú rôzne metódy a nástroje spracovania, ktoré siahajú od kladiva a sekáča cez špachtľu alebo nôž až po automatizované procesy, ako je pásová píla alebo upichovacie frézy.

Následné spracovanie:

podiel následného spracovania môže predstavovať 20 – 70 % celkového procesného reťazca. Následné spracovanie sa delí na následné ručné a mechanické spracovanie.

4. Následné ručné spracovanie

Prvým krokom je odstránenie nosnej konštrukcie z komponentu, aby sa pomocou krokov následného spracovania dosiahla požadovaná povrchová úprava. Tieto kroky môžu zahŕňať rôzne brúsne nástroje, ako aj leštiace nástroje, aby sa dosiahol vysoký lesk.

5. Následné mechanické spracovanie

Nastáva potreba obrábania s cieľom zvýšiť stupeň automatizácie pri následnom spracovaní. V modeli CAD je zahrnutý prídavok na konečnú úpravu plôch ľubovoľného tvaru pomocou inovatívneho PPC frézovania. Používajú sa však aj konvenčnejšie postupy, ako je vŕtanie, rovinné frézovanie, následné spracovanie vývrtov atď.

6. Zabezpečenie kvality

Na zabezpečenie rozmerovej presnosti komponentov sa používajú tradičné meracie nástroje, ako sú posuvné meradlá a rôzne merače. Konkrétne v aditívnej výrobe sa napríklad na kontrolu hrúbky vrstvy v procese FDM používa lupa so stupnicou.

7. Údržba/pracovné stanice a úložné riešenia

Pri údržbárskych prácach na strojoch sú dôležité správne prostriedky osobnej ochrany, pretože dochádza k manipulácii s vysoko horľavými látkami a dôraz sa kladie na ochranu osôb. Skupina Hoffmann vám môže pomôcť plne plniť túto požiadavku so svojim radom „High End“ výrobkov OOP.

Pracovné stanice a úložné riešenia sú dôležité v mnohých procesných krokoch, napríklad pri štandardizovanom a čistom skladovaní nástrojov potrebných na následné spracovanie a nastavenie.

MJP (Multi Jet tlač)

SLM (selektívne tavenie laserom)

Názor zákazníka

Joachim Zettler, generálny riaditeľ spoločnosti APWORKS GmbH: „Spojenie výhod metalickej 3D tlače s novými materiálmi otvára úplne nové možnosti vo výrobe komponentov.“ Všetky aditívne procesy však vyžadujú aj dodatočné spracovanie. Tu sa spoločnosť APWORKS spolieha na svojho dlhoročného partnera skupinu Hoffmann v oblasti nástrojov a zariadení.

Joachim Zettler: „Skupinu Hoffmann si vážime ako lojálneho a spoľahlivého partnera a oceňujeme jej priekopníckeho ducha, ktorý nás sprevádza na našej ceste k uplatňovaniu inovatívnych technológií.“

K príbehu zákazníka

Priamy nákup

Sign in to your Account

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka