ERGONOMICKÉ PRACOVIŠTĚ – PRO ZDRAVÍ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

Obor ergonomie se zabývá lidskou prací a jejími zákonitostmi. Zabývá se otázkou výkonnosti zaměstnanců a také jejich hranicemi. Z hlediska ergonomického návrhu pracovního místa to znamená: Pracoviště, pracovní prostředky, pracovní systémy a okolí musí být přizpůsobeny požadavkům člověka – a je jedno, zda v kanceláři, v dílně nebo ve skladu. Cílem ergonomického pracoviště je pokud možno maximální snížení fyzického a duševního zatížení. Zaměstnanci však mají mít současně možnost efektivně a bezchybně pracovat.

I když se nejdříve zřízení takového pracoviště zdá drahé, výsledkem je mnoho předností a v neposlední řadě také úspora nákladů. Klesá nebezpečí nehod a nemocí z povolání. Díky tomu se trvale snižuje počet dnů absence zaměstnanců.

Potřební odborníci, kteří z důvodu stárnutí lidské společnosti budou pracovat déle, si déle uchovají své zdraví a kondici. Zaměstnanci jsou také efektivnější a motivovanější, což se pozitivně projevuje na kvalitě práce. Kromě toho se cítí lépe a vytváří si s podnikem pozitivní vztah, protože jsou si vědomi ocenění své práce.

I když se nejdříve zřízení takového pracoviště zdá drahé, výsledkem je mnoho předností a v neposledn

Výkon zaměstnance na pracovišti je ovlivněn mnoha faktory. Důležité je rozpoznat různé problémy a nalézt vhodné řešení.

Výkon zaměstnance na pracovišti je ovlivněn mnoha faktory. Důležité je rozpoznat různé problémy a na

Hluk je faktor, který bývá často podceňován. Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslovým orgánem a v případě poškození nemusí dojít k jeho obnově. Zdrojem rušivých zvuků na pracovišti může být okolí, hovor ostatních kolegů nebo zvuky strojů, u kterých zaměstnanec pracuje.

Aby nedocházelo k ohrožení zdraví, neměla by hlučnost překročit 55 decibelů. Řešení při izolaci hluku musí být realizována především u samotného zdroje, například:

 • Použitím pohlcovače zvuku ve formě akustických desek nebo stěn a protihlukových rohoží.
 • Použitím skříní, dělicích příček a protihlukových kabin.
 • Dostatkem místa mezi dvěma pracovišti.

Tato optimální hluková izolace zdrojů hluku ulehčuje sluchu a umožňuje koncentrovanou práci také v hlasitých výrobních halách. V prostorových systémech a systémech dělicích příček nejsou nutné ochranné prostředky, proto mají zaměstnanci nejlepší pohodlí a ergonomickou volnost pohybu.

Efektivní izolace hluku je možné dosáhnout pomocí těchto prvků:

Prostorové systémy a systémy dělicích příček

Pro prostorové oddělení ve výrobních halách a velkoplošných kancelářích.

Kontejner

Flexibilní prostorové řešení pro pracoviště, kanceláře a přestávky.

Příjemné klima pro příjemnou práci

V závislosti na intenzitě činnosti jsou příjemné jiné teploty a vlhkost vzduchu. Pro lehkou ruční práci v sedě je nejlepší teplota 20 stupňů Celsia. Při náročné fyzické práci klesá ideální pracovní teplota na 12 stupňů Celsia. Vlhkost vzduchu by měla být mezi 40 a 60 procenty. Pravidelné nárazové větrání a rostliny s velkými listy zpříjemňují především v kancelářských prostorách pracovní klima. Nesmí se podceňovat průvan, ke kterému může docházek díky nedostatečné izolaci zdí, podlah a oken. Zde může pomoci instalace dělicích stěn nebo přemístění pracoviště.

Faktem je, že dobré klima v místnosti je prospěšné zdraví a zvyšuje výkonnost.

Pořádek pro optimální organizaci práce

Podporou ergonomického způsobu práce jsou systémy uspořádání a efektivní organizace. Zaměstnanci tak nemusí potřebné přístroje dlouho hledat, čímž si šetří přesuny a čas. Místo pro skladování se přitom řídí podle četnosti použití: denně, týdně, měsíčně. Často používané přístroje by měly být dosažitelné jednoduše a rychle. Tato pravidla jsou součástí metody 5S. Tato osvědčená metodika vedoucí ke zlepšení, která pochází z Japonska, zajistí v pěti stupních spořádané, čisté, organizované, bezpečné a výkonné pracoviště. Je jako proces trvale začleňována do podnikové kultury a je osvojována zaměstnanci na všech stupních hierarchie.

Další informace o metodě 5S a optimální organizaci práce se dozvíte zde.

Barevné a světelné koncepty pro pohodlí a efektivní uspořádání práce

Komplexní pracovní procesy si vyžadují zvýšenou pozornost. Významnou roli přitom hraje koncept barvy a světla. V ergonomickém prostředí plní barvy několik funkcí. Slouží ke značení informací, nabízí bezpečnost při orientaci a napomáhají udržovat pořádek. Kromě toho mají barvy také psychologický účinek: Například zelená barva uklidňuje a žlutá nabíjí energií. Atraktivní design v dílnách, výrobních prostorách a laboratořích podporuje také nároky na kvalitu zaměstnavatele a zvyšuje ochotu zaměstnanců k šetrnému zacházení na pracovišti. Udržované, dobře vybavené a příjemné pracovní prostředí působí celkově pozitivně na spokojenost a efektivitu zaměstnanců.

Na každém pracovišti je dále důležité zajištění dostatečného množství denního světla a výhledu ven. Současně by však mělo být zabráněno přímému slunečnímu záření, aby nedocházelo k ovlivnění výkonnosti. Intenzita ergonomického osvětlení pracoviště odpovídá příslušné pracovní úloze. Pravidlo: Čím menší jsou detaily, tím intenzivnější světlo je zapotřebí. Důležitá je také teplota barvy.

Optimální osvětlení je směsí přímého a nepřímého osvětlení, svítilny pro osvětlení pracoviště a denního světla.

1. Osvětlení místnosti:

 • Difuzní světlo.
 • Osvětlení bez stínu.
 • Osvětlení pozadí.

2. Osvětlení pracoviště:

 • Bezprostřední okolí.
 • Možnost individuálního ztlumení a nastavení.

3. Osvětlení podle činnosti:

 • Menší kužel světla pro oblast vizuálních úkolů.
 • Možnost individuálního ztlumení a nastavení.

Osvětlení podle činnosti a zvětšení:

 • Splňuje nejvyšší požadavky na vidění.
 • Možnost individuálního ztlumení a nastavení.
 • Dvojité zvětšení a velké zorné pole.
 • Menší kužel světla pro oblast vizuálních úkolů.

INDIVIDUÁLNÍ NÁVRH PRACOVNÍHO MÍSTA

U ergonomického pracoviště je důležitých mnoho dalších individuálních kritérií.

Manipulační a vizuální prostor

Každý zaměstnanec má individuální tělesné míry a tím také různý manipulační prostor. Tento pojem označuje prostor pracoviště, ve kterém může zaměstnanec dosáhnout na všechny prvky, aniž by musel opustit své místo, kde sedí nebo stojí.

Lidský vizuální prostor je ostrý jen ve velmi malém rozsahu. Proto by měly být manipulační a vizuální prostory navzájem optimálně přizpůsobeny, aby bylo zabráněno nepotřebným pohybům hlavy a také častému ohýbání se pro potřebné pomůcky.

Manipulační prostor v maximálním zorném poli:

 • Pro hrubý motorický pohyb.
 • Stačí jen pohyb paží nebo předloktím, pro činnosti, kde není vyžadováno zaostřené vidění a uchopení bez přímé vizuální kontroly.

Pracovní centrum – obouruční zóna v optimálním zorném poli:

 • Optimální pro práci oběma rukama.
 • V zorném poli pracovníka.
 • Pro jemný motorický pohyb.
 • Čistý pohyb předloktí, pro činnosti vyžadující přesnou vizuální kontrolu.

Jednoruční zóna v maximálním zorném poli:

 • Pro občasnou manipulaci.
 • S pohybem ramen a trupu.

Stání a sezení

K zabránění onemocnění pohybového aparátu musí být umožněna práce nezatěžující záda. Řešením jsou například výškově nastavitelné pracovní židle a stoly, které zaručují optimální polohu při sezení. Ideální pracovní výška je v rozmezí 800 mm a 1 500 mm. Mělo by se zabránit práci ve výšce vyšší, než je výška srdce a ohýbání pod 800 mm. Oba tyto úkony tělo nadměrně zatěžují.

Nejen pracoviště, ale také pracovní prostředky mohou být přizpůsobeny individuální tělesné výšce. Pomocí výškově nastavovacího stojanu je možné například svěrák a obrobek snadno nastavit do optimální pracovní polohy. Toto přizpůsobení je důležité především pro učně ve školách a učňovských dílnách, aby se ve fází růstu zabránilo závažnému poškození držení těla.

Při činnostech prováděných ve stoje jsou velkou předností protiskluzové protiúnavové rohože. Svým pružným povrchem podporují lepší rozložení váhy a tím snižují riziko bolestí svalů a kloubů, zvyšují výkonnost a efektivitu práce a také pohodlí zaměstnanců.

Zvedání a nošení

Pokud musí zaměstnanci trvale nosit těžká břemena, může dojít k poškození páteře.

Proto jsou zákonem v závislosti na pohlaví, věku a tělesné kondici předepsány maximální únosné hmotnosti břemen. Přepravní vozíky ulehčují práci zaměstnanců a chrání jejich zdraví.

Pracovní prostředky pod kontrolou

Důležité je výběr pracovních prostředků, jejichž rukojeti jsou ergonomicky tvarované a také neklouzavé a jsou vybaveny tzv. zónou Softgrip. Dobré uchopení je důležité především v případě vlhkých nebo zaolejovaných rukou. Ergonomicky, bezpečně a efektivně může pracovat pouze ten, kdo má svůj šroubovák, vozík s kolečky nebo žebřík správně uchopený.

Ergonomické zařízení provozů obsahuje tyto prvky:

Pracovní stoly a systémová pracoviště

Systémová pracoviště pro každé požadavky: Výškově nastavitelná a pojízdná.

Dílenské vozíky a pojízdné pracovní stoly

Pro efektivní pořádek a organizaci všech přístrojů na pracovišti.

Pracovní židle, opěrky k sezení a ke stání

Pohodlná práce díky ergonomickým opěrkám k sezení a ke stání a pracovním otočným židlím.

Osvětlení pracoviště

LED světelná řešení s dlouhou životností pro pracoviště, stěny a skříně.

Pomůcky ke zvedání břemen

Rychlá a jednoduchá přeprava těžkých břemen přepravním vozíkem.

Pracovní rohože

Příjemné stání a práce díky pružícímu povrchu.

Ergonomie je součástí preventivní ochrany při práci. V mnoha oblastech jsou kromě toho potřebné také osobní ochranné prostředky (OOP), například jako ochrana očí, ochrana sluchu, ochrana hlavy a dýchacích cest, rukavice a pracovní obuv. Tyto prostředky dodatečně chrání zdraví zaměstnanců.

Více informací o OOP

Dalším důležitým tématem je vedle ergonomie na pracovišti i metoda 5S. K zařízením provozů patří také systémová pracoviště, skříně na nářadí, systémy pro výdej zboží, dílenské vozíky, přepravní vozíky, skladová technika, ekologická technika, žebříky a pracovní plošiny stejně jako prostorové systémy a kontejnery. Přehled naleznete zde.

PŘEJETE SI PORADENSTVÍ OHLEDNĚ ZAŘÍZENÍ PROVOZŮ?

Ergonomická kompletní řešení z jedné ruky: Od fáze konceptu přes 3D projekt až po montáž je vám neustále k dispozici naše know-how.

Náš tým odborníků na zařízení provozů poradí, naplánuje a společně s vámi vypracuje komplexní a všestranná ergonomická pracoviště, která přesně splňují vaše nároky. Zefektivníte tak své pracovní procesy a trvale zvýšíte svou produktivitu.

 • Kompetentní odborné poradenství od analýzy potřeb až po montáž.
 • Perfektní výběr produktů a řešení pro efektivnější pracovní postupy.
 • Výrazná úspora času a nákladů.

Kontaktujte nás

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku