GARANT eco: Účinná chladiaca technológia na sústruženie a drážkovanie

GARANTefficient cooling“ – originál: Funguje tam, kde je to potrebné!

S technológiou „účinného chladenia“ GARANT eco sme vytvorili inovatívne riešenie na optimálne chladenie procesov obrábania. V prípade materiálov s nízkou tepelnou vodivosťou sa teplo vznikajúce pri obrábaní neodvádza cez triesky, prípadne ho triesky odvádzajú len nedostatočne. Vysoké teploty vedú k zníženiu životnosti nástroja a drastickému zníženiu jeho kvality. Vďaka chladeniu reznej hrany je možné redukovať vznik tepla, a to vedie predovšetkým pri materiáloch s nízkou tepelnou vodivosťou k výraznému zlepšeniu obrábacieho procesu.

4 dobré dôvody, prečo si vybrať GARANT eco

Účinné: Zvýšenie produktivity
Pri bežných aplikáciách je zvýšenie produktivity obmedzené, aby nedošlo k okamžitému poškodeniu britu a povlaku. GARANT eco má zmenšenú tepelnú pracovnú plochu, takže vymeniteľný plátok je vystavený menšiemu teplu a vďaka tomu sú možné vyššie rezné rýchlosti. To má za následok zvýšenie produktivity.

Spoľahlivé: Vyššia spoľahlivosť procesov
Pri bežných aplikáciách sa brit chladí nedostatočne alebo vôbec, najmä pri hlbokom drážkovaní. To spôsobuje hromadenie tepla. Náhle opláchnutie chladiacim mazivom po obrábaní tak môže spôsobiť poškodenie britu. Pri GARANT eco zostáva teplota konštantná počas celého pracovného procesu, a preto nespôsobuje žiadne tepelné šoky. To zase vedie k vyššej spoľahlivosti procesu.

Precízne: Lepšie povrchy
Pri bežných aplikáciách nedochádza k nepretržitému chladeniu a mazaniu a triesky sa môžu zasekávať v oblasti drážkovania. Cielené chladenie v GARANT eco v oblasti rezu okamžite zaisťuje odsun triesok a znižuje trenie v oblasti rezu. Optimálny odsun triesok a použitie správneho chladiaceho maziva zaisťujú lepší povrch.

Odolné: Optimalizovaná životnosť nástroja
Teplo spôsobuje opotrebovanie, a to má za následok potrebu vymieňať vymeniteľný plátok častejšie, čo znamená vyššie náklady. Opotrebovanie plátkov sa s GARANT eco výrazne znižuje počas procesov, ktoré vyžadujú chladenie. V dôsledku toho sa zvyšuje životnosť vymeniteľného plátku a optimalizuje sa životnosť nástroja.

GARANT eco – rozmanitosť systému

GARANT eco je originál a ponúka systémovú rozmanitosť, komplexnú škálu inovácií a know-how na najvyššej úrovni od samotného začiatku. So správnym nástrojom GARANT môžete ovplyvniť teplotu obrábania a zvýšiť svoju produktivitu. Tu je niekoľko príkladov:

GARANT eco sústruženie

GARANT eco drážkovanie


GARANT eco Vario-Line

GARANT eco súprava dodatočného vybavenia

GARANT eco držiak nástroja

GARANT eco praktická skúška

Pri porovnaní dvoch plátkov (identické spracovanie neopracovaného dielu), z ktorých jedna bola použitá bez chladenia (vľavo) a jedna s chladením GARANT eco (vpravo), sú výrazné rozdiely badateľné okamžite.

Plátok vľavo, ktorá sa použila bez chladenia, vykazuje vysoké opotrebenie v tvare žliabkov. Dobre viditeľná je aj tvárna deformácia – deformácia reznej hrany v dôsledku vysokého tepelného preťaženia a vysokých rezných síl.

Pravý plátok bol počas obrábania chladená pomocou technológie GARANT eco, a preto vykazuje rovnomernú šírku stopy opotrebenia.

Použitie chladenia pomocou presných dýz účinne a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny sa optimálne smeruje medzi triesku a reznú hranu. Výsledkom je vyššia produktivita, dlhšia životnosť nástroja a vyššia spoľahlivosť procesov.

Video o výrobku

Chladiaca technológia GARANT eco: originál

GARANT eco znamená „účinné chladenie“ a ponúka vám optimálne chladenie počas vašich procesov obrábania. Teplota na hlavnej a vedľajšej reznej hrane sa výrazne znižuje, čo umožňuje dosiahnuť výrazné zvýšenie reznej rýchlosti v porovnaní s bežnými systémami. V našom aplikačnom videu opisujeme systém a štruktúru tejto inovácie. Zhrnuli sme v ňom všetky dôležité skutočnosti o rôznych oblastiach použitia, ako je sústruženie, drážkovanie a zapichovanie.

Výrobky a ďalšie informácie

Všetky ekologické výrobky GARANT nájdete v našom internetovom obchode.

K držiaku nástroja na drážkovanie GARANT eco

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka