SKLADOVÉ REGÁLY PRO VÁŠ BEZPEČNÝ PROVOZ – VĚTŠÍ BEZPEČNOST A PŘEHLED

Při výběru správného skladového regálu nebo skříně na skladování by nemělo docházet k žádným kompromisům. Bezpečnost vašich zaměstnanců a vašeho zboží je nejdůležitější. Obzvláště u regálů na těžké zboží je samozřejmé zajištění stability a bezpečnosti. Inteligentní skladový systém nezajistí pouze bezpečné uložení na určeném místě, ale zajistí také lepší přehled a efektivní procesy. Chceme vám představit nejdůležitější regály pro vybavení vašeho skladu – počínajíc jednoduchým kovovým regálem nebo kancelářským regálem až po regál na těžké zboží a regál s velkým rozpětím. Kromě toho vám ukážeme, na co musíte při nákupu vašich skladovacích potřeb dávat pozor.

CO ZNAMENÁ BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ

Mnoho právních pravidel a předpisů se zabývá bezpečným skladováním. Patří sem například směrnice pro skladová zařízení a přístroje (BGR) nebo předpisy kvality a zkušební předpisy spolku RAL. Na mnoho věcí se musí dbát již ve fázi plánování a montáže skladových zařízení. Například vlastnosti podlahy, které mají vliv na maximální nosnost a druh upevnění regálů a skříní v podlaze.

Bezpečné skladování zahrnuje v každém případě mnoho aspektů, které jsou ovlivněny také tím, které materiály a artikly chcete skladovat:

Zabezpečení proti krádeži
Cenné zboží by mělo být skladováno uzamčené – buďto v příslušné skříni na skladování nebo v bezpečně uzamčených prostorách.

Procesně bezpečné
Například k řízení procesu výroby například pomocí kanbanových systémů nebo pomocí tzv. inteligentních pracovišť.

Bezpečné uskladnění nebezpečných látek
Důležité téma je ekologická technika s mnoha právními ustanoveními.

Uskladnění těžkých konstrukčních dílů
Zde jsou potřebné regály na těžké zboží, které mají příslušnou nosnost.

Uskladnění drobných dílů
Měly by být skladovány chráněné na dosah ruky – pomohou zásobníkové boxy, zásobníky na drobné díly nebo skříně se zásuvkami.


NA CO DÁT POZOR PŘI SPRÁVNÉM VYBAVENÍ SKLADU

Při skladování vašich materiálů vám napomohou tyto rady:

Využijte své prostory smysluplně

Na velkých plochách můžete pomocí regálů s velkým rozpětím, krakorcových regálů nebo paletových regálů využít celou šířku. Chodbičky mezi jednotlivými regály by měly poskytovat dostatek místa k manipulaci skladové techniky nebo vysokozdvižnými vozíky (dbejte na dopravní dráhy). Do malých prostor se hodí univerzální regály, regály s policemi a zásuvkové regály, které přehledně skladují drobné díly.

Myslete na stabilitu

Pro optimální stabilitu je rozhodující poměr výšky a hloubky regálu. Pravidlo: 5:1 u otevřených regálů a 4:1 u skříní nebo regálů se dveřmi. V každém případě se musí naplánovat upevnění v podlaze nebo u stěny a také příčné spojení jednotlivých regálů.

Dbejte na pravidelnou inspekci regálů

U skladových zařízení musí být jednou ročně zkontrolována jejich provozní bezpečnost. Tuto bezpečnost skladů vyžaduje evropská norma DIN EN 15635, vyhláška o bezpečnosti provozu a také předpis DGUV 108-007 (BGR 234). Předepsaná je roční inspekce skladových zařízení odborníkem. Má pomoci při rozpoznání poškození, přerušení pracovního průběhu a zabránění pracovních úrazů a zachování hodnot.Inspekce regálů může probíhat bez přerušení provozu ve formě vizuální kontroly. Tím by mělo být přerušení procesu sníženo na nejmenší potřebnou míru. U regálů se kontroluje od dodržení předpisů až po ochranná opatření, díly regálů a osvětlení. Regály jsou kontrolovány z hlediska viditelného poškození, deformací nebo chybějících dílů. Platí to pro různé regály:

  • Regály s policemi
  • Paletové regály
  • Krakorcové regály
  • Zásuvné regály
  • Průjezdné regály
  • Průběžné regály
  • Víceposchoďová zařízení

Který skladový regál je ten správný?

Velká nabídka různých regálů zajistí ten správný regál pro každou potřebu. Přitom rozlišujeme regály s nosností polic až do 250 kg a s nosností nad 250 kg. Regály s nosností ≤ 250 kg se zásadně nesmí nakládat pomocí skladové techniky/ vysokozdvižného vozíku.

Zde vám představíme nejdůležitější varianty:


Víceúčelové regály

Jsou stabilní, jejich montáž je snadná a jsou mnohostranně použitelné: Víceúčelové regály GARANT se dodávají jako základní a přídavné regály.

Regály s velkým rozpětím

Regály s velkým rozpětím se používají k vertikálnímu uskladnění dlouhého a neskladného zboží. Jejich realizace je možná do šířky police až 2 500 mm.

Krakorcové regály

Krakorcové regály jsou tvořeny svislými stojany regálů, na kterých jsou upevněny krakorce. Tato regálová konstrukce je určena k uchycení dlouhého zboží jako jsou trubky a železné nosníky.

Regály na těžké náklady

Motory, vysekávací nebo vstřikovací nástroje nebo palety: Regály na těžké náklady bezpečně uskladní těžké zboží. Uskladnění a vyskladnění usnadní celé nebo částečné vysunutí.

Regály na pořadače/kancelářské regály

Kancelářské regály mají ve středu umístěn doraz, takže pořadače a podklady nemohou být nechtěně posunuty až na druhou stranu. Je tak možné umístění pořadačů z obou stran.

Regály na palety

V regálech na palety je možné příčně nebo podélně skladovat různé palety. Pro každý druh použití je možné je rozšířit velkým množstvím komponentů.

HLEDÁTE SVŮJ VYSNĚNÝ REGÁL? NECHTE SI PORADIT!

Naši odborní poradci pro zařízení provozů mají přehled a znají možné kombinace. Pro váš podnik tak jistě najdete to nejlepší regálové řešení.Naši odborníci jsou vám k dispozici osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Kontaktujte nás

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku