GARANT eco: Den effektive køleteknologi til dreje- og stikbearbejdningen

Med GARANT eco, "efficient cooling" teknologien, har vi fundet en innovative løsning til den optimale køling af spåntagningsprocesser.

Ved emner med en lav varmeledeevne ledes spåntagningsvarmen ikke eller ikke tilstrækkeligt væk med spånerne. På grund af de høje temperaturer aftager værktøjstandtiden og dermed værktøjskvaliteten drastisk. Kølingen af skærekanten kan reducere varmeudviklingen, i sær ved materialer med lav varmeledeevne medfører det en markant forbedring af spåntagningsprocessen.

Ved gængse systemer omskylles skæreområdet storfladet med kølemiddel. Ved temperaturer på op til 1000 grader Celsius i bearbejdningszonen fordunster det med det samme. Den dampzone, der opstår her, forhindrer en effektiv køling af skærekanten. Det gælder for drejebearbejdning i al almindelighed, men det er specielt udpræget ved stikopgaver, hvor sprøjtetågen ikke kan nå indtil skæreområdet. Takket være den specielle konstruktion af kølemiddelkanalen rammer kølevæsken præcist mellem spån og skærekant og virker målrettet der, hvor det er nødvendigt. En optimal køling giver såmed et enormt optimeringspotential.
4 GODE GRUNDE FOR GARANT ECO

Effektiv: Forøgelse af produktivitet

Ved standardanvendelser er produktivitetsstigningen begrænset for ikke med det samme at beskadige skæret og belægningen. Ved GARANT eco reducerer man den varmearbejdsområdet, derfor påvirker mindre varme vendeskærsplatten og man kan køre højere skærehastigheder. Dette fører til en produktivitetsstigning.

Pålidelig: Større processikkerhed

Ved standardanvendelser køles skæret i sær ved dybde indstik ikke nok eller slet ikke og forårsager en varmeophobning. Efter bearbejdningen kan den pludselige omskylning med kølesmøremiddel derfor føre til skader på skæret. Med GARANT eco er temperaturen under arbejdsprocessen konstant og forårsager derfor ingen termisk chockbelastning og fører derfor til højere processikkerhed.

Præcis: Bedre overflader

Ved standardanvendelser mangler den konstante kølesmørevirkning og spåner kan kllemmes fast i indstiksområdet. Med GARANT eco sikres spåntransporten straks takket være målrettet køling i skærområdet og friktionen i skærområdet reduceres. Den perfekte spåntransport og anvendelsen af det rigtige kølesmøremiddel sørger for en forbedret overflade.

Robust: Optimering af standtid

Varme medfører slid, det medfører, at vendeskærsplatten skal skiftes hyppigt og det betyder højere omkostninger. Med GARANT er sliddet på vende­platten ved processer, hvor køling er nødvendig, meget mindre. Derved stiger vendeskærsplattens holdbarhed og du kan optimere din standtid.

GARANT ECO-SYSTEMALSIDIGHED

GARANT eco er originalen og tilbyder omfattende systemalsidighed, omfattende innovationer og know-how på højeste niveaulige fra begyndelsen . Du har med det rigtige værktøj fra GARANT indflydelse på spåntagningstemperaturen og kan øge produktiviteten. Her finder du et par eksempler:

GARANT eco drejning

GARANT eco stikdrejning


GARANT eco Vario-Line

GARANT eco opgraderingskit

GARANT eco værktøjsholder

GARANT ECO I PRAKSISTEST

Sammenligner man to vendeplatter (identisk råemnebearbejdning), hvor den ene blev anvendt uden (til venstre) og den anden med (til højre) GARANT eco køling, ser man med det samme stor forskell.

Vendeplatten til venstre, der blev brugt uden kølesystem, viser stærkt kolkslid. Desuden ser man tydeligt en plastisk deformering af skærekanten, der er opstået på grund af stærk termisk overbelastning og høje skærekræfter.

Den højre vendeplatte blev under spåntagningen kølet med GARANT eco teknologien og har derfor et ensartet slidmærke.

Takket være kølingen vha. præcisionsdyser reduceres den termiske belastning målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen er rettet optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og højere processikkerhed.

PRODUKTVIDEO

GARANT eco-køleteknologi: Originalen

GARANT eco står for „efficient cooling“ og giver dig en optimal køling under din spåntagningsproces. Temperaturen på hoved-/ og sideskæret sænkes markant og muliggør en betydelig stigning af skærehastigheden i sammenligning med standardløsninger. I vores anvendelsesvideo beskriver vi systemet og opbygningen af denne innovation og har resumeret alt, der er værd at vide, til forskellige anvendelsesområder til som f. eks. drejning, afstikning og indstikning.

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

Alle GARANT eco artikler finder du i vores onlineshop.

Til artiklerne

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven