• Dne 26. – 29. 5. nebudou na našem e-shopu některé funkce k dispozici (nebo pouze omezeně) a to z důvodu technické údržby. V tomto období bohužel není možné uplatnit žádný slevový poukaz.

Ochrana proti hluku – Zabraňte nevratnému poškození

Hluk na pracovišti se často podceňuje

Jako ochrana proti hluku se označují všechny typy ochranných zařízení nebo ochranných prostředků, které chrání sluch před silným hlukem a zabraňují tak jeho poškození. Silné působení hluku nebo trvalý hluk způsobují onemocnění a negativně ovlivňují výkonnost.

Speciálně hluk na pracovišti velmi často podceňován a není považován za škodlivý.
Přitom se v Evropě stává nedoslýchavost stále závažnějším problémem a je nejčastěji diagnostikovanou nemocí z povolání. Konkrétně v případě nedoslýchavosti zvukové vlny poškodily vláskové buňky ve vnitřním uchu. Jakmile jednou odumřou, nemohou se již regenerovat.

Nemoc je zákeřná tím, že přichází plíživě a je nevyléčitelná. Dotyčné osoby zpočátku neslyší vyšší tóny, až později se zhoršuje vnímání středních a nízkých tónů.
Mimořádně tragické je, že každému z těchto jednotlivých případů nedoslýchavosti by bylo možné 100% předejít použitím správné ochrany sluchu.
Hluk má nejen škodlivý vliv na náš sluch, ale může mít také negativní účinky na celé tělo. Kvůli nadměrnému zatížení hlukem se tak mohou vyskytnout bolesti hlavy, metabolické problémy, potíže s trávením a řada dalších obtíží

 1. Bolesti hlavy
 2. Tinitus (hučení v uších), poškození sluchu
 3. Zvýšené riziko srdečního infarktu a vysokého krevního tlaku
 4. Zvýšené uvolňování adrenalinu v důsledku metabolických problémů
 5. Problémy s trávením
 6. Snížené prokrvování

Od kdy se musí nosit ochrana proti hluku?

Hluk vzniká chvěním, které se šíří vzduchem jako tlakové vlny. Čím silnější jsou tlakové vlny, tím hlasitější je hluk. Tyto tlakové vlny jsou měřitelné a udávají se v jednotce decibel (dB). Zatížení hladiny hluku pro lidské ucho se měří jednotkou dB(A).

Ochranu pracovníků v pracovním prostředí zatíženém hlukem upravuje směrnice ES na ochranu před hlukem 2003/10/ES. V ní je stanoveno, že od zatížení hlukem 80 dB musí zaměstnavatel zajistit připravenost ochrany sluchu a od 85 dB musí zaměstnanci vhodnou ochranu sluchu povinně nosit:

 • Bez povinnosti nošení: ⌀ hladina hluku < 80 dB, impulzní hluk < 135 dB.
 • Poskytnutí ochrany sluchu, ale bez povinnosti nošení: ⌀ hladina hluku 80 dB až 85 dB nebo impulzní hluk 135 dB až 137 dB.
 • Poskytnutí ochrany sluchu a povinnost nošení: ⌀ hladina hluku > 85 dB, Impulzní hluk > 137 dB.

Přitom je třeba splnit bezpečnostně-technické požadavky norem EN 352-1 až EN 352-8.

Výběr správné ochrany proti hluku

Při výběru ochrany proti hluku je třeba vzít v úvahu následující body:

 • Určete hlukovou zátěž na pracovišti.
 • Je třeba dbát na osobní preference, protože mají rozhodující vliv na přijatelnost nošení.
 • U výrobků na ochranu sluchu dbejte na hodnotu SNR: Udává, jak silně daný výrobek snižuje převažující hladinu hluku.
 • Při přesné znalosti frekvence se doporučuje výběr podle hodnoty H (vysoká frekvence), hodnoty M (střední frekvence) nebo hodnoty L (nízká frekvence). V průmyslových výrobách se většinou vyskytuje zatížení hlukem střední frekvence.
 • Nevybírejte příliš vysoké tlumení zvuku: Při zbytkové hladině hluku pod 70 dB dochází k nadměrné ochraně, což vede k problémům s porozuměním při komunikaci a k pocitu izolace.
 • Zbytková hladina hluku by měla být mezi 70 a 80 dB.

Variabilita: V závislosti na použitém druhu ochrany proti hluku musí být zohledněna korekční hodnota pro dané podmínky: Pro mušlový chránič sluchu 5dB, vícenásobně použitelné ochranné ucpávky do uší 5dB, jednorázové ochranné ucpávky do uší 9dB a u chrániče sluchu se třmenem 5dB. Zbytkovou hladinu hluku lze určit, jak je uvedeno výše.

Variabilita: V závislosti na použitém druhu ochrany proti hluku musí být zohledněna korekční hodnota pro dané podmínky: Pro mušlový chránič sluchu 5dB, vícenásobně použitelné ochranné ucpávky do uší 5dB, jednorázové ochranné ucpávky do uší 9dB a u chrániče sluchu se třmenem 5dB. Zbytkovou hladinu hluku lze určit, jak je uvedeno výše.

Máte nějaké otázky? Naši odborníci vám rádi kdykoli pomohou.

DRUHY OCHRANY PROTI HLUKU

Ochranné ucpávky do uší

Chránič sluchu třmenový

Chránič sluchu třmenový

Elektronická ochrana sluchu

KRITÉRIA PRO VÝBĚR SPRÁVNÉ OCHRANY PROTI HLUKU

Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Ochranné ucpávky do uší se zavádí zásadně do zvukovodu a jsou vhodné zejména do vlhkého a teplého prostředí. Mají dobré hodnoty tlumení díky filtraci rázových hodnot, také u hlubokých frekvencí.

Výhody:

 • Téměř žádná nebo nepostřehnutelná vlastní hmotnost.
 • Lze kombinovat s jinými ochrannými prostředky.
 • Bez zadržování tepla.
 • Vysoká dostupnost prostřednictvím dávkovacích systémů.

Nevýhody:

 • Nesprávné nasazení snižuje účinnost tlumení.
 • Pocit tlaku při dlouhém nošení.
 • Méně vhodné při střídavých hlukových poměrech.

Pro dosažení hodnot SNR a tedy optimální ochranu má rozhodující význam správné zavedení ochranné ucpávky do uší.

Postup správného zavedení jednorázové ochranné ucpávky do uší:
1. Abyste zabránili tvorbě záhybů, srolujte celou ucpávku do co nejmenší podoby. Dbejte přitom na čisté ruce.
2. Sáhněte volnou rukou za hlavu a vytáhněte si ucho směrem nahoru a dozadu. Vložte ucpávku hluboko do zvukovodu.
3.& 4. Ucpávku držte pevně cca 30–40 sekund, dokud se ve zvukovodu úplně neroztáhne. Ucpávka je v uchu správně umístěna tehdy, když při pohledu zpředu není vidět.

Správné vyjmutí a likvidace ochranných ucpávek do uší:
Ucpávky odstraníte tak, že je pomalým otáčivým pohybem lehce vyjmete ze zvukovodu.
Jednorázové ochranné ucpávky do uší je nutné po použití odborně zlikvidovat.

Opakovaně použitelné ucpávky do uší

Ochranné ucpávky do uší se zásadně zavádí do zvukovodu a jsou díky omyvatelnému povrchu opakovaně použitelné, aniž by ztratily svůj původní tvar. Při opuštění úseku zatíženého hlukem lze ucpávky uložit do praktického úložného boxu.

Výhody:

 • Téměř žádná nebo nepostřehnutelná vlastní hmotnost.
 • Lze kombinovat s jinými ochrannými prostředky.
 • Šňůrka zabraňuje ztrátě.
 • Úložný box poskytuje možnost uložení.

Nevýhody:

 • Nesprávné nasazení snižuje účinnost tlumení.
 • Pocit tlaku při dlouhém nošení.
 • Méně vhodné při střídavých hlukových poměrech.

Pro dosažení hodnot SNR a tedy optimální ochranu má rozhodující význam správné zavedení ochranné ucpávky do uší.

Správné nošení ochranné ucpávky do uší:

 1. Ucpávku uchopte jednou rukou za stopku. Během zavádění ucpávky do zvukovodu tahejte druhou rukou ucho nahoru a dolů. Tažením ucha nahoru a dolů během zavádění ucpávky zvyšujete ochranný účinek.
 2. I při správném usazení je ucpávka zvenčí vidět.

Úložné boxy:
Malý úložný box, podle výrobce buď s klipem na opasek nebo ve tvaru ledvinky, umožňuje praktické uložení ucpávek při nepoužívání. Pomocí šňůrky lze ochranné ucpávky do uší nosit při krátkých pracovních přestávkách kolem krku. Dbejte na čistotu oděvu.

Chránič sluchu třmenový

Chránič sluchu se třmenem se snadno používá a pohodlně nosí, rychle se nasazuje a sundavá. Ucpávka není zastrčena ve zvukovodu, ale uzavírá jej zvenčí, čímž vzniká příjemný pocit při nošení. Vhodné pro pracovní prostředí s vysokými teplotami, protože nedochází k zadržování tepla. Ucpávky lze vyměňovat, třmen lze dále používat.

Výhody:

 • Rychlá a snadná manipulace.
 • Příjemný pocit při nošení.
 • Nízká hmotnost.

Nevýhody:

 • Nízká účinnost tlumení.
 • Zvuk přenosu třením ochranného oděvu.
 • Nesprávné nasazení snižuje účinnost tlumení.

Pro dosažení hodnot SNR a tedy optimální ochranu má rozhodující význam správné zavedení ochranné ucpávky do uší.

Správné nošení chrániče sluchu se třmenem:

 1. Uchopte třmen oběma rukama pod bradou
 2. Tažením ucha nahoru a dolů během zavádění ucpávky se zvyšuje účinnost tlumení.
 3. Pro přezkoušení správného usazení vtlačte v hlasitém prostředí obě ucpávky lehce dovnitř. Měli byste zaznamenat velký rozdíl.

Výměna ucpávek chráničů sluchu se třmenem:

4. Znečištěnou ucpávku vytáhněte ze třmenu.
5. Novou ucpávku nasuňte lehkým otáčením na třmen.


Mušlový chránič sluchu

Mušlový chránič sluchu je vhodný především pro proměnlivé působení hluku a pro práce v znečištěném prostředí. Mušle obklopuje celé ucho a stabilní a pohodlné usazení zajišťuje náhlavní třmen. Není nutné zavádění do zvukovodu. Vhodné zejména pro velmi úzké zvukovody a zvukovody citlivé na tlak. K dispozici jsou náhlavní, týlové nebo bradové třmeny a vhodné držáky pro montáž na pracovní helmu.

Výhody:

 • Možnost vysoké účinnosti tlumení.
 • Jednoduchá manipulace.
 • Bez pocitu tlaku v uchu.
 • Jednoduchá kontrola nošení.

Nevýhody:

 • Pocení pod mušlí.
 • Vyšší hmotnost.
 • Nelze libovolně kombinovat s jinými ochrannými prostředky.

Pro dosažení hodnot SNR a tedy optimální ochranu má rozhodující význam správné zavedení ochranné ucpávky do uší.

Správné nošení mušlového chrániče sluchu:

 1. U skládacích mušlových chráničů sluchu sklopte mušle zevnitř směrem ven.
 2. Mušle umístěte přes obě uši.
 3. Nastavte správnou polohu třmene posouváním nahoru a dolů.
Při používání byste měli dbát na následující:
4. Mezi ušima a chráničem sluchu by se neměly nacházet vlasy nebo stranice brýlí, aby nemohlo dojít k netěsnosti.
5. Uši nesmějí být vidět.


Jako kombinace s ochrannou helmou:

 1. Jednoduché připevnění a sejmutí mušlových chráničů sluchu zacvaknutím resp. vycvaknutím.
 2. Chránič sluchu lze v případě nepoužívání snadno odklopit směrem nahoru.

Elektronická ochrana proti hluku

Ochrana proti hluku se speciálními funkcemi umožňuje komunikaci a současně ochranu při vysokém zatížení hlukem. Technologie tlumení závislá na hladině hluku znamená, že můžete slyšet varování a pokyny. Škodlivý hluk se utlumí na úroveň nižší než 82 dB, aby byl sluch chráněn. Přesto je zajištěno, že varovné signály, hovory a procesní ruchy budou dobře vnímatelné a v kombinaci s radiostanicí nebo mobilním telefonem lze realizovat bezproblémové dorozumívání i na větší vzdálenosti. Jsou k dispozici rozšiřující funkce regulace hlasitosti v závislosti na úrovni hluku, regulace vyvážení, ekvalizér a regulace hlasitosti externích vstupních signálů.

Výhody:

 • Pro náročná pracovní prostředí.
 • Komunikace prostřednictvím vysílačky nebo mobilního telefonu.
 • Zabudovaná zábavní elektronika pro monotónní práce.
 • Zaměstnanec slyší okolní zvuky a při impulzním hluku dochází k automatickému zablokování.
 • Zvýšení produktivity a motivace zaměstnanců

Nevýhody:

 • Není vhodné pro méně časté použití.
 • Vyšší hmotnost.
 • Zadržování tepla pod mušlí.

Pro dosažení hodnot SNR a tedy optimální ochranu má rozhodující význam správné zavedení ochranné ucpávky do uší.

As the Safety Officer in your company, are you responsible for the annual instructions? This video deals with all the relevant points that are required for the annual hearing protection instructions according to the guidelines of the DGVU (German Statutory Accident Insurance).

ŠIROKÝ VÝBĚR PRODUKTŮ A INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

U Hoffmann Group najdete širokou škálu produktů na ochranu proti hluku od vybraných a vysoce kvalitních výrobců pro různé aplikace: Od výrobní haly přes staveniště až po práci v lesním prostředí nebo v soukromém sektoru. Naše nabídka zahrnuje kvalitní ochranné ucpávky do uší a dávkovače , chrániče sluchu se třmenem , mušlové chrániče sluchu , elektronickou ochranu sluchu a odpovídající příslušenství .

Profitujte z našeho know-how v oblasti OOP: Podpoříme Vás ve všech relevantních tématech od analýzy rizik přes výběr produktů a testování nošení až po školení Vašich zaměstnanců. Náš tým vysoce kvalifikovaných specialistů Vám kdykoli osobně poradí s ochranou sluchu: Kontaktujte nás, ať už osobně, telefonicky nebo e-mailem.

SMĚRNICE A NORMY PRO OCHRANU PROTI HLUKU

Nařízení 2016/425 o OOP nahrazuje od 21. dubna 2018 dřívější směrnici 86/686/ES. Plynou z něj podstatné změny pro klasifikaci výrobků OOP. V souvislosti s touto změnou EU uznala škodlivý hluk jako nebezpečí nevratného poškození zdraví a výrobky pro ochranu sluchu zařadila výše do kategorie rizik III. Pro výrobky kategorie rizik III platí zvláštní ustanovení. V mnoha členských státech EU je předepsána povinnost podniků zajistit zaměstnancům praktickou instruktáž o používání ochranných prostředků kategorie III. Od 21. dubna 2019 smějí výrobci prodávat produkty na ochranu sluchu pouze podle nového nařízení o OOP.

Pro ochranu proti hluku platí následující evropské normy:
EN 352-1: Mušlové chrániče sluchu
EN 352-2: Ochranné ucpávky do uší
EN 352-3: Chrániče sluchu na helmu
EN 352-4: Mušlové chrániče sluchu závislé na úrovni hluku
EN 352-5: Mušlový chránič sluchu s aktivní kompenzací hluku
EN 352-6: Mušlový chránič sluchu s komunikačním zařízením
EN 352-7: Ochranné ucpávky do uší, které tlumí v závislosti na úrovni hluku
EN 352-8: Zvukové mušlové chrániče sluchu k zábavním účelům (např. rádio)
EN 458: Doporučení pro výběr, použití, péči a údržbu chráničů sluchu

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY PROTI HLUKU

Od jaké hlasitosti se musí nosit ochrana proti hluku?
Od denní úrovně vystavení hluku 85 dB resp. špičkové hladiny akustického tlaku 137 dB musí být použita ochrana sluchu. Pro osoby s existujícím poškozením vnitřního ucha platí dle TRLV „hluk“: Ochrana sluchu by se měla používat důsledně od denní úrovně vystavení hluku 80 dB.

Do jaké úrovně hluku se mohou použít ucpávky do uší?
To závisí na příslušné hodnotě SNR (hodnota tlumení) ucpávky. Ucpávku s vysokou hodnotou tlumení lze s ohledem na korekční hodnotu při vyšších úrovních hluku použít jako ucpávku a nízkou hodnotou tlumení.

Je používaná ochrana proti hluku pro danou činnost dostatečná?
K výběru vhodné ochrany sluchu existují speciální programy, které jsou k dispozici na CD nebo na Internetu. Pro výběr lze také použít seznam testovaných chráničů sluchu v Příloze II normy DGUV 112-194 (dříve BGR 194).

Co přesně představuje ochrana sluchu pro snížení hluku?
Snížení hladiny hluku může být u ochranných ucpávek do uší 15-32 dB(A) a u mušlových chráničů sluchu 19-28 dB(A).

Jak byly stanoveny mezní hodnoty?
Odborná komise pro „osobní ochranné prostředky“ provedla pro určité pracovní látky kruhovou zkoušku se čtyřmi analytickými laboratořemi s použitím různých vyhodnocovacích metod. Na základě zkušeností z kruhové zkoušky byly pevně stanoveny vhodné analytické metody a kritéria kvality. Výše jednotlivých mezních hodnot byla určena ve spolupráci s experty z Berufsgenossenschaftlichen Institut (BGIA, Institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) a s přihlédnutím ke stavu techniky.

MÁTE DOTAZY? POTŘEBUJETE PORADIT V OBLASTI OOP?

Hoffmann Group – komplexní poradenství z jednoho zdroje:

 • Hoffmann Group – komplexní poradenství z jednoho zdroje:
 • Analýza rizik, pomoc při výběru výrobků, testování nošení, školení a speciální služby (plán použití ochrany pokožky / plán použití ochranných rukavic)

Kontaktujte nás

K osobním ochranným prostředkům patří také: Ochrana očí, ochrana dýchacích cest, ochrana hlavy, ochrana nohou, ochrana rukou, ochranné oděvy, pracovní oděvy, ochrana proti pádu a ochrana pokožky.

V košíku

Ke košíku
Ke košíku